palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gazdagító programpárok II. pályázat

Pályázat a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program” kiemelt projekt keretében megvalósuló „Gazdagító programpárok II.” „A” (alap) és „B” (szülő– diák – pedagógus együttműködését is célzó, bővített) változatának megszervezésére és megvalósítására.

A Tehetséghidak Projektiroda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program”című kiemelt projekt keretében felhívást tesz közzé a Magyarországon működő Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok továbbá szakiskolai intézmények, kollégiumok és tanodák számára gazdagító programpárok megszervezésére és Magyarország területén történő megvalósítására. 

A pályázat célja: A nevelési év/tanév szorgalmi időszakában a napi tanórán kívüli foglalkozásokat (pl. műhelyfoglalkozások, szakkörök, önképzőkörök, kiscsoportos mentorálás) néhány napos, szabadidőben megszervezendő bentlakásos vagy nem bentlakásos intenzív (tömbösített) alkalmakkal összekötni. Ezen programelemek (nevelési évben/tanévben tanórán kívüliek, valamint szabadidőben zajlók) gazdagító programpárokat alkotnak, tartalmilag egymásra épülnek, és így nyújtanak lehetőséget a tehetséges gyerekek, tanulók számára impulzusok szerzésére, érdeklődésük felkeltésére, érdeklődési körük kiszélesítésére, tehetségük fejlesztésére.

Pályázók köre

 • Magyarországi Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok:
 • Regisztrált Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok– legfeljebb 2 programpárral,
 • Akkreditált Tehetségpontok– legfeljebb 3 programpárral
 • Akkreditált Kiváló Tehetségpontok– legfeljebb 3 programpárral
 • A tehetséggondozás területén eredményes programot megvalósító szakiskolai intézmények, illetve kollégiumok– legfeljebb 1 programpárral
 • A tehetséggondozás területén eredményes programot megvalósító tanodák, illetve az azokat működtetőmagyarországi székhelyűcivil szervezetek – legfeljebb 1 programpárral

A pályázat célcsoportjai, tárgya:

Közvetlen célcsoport

 • Óvodás gyermekek és 1-8. évfolyamos tanulók– részükre érdeklődést felkeltő, motiváló gazdagító programpárok kidolgozása, megvalósítása bármely tehetségterületen.
 • 9-13. évfolyamos tanulók– részükre érdeklődés alapján vagy speciális tehetségazonosítást követően bármely tehetségterületen gazdagító programpárok kidolgozása, megvalósítása.

Közvetett célcsoport

 • A  megvalósításban  résztvevő pedagógusok  (tehetségsegítő szakemberek), diákmentorok, és a bevont gyermekek, tanulók szülei.

„Gazdagító programpárok II.” felhívás tartalmi elemei

Programpárok megszervezésének és megvalósításának támogatása – pályázat

Jelen felhívásban a gazdagító programpárok két különböző típusára nyújtható be pályázat:

a) Gazdagító programpár – ALAP

Kötelezően megvalósítandó elemek az aktuális köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaidőn (32 órán) túli időszakban történőmegvalósítással:

 1. kötelező óvodai-, kollégiumi és tanodai fejlesztőfoglalkozáson kívüli, illetve tanórán kívüli tevékenységek 12 fejlesztési órában – rugalmasan az alkalmakhoz illeszkedő órabeosztással, a tehetségterület jellegének és a bevont korosztálynak megfelelően.
 2. a programpár fenti tevékenységéhez kapcsolódó szabadidőben megszervezendő intenzív (tömbösített) alkalmak, amelyeket napi bejárással vagy bentlakással, külső helyszínen,a fejlesztés mellett egyéb (készségfejlesztő, lazító) programelemekkel kiegészítve mindösszesen 3 napos alkalom keretében kötelező megvalósítani. A 3 nap rugalmasan az adott korosztályhoz igazodva szervezhető meg: egybefüggően, illetve 3×1 nap vagy 2×1 nap plusz 1×1 nap felosztásban.

A programpárok megvalósításának záró dátuma: 2014. április 7.

Bevonandó gyermek/tanulói létszám minimum 5 fő, maximum 25 fő legyen (a fejlesztendő terület és korosztály jellegének megfelelően, pl. magasabb évfolyamok kisebb létszámmal, illetve csoportos aktivitások figyelembe vétele lehetséges).

A programpár szakmai megvalósításába – kivétel óvodai célcsoport – minimum 3 fő diákmentor bevonása is kötelező (a célzott korosztály feletti évfolyamból, illetve öregdiákokat, jelenleg felsőoktatásban lévőket, sikeres felnőtt ifjakat).

Részükre költségeik (szállás, étkezés) elszámolhatók, munkadíj nem.

