palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 – A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások pályázat

Pályázat a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások -Foglalkoztatók számára. Jelen pályázati felhívás célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülőszemélyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. Cél, hogy a megváltozott munkaképességűek aktivitási és foglalkoztatási esélyei javuljanak, képzések, szakmai és informatikai fejlesztések, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.

 
Kódszám: TÁMOP-5.3.8.A2-13/1
A támogatott pályázatok várható száma:  a konvergencia régiókban: 30-50 db.
Pályázók köre: Olyan, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban érintett foglalkoztató szervezet, amelyre az alábbi feltétel teljesül: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján a pályázat benyújtásának napján már akkreditált munkáltatónak minősül.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatási formák:
  • Csekély összegű(de minimis) támogatás: Abban az esetben, ha a célcsoport tagjai tranzitálásra kerülnek, vagy kizárólag alapvető képzések valósulnak meg, akkor a támogatási intenzitás 100%. Csekély összegű(de minimis) támogatásnyújtható azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a pályázat odaítélésének évében és az azt megelőzőkét pénzügyi év időszakában a megítélt támogatás összege nem haladta meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedőkedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelőforint összeget.
  • Képzési támogatás: Abban az esetben, ha a célcsoport tagjai tranzitálásra kerülnek, vagy kizárólag alapvető képzésekvalósulnak meg, akkor a támogatási intenzitás 100%.
  • Megváltozott munkaképességű munkavállalók többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás: A megváltozott munkaképességű munkavállalók többletköltségeinek ellentételezésére támogatás a 800/2008/EK rendelet 42. cikke alapján nyújtható, 100%-os támogatási intenzitással.
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 20.000.000 Ft, de legfeljebb 160.000.000 Ft lehet.
Az önrész összetétele: A Pályázó kizárólag abban az esetben adhat önrészt, ha az szükséges a projekt keretében. Minden más esetben a pályázat keretében önrésszel való hozzájárulásra nincs lehetőség
A pályázatok benyújtása a 2013. október 10-től 2013. november 30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Letölthető dokumentumok
Csatolt dokumentumok letöltése egyben
Felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat