palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Európánkért Díj

Európánkért Díjat alapított a MÚOSZ Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztálya.  A díjban részesülhetnek újságírók, szerkesztőségek, kiadók, valamint civil szervezetek, továbbá intézmények.

Azért alapítottuk ezt a díjat, hogy adományozásával kifejezésre juttassuk elismerésünket azoknak, akik megítélésünk szerint kiemelkedően sokat tesznek azért, hogy az európai (ezen belül elsősorban az uniós) eszméket, törekvéseket, folyamatokat, értékeket és együttműködést megismertessék és megértessék a hazai közvéleménnyel, és ezzel a tevékenységgel számottevően hozzájárulnak a népek egymáshoz közeledéséhez, együttműködésének fokozásához egész kontinensünkön, jelesül az EU-ban.

Kik kaphatják? A díjban részesülhetnek újságírók, szerkesztőségek, kiadók, valamint civil szervezetek, továbbá intézmények. Újságírók díjazásának nem feltétele a MÚOSZ-tagság. Az újságírói szakmát tágan értelmezzük (beleértve természetesen a nyomtatott sajtón túl az elektronikus sajtóban dolgozókat, fotósokat, valamint bloggereket és más internetes szerzőket is, műfaj és médium megszorítás nélkül), és művelőik mai munkásságára koncentrálunk majd, tehát nem életműdíjról van szó. Évente három azonos értékű díjat adományozunk.

Kik jelölhetnek a díjra?

A díjazottra a MÚOSZ Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztályának tagjai tehetnek javaslatot, részletesen megindokolva a jelölést. A kuratórium tagjainak is van javaslattevési joga.

Hogyan lehet/kell jelölni a díjra?

Részletes indoklás, illetve a tevékenység ismertetése, méltatása, társadalmi fontosságának hangsúlyozása szükséges feltétel. Újságíró jelölése esetén a hivatkozott írások elektronikus úton való beküldése (korlátozott mennyiségben) hasznos kiegészítése lehet az ajánlásnak. Egy szakosztályi tag több jelöltet is ajánlhat.

A jelölések elektronikus levélben történő leadásának határideje minden évben március 20.

A jelölést és indoklást a Kuratórium titkárának Kulcsár Lászlónak kell elküldeni e-mailben. E-mail címe: kulcsar.laszlo@infovilag.hu

A jelölések elbírálása hogyan történik?

A jelöléseket Kuratórium bírálja el. A 7 tagú kuratórium összetételéről, elnökéről és titkáráról a MÚOSZ Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztályának vezetősége döntött.

A Kuratórium elnöke:

  • Balázs Péter CEU professzor (korábbi nagykövet, külügyminiszter, EU biztos),
  • titkára: Kulcsár László, az Infovilág hírportál alapító, felelős szerkesztője,

A Kuratórium tagjai:

  • Gyárfásné dr. Fekete Judit kommunikációs szakértő, szerkesztő, az NGKM, az ITDH és a Külügyminisztérium egykori kommunikációs vezetője,
  • Koroncz Ágnes, újságíró, a Magyar Rádió Külföldi Adások Szerkesztőségének korábbi főmunkatársa, riporter, szerkesztő,
  • dr. Vámos Éva, újságíró, a Journal Francophone de Budapest főszerkesztője, a Frankofón Újságírók Szövetsége magyar szekciójának alelnöke, a MÚOSZ Kulturális Szakosztálya és a Magyar Dipló Baráti Klub elnöke,
  • Inotai András professzor emeritus és kutató professzor az MTA KRTK Világgazdasági Intézetében, az Európa Klub elnöke
  • és Trom András, a MÚOSZ alelnöke, a Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztály elnöke, a PoloniaPress Sajtószolgálat alapító-főszerkesztője.

A díjak átadása: A díjak átadási ünnepségére a MÚOSZ székházában kerül majd sor, először idén, aztán minden évben, május 9-én, az Európa Napon, vagy az ahhoz legközelebbi munkanapon.

Az alapítók Európán nem csupán az Európai Uniót értik, tehát kérik a tagságot, hogy a díjra jelölés mérlegelésekor ne kizárólag az EU-ban gondolkozzanak. Habár a jelölésre csak a szakosztály tagjainak van lehetősége, a díjat a MÚOSZ teljes tagságának a figyelmébe ajánljuk, felhívva a kollégákat, hogy konzultáljanak a Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztályba tömörült tagtársaikkal, és bátran javasoljanak nekik jelöltet. Nem csak egyes újságírói teljesítmények elismerése jöhet számításba, hanem kollektíváké, műhelyeké,  szervezeteké is, hiszen szerkesztőségek, rovatok, de kiadók, civil szervezetek, esetleg intézmények is sokat tehetnek/tesznek azért, hogy ne a másságtól, az idegenszerűségtől való félelem, a provinciális elzárkózás, hanem a nyitottság, a megismerésen alapuló elfogadás és a külföldiekkel való együttműködés legyen mindinkább jellemző társadalmunkra.

Az Európánkért Díj létrehozói abban bíznak, hogy a díj példa értékű, rangos és megbecsült lesz. Ehhez kérik mindenki támogatását és segítségét.