Kiegészítés: A diákmentor fogalmáról honlapunkon olvashat részletesen: http://tehetseghidak.hu/tanulmanyok-segedletek

Egy-egy pályázati programban legalább 1 legfeljebb 2 főpedagógus(tehetségsegítő szakember) vehet részt: 1 fővezető fejlesztő és 1 főfejlesztő, akiknek feladata a teljes programpár fejlesztőfoglalkozásainak, illetve az intenzív alkalmak egyéb (készségfejlesztő, lazító) programelemeinek előkészítése és megtartása. A vezető fejlesztőfeladata kiegészül a programpárírói és –szervezői, illetve a projektiroda felé kapcsolattartói feladatok ellátásával is.

A Projektiroda a programpárt megvalósító egy vagy két főpedagógussal (tehetségsegítőszakemberrel) megbízási szerződést köt. Az ellátandó feladatok díjazásáról és az ahhoz kapcsolódó óraszámokról jelen felhívás 5. pontjában olvashatók további részletek.

Kiegészítés: Tehetségsegítő szakemberek, mindazok akik:

 • a tehetségsegítésben szerepet játszó szakterületen a tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítéssel rendelkeznek (pedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, pedagógiai szakpszichológus, pszichológus, gyógypedagógus, edző, fejlesztőpedagógus, szociális munkás, könyvtáros, mentálhigiénés szakember, kollégiumi nevelő);
 • vagy a tehetségsegítésben szerepet játszó, szakképesítést nem igénylőterületen tevékenykedők, tapasztalattal rendelkezők (népi fafaragó, népi iparművész, iparos stb.), aki rendelkezik Tehetségsegítő Tanács vagy Tehetségpont ajánlásával. Az ajánlás szükségessége a nem Tehetségpont/Tehetség Tanács pályázókra nem vonatkozik.

1. b) Szülő– diák – pedagógus együttműködését is célzó gazdagító programpár – BŐVÍTETT

Az ALAP gazdagító programpár kibővítése a programpárban résztvevőgyermekek, tanulók szüleinek aktív bevonásával. A szülők bevonásának kötelezőmértéke:

 • a teljes programpár időtartama alatt legalább 10 órában, és
 • a résztvevőgyermekek, tanulók szüleinek legalább egynegyedének részvételével.

2. Programpárok szakmai támogatása – képzés

A kiemelt projekt keretében a gazdagító programpárok megvalósításának szakmai támogatására ingyenes 10 órás (1 napos) akkreditált (FAT) képzéskeretében nyílik lehetőség. A jelentkezés mértékétől függően legfeljebb 3 fő delegálható intézményenként, szervezetenként.

A képzés tartalmában kitér a gazdagító programpárok tervezésére, annak formai és tartalmi követelményeire; a differenciálás és egyéni fejlesztés lehetőségeire; a programpárok formáira, módszereire, eszközeire; továbbá a szervezés metodikájára és a megvalósításra.

Részvételi feltétel: felsőfokú iskolai végzettség

Várható időpontok és helyszín: 2013. november 12., 19., 26. – Budapest

A képzések legalább 10 főjelentkezése esetén indulnak, és legfeljebb 30 fő részvételére van lehetőség képzésenként.

Túljelentkezés esetén a jelentkezéseket érkezési sorrendben vesszük figyelembe és pályázatonként csak 1 főrészvételét tudjuk biztosítani, illetve a felhíváson nyertes pályázókat előnyben részesítjük.

3. Jó gyakorlatként működőprogrampárok disszeminációja

A kiemelt projekt lehetőséget nyújt arra, hogy a „Gazdagító programpárok I. – II.” keretében beadott és az értékelői vélemény alapján „jó gyakorlatnak” javasolt programpárokat a Projektiroda honlapján, disszeminációs céllal röviden bemutathassa az adott megvalósító intézmény, szervezet.

További részletek a későbbiekben olvashatók honlapunkon:http://tehetseghidak.hu/felhivasoktehetseghidak

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek

Az elnyerhető támogatás összege programpáronként: minimum 300.000 maximum 500.000 Ft.

A felhívás keretében várhatóan 370 db pályázat támogatására van lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje:

A „Gazdagító programpárok II.” felhívás keretében meghirdetett pályázat, illetve kapcsolódó képzés benyújtási határideje:

 • a „4.1 Programpárok megszervezésének és megvalósításának támogatása” – pályázat: 2013. november 15. 24.00 óráig
 • „4.2 Programpárok szakmai támogatása – képzés”2013. október 30. 24 óráig
Letölthető dokumentum

pályázati felhívás

A pályázatot benyújtani, illetve jelentkezni az online pályázati rendszerünkön keresztül (oper.tehetseg.hu), a felhíváshoz kapcsolódó pályázati adatlapok kitöltésével lehetséges.A „Gazdagító programpárok II.” felhívásra beadott pályázatokat a Projektiroda által felkért Bíráló Bizottság bírálja, melynek eredményéről 2013. december 3-ig minden pályázót, illetve jelentkezőt e-mailben értesítünk.A képzésekre való jelentkezések elfogadásáról 2013. november 6-ig küldünk értesítést.

Link: http://tehetseg.hu/