palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

III. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Művelődési Intézete a szlovákiai magyarság kiemelkedő néprajzkutatójának és folklórgyűjtőjének, Ipolyi Arnoldnak tiszteletére, harmadízben hirdeti meg fent nevezett versenyét, melynek célja a magyar népmesekincs, illetve annak hagyományos módon történő előadásának népszerűsítése. A verseny célja a magyar népmese műfaji és táji jellegzetességeinek megjelenítése, a hagyományos mesemondás sajátosságainak megtartása a színpadi mesemondás keretei között is.

 

A jelentkezők a következő korosztály szerinti kategóriákban versenyezhetnek:

  • 1. kategória        óvodások (5-6 évesek)
  • 2. kategória        alapiskolák alsó tagozatos tanulói (1-4. évf.)
  • 3. kategória        alapiskolák felső tagozatos tanulói (5-9. évf.)
  • 4. kategória        középiskolák tanulói
  • 5. kategória        felnőttek

A nevezés feltételei: A versenyben a fenti kategóriák szerinti korosztályú, Szlovákiában élő fiatalok és felnőttek vehetnek részt. A versenybe egy, a magyar népmesekincsből szabadon választott népmesével lehet benevezni.

Ajánlott a versenyző lakhelyéhez, szűkebb régiójához (néprajzi csoport, tájegység), tájnyelvi dialektusterületéhez kötődő meseválasztás. Az írott forrásokon kívül természetesen az adott közösségeken belül élő hagyományőrző idős mesemondóktól való mesetanulás is igénybe vehető, sőt mi több, külön értékelendő. Mivel a mese az élőszó művészete, ajánlott a szabad, rögtönzött előadásmódon alapuló hagyományos mesemondói stílus követése, a mesei nyelvezet sajátosságainak megjelenítése, a tájnyelv, illetve az eltűnő félben lévő tájszavak használata. Ugyancsak ajánlott a mese származási helyéhez kötődő népviselet használata.

A hagyományos mesemondás mibenlétének, elsajátításának és továbbadásának céljából mindenki szíves figyelmébe ajánljuk Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya című könyvét (Budapest, 2004), valamint a magyar nyelvterület bármely vidékén gyűjtött elbeszélő hagyományt tükröző személyi, vagy táji monográfiákat.

A versenyzők teljesítményét néprajzosokból, előadóművészekből és pedagógusokból álló szakmai zsűri fogja értékelni.

A beérkezett nevezések függvényében a verseny döntőjét területi elődöntők (indokolt esetben iskolai fordulók) előzik meg. Az egyes elődöntők helyszínéről és időpontjáról, ill. az iskolai fordulók szükségességéről, minden jelentkezőt értesítünk.

A verseny döntőjének időpontja: 2012. júniusa

Jelentkezni elektronikus úton, a www.csemadok.sk weboldalon megtalálható jelentkezés lapon lehet.

Letölthető dokumentumok

 Felhívás
 Ajánlott források jegyzéke

Nevezési határidő: 2012. március 10.

Bővebb információk:

Szakmai kérdések tekintetében:  Mgr. Varga Norbert: 0908 041 947

Szervezési kérdések tekintetében:  Mgr. Huszár László: 0905 358 529, 031 552 24 78

Csemadok Művelődési Intézete – Osvetový inštitút Csemadoku

Bacsákova 240/13, P.O.BOX 16., 929 01 Dunajská Streda

e-mail: intezet@csemadok.sk, office.mi@csemadok.sk