palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Esélyegyenlőségi pályázat a fogyatékos emberek turizmusban való részvételének támogatására

Annak érdekében, hogy az európai uniós szóhasználat szerint Magyarországon is a „Turizmus mindenkié” legyen, azaz a fogyatékos emberek is bekapcsolódhassanak a vendégforgalomba, célzott intézkedésekre van szükség. Ennek jegyében első lépésként a támogatás révén a nemzeti turisztikai adatbázis részeként olyan szabadon hozzáférhető elektronikus adatbázis létrehozása a cél, amely alapvető információkat tartalmaz a fogyatékos emberek számára a turisztikai szolgáltatások igénybevételéről, különös tekintettel a közösségi közlekedési eszközök (repülő, vasút, távolsági busz, hajó, taxi, fővárosi és megyei jogú városok helyi tömegközlekedése) és a turisztikai szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről.

A szolgáltatók önkéntes együttműködésére alapozva az akadálymentes turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó információk összegyűjtése, szakértők közreműködésével való helyszíni minősítése, a nemzeti turisztikai adatbázisban közzétehető formában történő rendszerezése valósulhat meg.

Pályázat kódszáma: 2009-TU-EE

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 20 millió forint.

A támogatott pályázatok várható száma: 1 db

Pályázatot nyújthatnak be: a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező, fogyatékosságügyi non-profit szervezetek.

Támogatható tevékenységek:

  • a szolgáltatók önkéntes együttműködésén alapuló akadálymentes turisztikai szolgáltatások nemzeti adatbázisának összeállítása,
  • a szolgáltató helyek helyszíni bejárásával és a fogyatékos emberek sajátos igényeinek kielégítéséhez szükséges műszaki szempontok szerinti minősítésével és
  • a minősített szolgáltatásokra vonatkozó adatok összegyűjtésével, nemzetközi gyakorlatnak megfelelő rendszerezésével (mozgás-, látás-, hallássérült és értelmi fogyatékosok számára önállóan, segítséggel vagy részlegesen hozzáférhető szolgáltatáscsoportok), szimbólumrendszer alkalmazásával és
  • a közösségi közlekedési eszközök (repülő, vasút, távolsági busz, hajó, taxi, fővárosi és megyei jogú városok helyi tömegközlekedése) igénybevételének általános feltételeiről, valamint
  • az adatoknak a nemzeti turisztikai adatbázisban (NETA) történő közzétételére alkalmas elektronikus formában történő átadása.

A támogatás formája: a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).

A támogatott projektnek olyan határidővel kell megvalósulnia, hogy az azt követő pénzügyi teljesítés legkésőbb 2010. június 30-ig megtörténjen, ennek megfelelően a hiánytalanul benyújtott elszámolás végső határideje nem lehet későbbi, mint 2010. április 30.

A pályázat kizárólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be. A pályázatok benyújtásának határideje 2009. április 27.

Forrás: www.otm.hu