palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Diaszpórában és a Kárpát-medencei magyar szórványban élő magyar fiatalok magyarországi kirándulása

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében nyílt pályázatot hirdet a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére

A pályázat célja

 • Személyes kapcsolatok által elősegíteni a diaszpóra magyarsága fiataljainak egymás és az anyaország közötti, valamint a Kárpát-medencei fiatalokkal való összetartozás tudatának erősítését.
 • Magyarországi szakemberek bevonásával a diaszpóra fiataljai magyarságtudatának és anyanyelvtudásának fejlesztése.
 • Anyanyelvi környezetben, hiteles szakmai közreműködéssel magyarországi és Kárpát-medencei tanulmányi kirándulásokon/szakmai táborokban való részvétel.
 • A diaszpórában és a Kárpát-medencében élő magyar közösségek fiataljai számára magas minőségű, valós értékeket átadó anyaországi táboroztatási programsorozat megvalósítása.
 • A határon túli és a diaszpóra magyarság kötődésének, nemzeti identitásának megerősítése, a világban szétszórtságban élő külhoni magyar utódgeneráció találkoztatása, értékalkotó programok és anyaországi élmények által.
 • A diaszpórában megvalósuló, a nemzeti kötődést célzó minőségi ismeretátadás hatékonyságának növelése a hazai környezetben történő tapasztalatszerzés, valamint a szellemi, kulturális és módszertani tudás bővítése által.
 • A diaszpórában és határon túl élő magyar szervezetek képviselőinek, vezetőinek szakmai megerősítése magyarországi felkészítések által.
 • A külhonban élők magyar szervezetekhez való kapcsolódásának és az aktív külhoni közösségi részvételnek szakmai támogatása és inspirálása.
 • A külhonban élő magyarság anyaországgal való kapcsolatának erősítése újfajta kapcsolathálózat létrehozásával, valamint a határon túli, szórvány és diaszpóra területek közötti együttműködések aktiválása és szélesebb körű kiterjesztése összmagyar szinten.

A pályázati kategória kódja: HAT-16 -08

Pályázatot nyújthat be: Nemzeti Cserkész Alapítvány

A pályázatba bevonható célcsoport:

A diaszpórában és a Kárpát-medencében élő magyar közösségekben működő hétvégi iskolák, cserkészcsapatok, hagyományőrző és kulturális egyesületek, vallási közösségek munkájában aktívan (minimum 1 éve) résztvevő fiatalok és kísérőik:

 • gyerekcsoport (10-15 éves)
 • ifjúsági csoport (16-19 éves)
 • fiatal felnőtt és vezetői csoport (20-25 éves).

A programba bevontak maximális létszáma: 2.500 fő

Kísérők száma: felnőtt kísérő (közösségben aktív szülő, pedagógus, tánctanár, közösségi vezető, stb.), kísérők száma maximum a programban résztvevők 10%-a.

A Nemzeti Cserkész Alapítvány a pályázat megvalósításába az alábbi szakmai megvalósító- és közreműködő partnereket javasolt bevonni:

 • Külföldi Magyar Cserkészszövetség;
 • Magyarság Háza;
 • Hagyományok Háza;
 • Balassi Intézet;
 • Szabadtéri Néprajzi Múzeum
 • Kárpát-medencei magyar pedagógus szervezetek.

Támogatható tevékenységek:

A programot 2 hetes turnusokban szükséges megvalósítani a nyári/őszi/téli iskolaszüneti időszak alatt.

A turnusok maximális létszáma 300 fő.

További feltételek:

A programban résztvevők kizárólag előre meghatározott időpontban és helyszínre szervezett táborra/programra jelentkezhetnek.
A jelen programban résztvevők nem vehetnek részt a Magyar Cserkészszövetség CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében című pályázata alapján szervezett programban.

Iránymutatás a programban résztvevők megoszlására:

 • Diaszpórában élő magyar fiatalok esetében az összes résztvevő maximum 25%-a, ezen belül a következő megoszlással:
  • Észak-Amerika: 40%
  • Dél-Amerika: 18%
  •  Nyugat-Európa: 30%
  • Ausztrália: 10%
  • Ázsia-Afrika: 2%
  • Kárpát-medencei magyar szórványban élő magyar fiatalok esetében az összes résztvevő maximum 75%-a.

Kísérők, animátorok:
A határon túli és a diaszpóra szervezetek küldhetnek kísérőt (szülő, pedagógus, néptánctanár, közösségvezető, stb.), a kísérők száma maximum a programban résztvevők 10%-a lehet.

Diaszpórában élő magyar fiatalok esetében a kísérő ingyenesen vesz részt a programban és felkészítésben részesülhet

Kárpát-medencei magyar szórványban élő magyar fiatalok esetében a kísérő fizetett animátorként segíti a tábori program megvalósítását

A támogatás formája és mértéke
A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet.

A pályázó által igényelhető támogatás maximális mértéke pályázó szervezetenként:

 • Nemzeti Cserkész Alapítvány: 384.650.000 Ft.

Jelen kiírás keretében saját forrás biztosítása nem szükséges.

Elvárás, hogy a kísérő minden esetben társalgási szinten ismerje a magyar nyelvet.

A táborok program-megvalósításában animátorok működnek közre:

Diaszpórában élő magyar fiatalok esetében: 10 gyerekenként maximum 1 animátor

Letölthető dokumentum

diaszpóra _ palyazati_kiiras_b_verzio

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 24.

Részletes pályázati kiírás: Diaszpórában és a Kárpát-medencei magyar szórványban élő magyar fiatalok magyarországi kirándulása