palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil szervezetek működési célú támogatása – 2014 – NEA-14-M

A  Közösségi  környezet  kollégium;  a  Mobilitás  és  alkalmazkodás  kollégium;  a  Nemzeti összetartozás kollégium; a Társadalmi felelősségvállalás kollégium; az Új nemzedékek jövőjéért kollégium megbízásából  az  Emberi  Erőforrás Támogatáskezelő nyílt  pályázatot  hirdet  civil  szervezetek  támogatására. A  pályázat  célja  a  civil  társadalom erősítése,  a  civil  szervezetek  társadalmi  szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

Pályázati kategória kódja: NEA-14-M

Pályázati kiírások kódjai:

 • NEA-KK-14-M
 • NEA-TF-14-M
 • NEA-UN-14-M
 • NEA-MA-14-M
 • NEA-NO-14-M

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • szövetségek
 • alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szövetséget)

A NEA-14-M jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat.

NEA-KK-14-M Közösségi környezet kollégium

 • kulturális tevékenység,
 • közművelődés,
 • tudomány és kutatás,
 • hagyományápolás,
 • audio- és telekommunikáció,
 • informatika,
 • elektronikus hírközlés,
 • szak- és felnőttképzés,
 • ismeretterjesztés,
 • társadalmi párbeszéd,
 • fogyasztóvédelem,
 • település és közösségfejlesztés.

NEA-MA-14-M Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 • élet és vagyonbiztonság,
 • közbiztonság,
 • polgári védelem,
 • önkéntes tűzoltás,
 • mentés és katasztrófa-elhárítás,
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme,
 • szabadidő,
 • hobbi és sport,
 • a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

NEA-NO-14-M Nemzeti összetartozás kollégium

 • a  Kárpát-medencei  együttműködés,  mint  a  határon  túli  magyarsággal  kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése;
 • az európai integráció elősegítése;
 • a Magyarországon élő nemzetiségek,
 • az emberi és állampolgári jogok védelme,
 • vallási tevékenység.

NEA-TF-14-M Társadalmi felelősségvállalás kollégium

 • nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
 • szakmai és érdekképviselet;
 • adományosztás;
 • szociális tevékenység;
 • családsegítés;
 • időskorúak gondozása;
 • rehabilitációs foglalkoztatás;
 • hátrányos helyzetű rétegek segítése,
 • egyéb nonprofit tevékenységek.
NEA-UN-14-M Új nemzedékek jövőjéért kollégium
 • nevelés és oktatás;
 • képességfejlesztés;
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
 • gyermek- és ifjúságvédelem;
 • egészségmegőrzés;
 • betegségmegelőzés;
 • gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
 • kábítószer-megelőzés,
 • természet- és környezetvédelem.

A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 250.000 forint.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3.000.000 forint

A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges.

Letölthető dokumentumok

Közösségi környezet kollégium – NEA-KK-14-M

Társadalmi felelősségvállalás kollégium – NEA-TF-14-M

Új nemzedékek jövőjéért kollégium – NEA-UN-14-M

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium – NEA-MA-14-M

Nemzeti összetartozás kollégium – NEA-NO-14-M

 

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázat EPER-ben való véglegesítésének határideje:

 • Közösségi környezet kollégium:  2013. november. 22. 23:59
 • Mobilitás és alkalmazkodás kollégium:  2013. november 27. 23:59
 • Nemzeti összetartozás kollégium:  2013. november 27. 23:59
 • Társadalmi felelősségvállalás kollégium:  2013. november 25. 23:59
 • Új nemzedékek jövőjéért kollégium:  2013.november 25. 23:59

Bővebb információ: http://civil.info.hu/