palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

EACEA/25/09-Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása

youth_in_actionA jelen pályázati felhívás célja az ifjúsági politika területén európai szinten és általános európai célok érdekében tevékenykedő szervezetek állandó tevékenységeinek támogatása.
E tevékenységeknek hozzá kell járulniuk a fiatal állampolgárok aktív közéleti, társadalmi részvételének előmozdításához, és a tágabb értelemben vett ifjúsági területen létrehozandó európai együttműködési programok kidolgozásához és megvalósításához. Ezek a szervezetek éves támogatást kaphatnak működési költségeik fedezésének elősegítésére.

A szervezet lehet:

 • az ifjúság nevében európai szinten tevékenykedő nonprofit szervezet;
 • az ifjúság nevében tevékenykedő szervezeteket képviselő európai hálózat.

A pályázati felhívás célja olyan szervezetek kiválasztása, amelyekkel éves működési támogatásról szóló megállapodások köthetők a 2010-ben kezdődő költségvetési évre.
Ez a pályázati felhívás nem vonatkozik azokra a szervezetekre, amelyek partnerségi keret-megállapodást kötöttek 2008–2010-re az Ügynökséggel.

Támogatható szervezetek
A szervezeteknek a működési támogatás elnyeréséhez az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

 • nem kormányzati szervezet;
 • az éves működési megállapodások esetében a pályázat benyújtásakor legalább egy év telt el a szervezet hivatalos bejegyzése óta;
 • nonprofit szervezet;
 • ifjúsági, vagy olyan szélesebb rétegeket célzó szervezet, amely tevékenységeinek egy részét a fiatalok érdekében végzi;
 • a fiatalokat bevonja az érdekükben kidolgozott tevékenységek irányításába;
 • legalább egy (fizetett vagy önkéntes) állandó munkatárssal rendelkezik. E követelmény alól kivételt képeznek az e program keretein belül támogatásban még nem részesült szervezetek, amennyiben a támogatás elnyerése esetén felvesznek egy állandó alkalmazottat.

Támogatható országok
Az alábbi országokban alapított szervezetek pályázatai támogathatók:

 • az Európai Unió tagállamai;
 • az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) Európai Gazdasági Térséghez (EGT) tartozó tagállamai: Izland, Liechtenstein és Norvégia;
 • azok az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok, amelyek előcsatlakozási stratégiával rendelkeznek: Törökország;
 • a Nyugat-Balkán országai: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia az alábbi kelet-európai országok: Fehéroroszország, Moldova, Oroszország, Ukrajna.

A pályázó szervezeteknek a fent említett országok közül legalább 8-ban aktív tagszervezettel kell rendelkezniük.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A szervezeteknek bele kell foglalniuk a 2010-es költségvetési évet lefedő éves munkatervükbe olyan tevékenységeket,
amelyek megfelelnek az ifjúsággal kapcsolatos közösségi fellépés alapelveinek.
A közösségi fellépés hatékonyságának megerősítését és előmozdítását az alábbi tevékenységek segíthetik elő:

 • 1. csoport: a fiatalok nézeteinek és érdekeinek a maguk sokszínűségében történő európai szintű képviselete,
 • 2. csoport: ifjúsági csereprogramok és önkéntes szolgálatok,
 • 3. csoport: nem formális és informális tanulás, valamint ifjúsági tevékenységi programok,
 • 4. csoport: az interkulturális tanulás és megértés elősegítése,
 • 5. csoport: európai kérdések, valamint az EU politikáihoz és az ifjúságpolitikához kapcsolódó kérdések megvitatása,
 • 6. csoport: a közösségi fellépéssel kapcsolatos információk terjesztése,
 • 7. csoport: a fiatalok részvételét és kezdeményezéseit ösztönző fellépések.

ODAÍTÉLÉSI FELTÉTELEK
A finanszírozási kérelmeket az alábbi minőségi kritériumok alapján bírálják el:

 • a program célkitűzéseinek való megfelelés,
 • a tervezett tevékenységek minősége,
 • a tevékenységek eredménye és a fiatalokra gyakorolt multiplikációs hatása,
 • a tervezett tevékenységek földrajzi hatása,

a fiatalok részvétele az érintett szervezetek szervezeti felépítésében valamint az alábbi mennyiségi kritériumok alapján:

 • a tervezett tevékenységek száma,
 • a tevékenységcsoportok száma,
 • a lefedett témák száma,
 • a tevékenységekben részt vevő fiatalok száma, különös tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalokra,
 • a részt vevő országok száma.

KÖLTSÉGVETÉS
Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek működésének társfinanszírozására odaítélt teljes költségvetés a jelen ajánlattételi felhívás keretében körülbelül 1 400 000 EUR. A közösségi pénzügyi támogatása nem haladhatja meg az összes működési költség 80 %-át.
A maximális közösségi támogatás szervezetenként 35 000 EUR az éves működési megállapodások esetében.
A működési támogatás összegét a pályázó szervezetek a következő két finanszírozási rendszer közül választva számíthatják ki:

 1. átalányalapú finanszírozás;
 2. hagyományos, támogatható költségek szerinti költségvetés-finanszírozás (költségvetés-alapú számítás)

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA
A támogatási pályázatokat az EU valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani, az erre a célra kialakított elektronikus űrlapon.
A megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot 2009. december 9-ig kell beküldeni.
A pályázatnak, a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy eredeti aláírásával ellátott, nyomtatott változatát 2009. december 9-ig kell elküldeni a következő címre:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Youth Unit (P6) — Grant application — Action 4.1 — 2010
Avenue du Bourget 1 (BOUR — 4/29)
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

 • postai úton (a postai bélyegző dátuma számít);
 • futárszolgálattal (a pályázatot a Végrehajtó Ügynökséghez szállító futárszolgálat általi átvétel dátuma számít).

A faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatokat nem fogadják el.
Az űrlapok az alábbi internetes címen találhatók: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A pályázatoknak meg kell felelniük az EACEA/25/09 ajánlattételi felhívásra vonatkozó pályázati útmutatóban foglalt előírásoknak, és azokat az erre a célra létrehozott pályázati űrlapon a vonatkozó mellékletekkel együtt kell beküldeni. Az említett dokumentumok az alábbi internetes címen találhatók:
Ügynökség: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Forrás: EURLex