palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Exportfejlesztési akciók támogatása 2009/2010 I. félév

itd_palyazatA vonatkozó kormányrendeletek alapján az ITD Hungary pályázatot ír ki 2009. évi és 2010. I. félévi exportfejlesztési akciók támogatására.  A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium hozzájárulásával az ITD Hungary által kezelt pályázati rendszer a magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, külpiaci értékesítését kívánja elősegíteni.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 508,2 millió forint, amelynek forrását a Magyar Köztársaság költségvetése biztosítja.

A pályázati rendszer keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető, melynek maximálisan adható értékét a tervezett, illetve a figyelembe vehető – ÁFA vagy értéktöbbletadó nélküli – támogatott költségek alapján és a jogcímenként megadott mértékben határozzuk meg.

A támogatás folyósítása utólagosan történik, támogatási előleg igénybevételére nincs lehetőség.

A támogatás mértéke jogcímelemenként minimum 200 ezer forint.

A pályázatok befogadása 2009. szeptember 21.-től október 31.-ig folyamatos.

A cégregisztráció elektronikus jóváhagyása 2009. október 30. péntek 14 óráig lehetséges!

Támogatás az alábbi jogcímeken igényelhető:

 • „A”   Külföldi kiállításon kiállítóként (akár információs standdal), a kiállítással egyidejűleg szervezett konferencián résztvevőként történő megjelenés, valamint a kiállításra készülő prospektusok legyártatásának  egyes költségei,
 • „B”   Nemzetközi szervezet tagdíja,
 • „C”   Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra vonatkozó komplex marketingterv megvalósítása. Ezen belüli jogcímelemek:
  • I.      Külföldi kiállítási részvétel
  • II.     Nemzetközi szervezeti tagdíj
  • III.   Idegen nyelvű weblap
  • IV.   Sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külpiacon
  • V.    Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon
  • VI.   Külpiacon létesítendő iroda, kiállítóterem éves bérleti díja
  • VII. Megfelelőség-tanúsítási eljárás

A pályázatok formai követelményei

 • A pályázat elbírálásának előfeltétele az ITD Hungary honlapján történő regisztráció (kitöltéséhez a regisztrációs útmutató nyújt segítséget). A már regisztrált cégek esetében is szükséges az adatok frissítése.  (Az adatlap kitöltéséhez Internet Explorer böngésző használatát javasoljuk!)

A frissítés után a Szolgáltatások menüpont alatt (3) válnak elérhetővé a pályázati dokumentumok. A sikeres pályázás előfeltétele a dokumentumok pontos kitöltése magyar nyelven, a szükséges mellékletek feltöltése, elektronikus továbbítása, valamint az, hogy mindezeket két példányban kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátva, postai úton is eljuttassák az ITD Hungary címére. Kézzel írt pályázatokat nem fogadunk el.

 • Abban az esetben, ha a nyomtatott és elektronikusan benyújtott pályázati adatlapban eltérések találhatók,  a nyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlapot tekintjük mérvadónak. Ilyen esetben a pályázónak a nyomtatott anyag alapján újra kell írnia az elektronikus pályázatot, amelyet azonban ezúttal nem kell újra kinyomtatva postáznia.
 • A pályázati adatlapot hiánytalanul, és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus továbbítást követően a pályázat tartalmi elemeit már nem tudják megváltoztatni. Ha tehát még a nyomtatott verzió benyújtását megelőzően kívánják módosítani a pályázatot, akkor az elektronikus eljárást újra kell kezdeni.
 • Kérjük, hogy a pályázati dokumentumokat a következő sorrendben állítsák össze, és helyezzék a borítékba:

1./    Pályázati adatlap,
2./    Jogcím adatlap („C” jogcím esetén az összesítő adatlap, és minden egyes jogcímelemhez tartozó adatlap is),
3./    Mellékletek: árajánlat, számlamásolat, igazolások (kiállítás esetén vásárigazgatósági jelentkezési lap),
4./    Nyilatkozat,
5./    Eljárási díj befizetését igazoló banki kivonat,
6./    Cégkivonat, vagy hitelesített Vállalkozói igazolvány másolat.

 • A pályázatot két nyomtatott példányban,zárt csomagolásban,ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével kell beküldeni a következő címre:

ITD Hungary Zrt., Ügyfélszolgálat
1061 Budapest, Andrássy út 12.
(1368 Budapest 5, Pf.222)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes kézbesítéssel beadott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A benyújtás időpontjának azt a napot tekintjük, amelyen a pályázatot a postai bélyegző szerint postára adták.

A pályázat beadásához szükséges letölthető elemek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
Pályázati útmutatóhoz jogcím táblázat
Jogcímenkénti adatlapok

A. Külföldi kiállítási részvétel
B. Nemzetközi szervezeti tagdíj
C. konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra vonatkozó komplex  marketingterv megvalósítása

I. Külföldi kiállítási részvétel
II. Nemzetközi Szervezeti tagdíj
III. Idegen nyelvű weblap
IV. Sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külpiacon
V. Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon
VI. Külpiacon létesítendő iroda, kiállítóterem éves bérleti díja
VII. Megfelelőség-tanúsítási eljárás

Nyilatkozat
ITD Hungary Zrt logo

Forrás: ITD Hungary Zrt