Youth in action Archive

Fiatalok Lendületben Program 2012

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Youth in Action – Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára. A Program a 2007-től 2013-ig fut. A Program jelentősen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok nem-formális és informális tanulási lehetőségeinek

EACEA/25/09-Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása

A jelen pályázati felhívás célja az ifjúsági politika területén európai szinten és általános európai célok érdekében tevékenykedő szervezetek állandó tevékenységeinek támogatása. E tevékenységeknek hozzá kell járulniuk a fiatal állampolgárok aktív közéleti, társadalmi részvételének előmozdításához, és a tágabb értelemben vett ifjúsági területen létrehozandó európai együttműködési programok kidolgozásához és megvalósításához. Ezek a szervezetek éves támogatást kaphatnak működési

Pályázat-Cselekvő Ifjúság Program Partnerségek 4.6. alprogram-EACEA/22/09

A felhívás legfontosabb célja, hogy az Európai Bizottság – az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül – és olyan régiók, települések, illetve európai civilszervezetek közötti partnerségek kialakulását támogassa, amelyek a nem formális tanulás és ifjúságpolitika területén hosszú távú tevékenységeket, stratégiákat és programokat szeretnének kidolgozni és ösztönözni.

EACEA/12/09-Cselekvő Ifjúság Program-4.4. alprogram–A kreativitást és az innovációt ösztönző projektek az ifjúsági szektorban pályázat

Ez a felhívás a „Cselekvő Ifjúság” Program 4.4. alprogramja alá tartozik. A kreativitás és innováció európai évéről (2009) szóló európai parlamenti és tanácsi határozattal (1) összhangban a felhívás célja a kreativitást és innovációt ösztönző projektek támogatása az ifjúsági szektorban. A program egyedi célkitűzése, olyan projektek azonosítása, amelyek innovatív, minőségi elemek bevezetésére, végrehajtására és támogatására irányulnak

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu