palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a turisták, mint tudatos fogyasztók és a vállalkozások fogyasztóvédelmi ismeretei fejlesztésének támogatására

A támogatás célja a turisták és a vállalkozások fogyasztóvédelmi ismereteinek bővítése, a tudatos turisztikai fogyasztási szokások kialakítása a potenciális utazók tájékoztatásával és a turisztikai szolgáltatók munkatársainak célzott képzése révén. A „tudatos turista”, mint a turisztikai szolgáltatások elsődleges felhasználója, tisztában van az őt megillető alapvető jogokkal és kötelezettségekkel, s ez hozzájárul a minőségi színvonal emeléséhez.

Pályázat kódszáma: 2009-TU-FV

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 20 millió forint.

A támogatott pályázatok várható száma: 1 db

Támogatásért pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § e) pontjában meghatározott fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek vagy ezek szövetsége.

A pályázat keretében a turisták és a vállalkozások fogyasztóvédelmi ismereteinek bővítése, a tudatos turisztikai fogyasztási szokások kialakítása érdekében az alábbi tevékenységek támogathatók:

– a potenciális utazók részére összeállított ingyenes tájékoztató szórólap, kiadvány készítésével és terjesztésével és

–         interaktív fogyasztóvédelmi honlap kialakításával és működtetésével, valamint

–         a turisztikai szolgáltatók munkatársainak célzott képzése révén, melynek célja az alapvető fogyasztóvédelmi ismeretek elsajátítása.

A pályázattal igényelhető támogatás a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).

A támogatott projektnek olyan határidővel kell megvalósulnia, hogy az azt követő pénzügyi teljesítés legkésőbb 2009. december 31-ig megtörténjen, ennek megfelelően a hiánytalanul benyújtott elszámolás végső határideje nem lehet későbbi, mint 2009. október 31.

A pályázat kizárólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be. A pályázat benyújtásának határideje 2009. április 27.

Forrás: http://www.otm.gov.hu