palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

CEEPUS hallgatói és oktatói mobilitás pályázatok

A CEEPUS hálózatok közép-európai felsőoktatási intézmények között létrejött együttműködések, melynek keretében hallgatói cserék lebonyolítására és vendégtanárok fogadására lehet pályázni, a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erősítéséért és bővítéséért, segítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

Pályázhatnak: államilag elismert felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói, doktoranduszai és oktatói

Kiíró: Központi CEEPUS Iroda

Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

Pályázati határidő: október 31., freemoverként november 30.

Részt vevő országok köre:

Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és a koszovói Pristinai Egyetem.

Pályázati feltételek:

Hallgatói mobilitás:

 •           két lezárt félév
 •           CEEPUS tagországbeli állampolgárság, illetve Equal Status dokumentumok megléte

Oktatói mobilitás:

 •           egyetemi, főiskolai tanári állás
 •           CEEPUS tagországbeli állampolgárság, illetve Equal Status dokumentumok megléte

Támogatható tevékenységek:

Hallgatóként, illetve oktatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

 • hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
  Hallgatói és oktatói mobilitás, valamint speciális kurzusokon való részvétel az elfogadott hálózatok keretein belül, a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig valósítható meg. A küldő intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.
 • hálózaton kívüli, freemover mobilitások
  Ha a hallgató, vagy oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként lehetősége van bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag a második szemeszterre van lehetőség.

Az ösztöndíjak időtartama:

 •  Alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók: 3-10 hónap
 •  Diplomamunkát író alapképzéses hallgatók, PhD és posztgraduális hallgatók: 1-2 hónap
 •  hallgatói szakmai kirándulások: 3-9 nap
 •  oktatók: 5 nap – 10 hónap (min. 6 tanítási óra /hét)

A támogatás mértéke:

Apályázó az ösztöndíjat a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az ösztöndíjakról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhatnak.

A pályázás menete:

Az ösztöndíjra elektronikus úton lehet pályázni a Központi CEEPUS Iroda honlapján: www.ceepus.info.

A részletes pályázati felhívás megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján. www.tka.hu

További információ:

Tempus Közalapítvány

1093 Budapest, Lónyay u. 31.

Infóvonal: (06 1) 237 13 20

E-mail: info@tpf.hu

www.tka.hu