palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A sajtómunka akadályozása – eseteket keres a MÚOSZ!

A sajtómunka akadályoztatása

A MÚOSZ arra készül, hogy jogi eszközökkel lépjen föl az újságírók munkáját akadályozó kormányzati, önkormányzati illetve állami intézményi beavatkozások (kitiltások, kizárások, nyilatkozatmegtagadások, adatvisszatartások, zaklatások, fenyegetések stb.) ellen.


Az állami tisztviselőket a hatályos törvények jóhiszemű együttműködésre és a sajtó tájékoztató munkájának segítésére kötelezik, ugyanakkor egyre gyakrabban tapasztaljuk ennek az ellenkezőjét, vagyis a kifejezetten rosszhiszemű, a tájékoztatás megakadályozását célzó magatartásokat. Mivel ilyen esetekben az újságírók közlési szabadságán túl súlyosan sérül az állampolgárok információs alapjoga (is), az állampolgári jogok biztosához tervezünk fordulni, ehhez azonban minél több konkrét esetet kellene bemutatnunk. Ezért arra kérünk minden kollégát, akit az állam bármely szerve vagy képviselője részéről a munkájában akadályoztatás ért, hogy az ügyet (anonim módon vagy névvel) röviden leírva küldje el a kutatas@muosz.hu címre, hogy az ombudsmanhoz beadandó panaszt minél alaposabban alá tudjuk támasztani.

A sajtómunka akadályozása – eseteket keres a MÚOSZ!