palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Feltöltődés Pályázat Nyugdíjasoknak

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű személyek részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elősegítése érdekében pályázatot hirdet. A „Feltöltődés” című pályázat  a nyugdíjasok számára nyújt lehetőséget a kedvezményes üdüléshez.

Pályázók köre: Azon belföldi illetőségű, 60. életévét betöltött személy, aki öregségi nyugellátásban részesül. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 85.000 Ft-ot, és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2011. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolásának fénymásolata (nem megfelelő sem a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat).

Támogatás összege:
A Feltöltődés pályázat esetén az Alapítvány 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 10.000 Ft önrész megfizetése mellett.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap

Általános pályázati feltételek: A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2011.” formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be. Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap 2012. január 16-tólwww.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.

Cím:

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
1590 Budapest, Pf. 11.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 16. – 2012. február 29.

A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

  • A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a támogatást névre szóló üdülési szolgáltatásformájában, több választási lehetőséget kínálva állami tulajdonban lévő üdülőkben biztosítja a szociálisan rászorulók kikapcsolódását és pihenését.
  • A 2011. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2010-ben nem nyerték el az Alapítvány szociális célú üdülési támogatását.
  • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
  • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
  • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrzi.
  • A pályázók az elbírálás határidejét követően telefonon – adóazonosító jelük bebillentyűzésével – automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem.
  • A pályázat eredményéről írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek.
  • Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a pályázót támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként fizetheti meg.
  • Ugyanazon személy csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.

Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon Telefonos ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi telefonszámon, munkanapokon 8 és 16 óra között: 06 1 371 32 42

Forrás: www.erzsebetprogram.hu