palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ezüstgerely 2016 alkotói pályázat

ezüstgerely 2016Megjelent a jövő évi Ezüstgerely 2016 pályázati kiírás „Sport a magyar kortársművészetben” címmel.

Az Ezüstgerely örökös vándordíj elnyerésére kiírt pályázat több mint fél évszázada ösztönzi mindazokat a tehetséges művészeket, akiknek szemléletmódjától, alkotó fantáziájától nem idegen a sport világa. A pályázatot 1961-ben írták ki először, 2005-óta a Mező Ferenc Közalapítvány Ezüstgerely Alkuratóriuma felügyeli, a Közalapítvány 2011-ben a Magyar Olimpiai Bizottság Mező Ferenc Sportbizottságává alakult át, melynek Albizottságaként működik tovább az eddigi alkuratórium.

A pályázat kiírója: a Magyar Olimpiai Bizottság Lebonyolító: a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum

A pályázat célja: Az Ezüstgerely Albizottság – hagyományainak megfelelően – hangsúlyozottan művészi igénnyel készült, a sport, az olimpia, a testnevelés és a természetjárás, azaz a testkultúra egész területének témavilágát felölelő alkotásokat vár. Számít a különféle művészeti alkotóműhelyek: szövetségek, társaságok és a téma iránt érdeklődő független pályázók jelentkezésére, valamint a művészeti közép- és főiskolák hallgatóinak munkáira határon innen és túlról egyaránt.

Pályázati kategóriák:

K é p z ő m ű v é s z e t
Pályázni lehet olyan autonóm alkotással (szobor, festmény, grafika, kisplasztika, stb.), amely a sport, a testnevelés és a természetjárás gondolatköréből meríti témáját, illetve az emberi mozgásra, ritmusra utal.  Összdíjazás: 1.000.000 Ft.

A l k a l m a z o t t m ű v é s z e t
Beküldhető minden olyan művészeti alkotás, amely kapcsolatba hozható a testneveléssel és sporttal. Például: alkalmazott grafika (plakát, bélyegterv, könyvillusztráció, embléma, stb.) formatervezés (sporteszköz, felszerelés, jelvény, textil, díjérem, plakett, serleg) ötvösművészeti tárgy stb. (technikai és anyaghasználati megkötés nélkül). Összdíjazás: 400.000 Ft.

S p o r t f o t ó
Minden hivatásos és amatőr fotós nevezhet művészi színvonalú alkotással a versenysport, utánpótlás-nevelés, iskolai sportélet, szabadidősport, fitnesz vagy kötetlen, játékos testedzés témaköréből. Pályázni lehet fekete-fehér vagy színes, nyomdai minőségű digitális felvételekkel. Különleges művészi indok esetén papírképet is elfogadunk, legkisebb mérete: 30 x 40 cm. Egy alkotó legfeljebb 6 képpel nevezhet. 3-6 képből álló sorozat egy képnek számít. Sorozat esetén a kép legkisebb mérete: 24 x 30 cm. A dvd hordozón jpg formátumban, a fájl nevében minden esetben fel kell tüntetni a pályázó nevét és a kép címét. Összdíjazás: 1.000.000 Ft.

I r o d a l o m
Pályázni lehet minden 2013 után nyomtatásban megjelent könyvvel (epikai vagy lírai alkotással), vagy bemutatott színdarabbal, amelyben hangsúlyos szerepet kap a sport, a sporttörténet, a testkultúra. Műfaji, illetve terjedelmi megkötés nincs. A pályázat nyelve: magyar. Színdarab esetén a szövegkönyv mellett kérjük az előadás felvételét is beküldeni, dvd hordozón. Összdíjazás: 800.000 Ft.

F i l m – v i d e ó
Pályázni lehet olyan, művészi színvonalú, a magyar sport népszerűsítését szolgáló filmekkel, film klipekkel, melyek az elektronikus és digitális média világában jól szolgálhatják a magyar sport és testkultúra ügyét és 2012 után készültek. A pályaműveket dvd hordozón kérjük beadni. Összdíjazás: 1.000.000 Ft.

A pályázat díjazása
A pályázat összdíjazása: 4.200.000 Ft.

A zsűri – kategóriánként – első, második, harmadik díjat, esetleg különdíjat ad ki.

A díjak összege: 30.000 Ft – 250.000 Ft.

A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a zsűri javaslatai alapján a pályadíjakat felemelje, megoszthassa, átcsoportosíthassa, vagy egyáltalán ne adja ki.

Egyéb tudnivalók
Nevezési díj nincs.
Egy alkotó több kategóriában is indulhat.
Az Ezüstgerely pályázaton korábban már nevezett műveket beküldeni nem lehet.
A pályaműveket kiállításra alkalmas állapotban kell beadni.
A nevezett alkotások száma kategóriánként nem korlátozott (kivéve a sportfotó kategóriát). Részvétel: minden 1999. január 1. előtt született alkotó pályázhat.

Letölthető pályázati kiírás

Ezüstgerely 2016 pályázati kiírás

A pályaművek beadása: 2016. január 11-től január 14-ig 10 órától 17 óráig, illetve január 16-án (pénteken) 10 órától 13 óráig személyesen, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum honlapján (sportmuzeum.hu) a beadást megelőző két héttel megjelölt helyen.

Eredményhirdetés, kiállítás
Az eredményhirdetés, egyben a kuratórium által felkért szakmai zsűri döntése alapján elfogadott alkotások kiállításának megnyitója 2016. március 17-én lesz a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Kiállító épületében, a Budapest Sportaréna melletti SportAgorán. A kiállítás anyagáról színes katalógus készül, annak egy példányát minden kiállításra kerülő, ill. díjazott alkotó megkap.

További információ: +36 30 488-3885 és ezustgerely@sportmuzeum.hu