palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2011 pályázat

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyílt pályázatot ír ki „A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2011” cím elnyerésére. A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek: a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége.

 

A pályázat célja:

 • a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
 • a fair-play szellemének ápolása,
 • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
 • az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

A pályázók köre:

Minden a köz- és felsőoktatásban tanuló diák és hallgató, aki a pályázati kiírásban felsorolt kritériumoknak megfelel.

A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:

III. kcs.    1998-1999-ben születettek
IV. kcs.   1996-1997-ben születettek
V. kcs.    1994-1995-ben születettek
VI. kcs.   1991-1992-1993-ban születettek  (Kivétel az atlétika sportág, ahol 1992-1993-ban születettek)
VII. kcs. 2010/2011-es tanévben felsőoktatási intézmények hallgatói.

A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános szabályai alapján történt. Az oktatási intézmény igazgatója által aláírt pályázatot vagy a diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2010/2011-es tanévben:

 • a III., IV., korcsoportban 4,80, vagy annál magasabb;
 • az V., VI. korcsoportban 4,70, vagy annál magasabb;
 • a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá;
 • 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között hazai versenyen eredményesen szerepeltek.

A pályázatok elbírálásánál csak az alábbi szervek, szervezetek által hitelesített versenyeredmények értékelhetők.

 • Magyar Diáksport Szövetség,
 • Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség,
 • Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége,
 • Országos Sportági Szövetségek.

A pályázaton csak a Nemzeti Sportszövetség által regisztrált sportági szakszövetségek által képviselt sportágak nevezését fogadjuk el. A regisztrált sportági szakszövetségek listája megtekinthető a Nemzeti Sportszövetség honlapján (www.nssz.hu).

Az elnyerhető támogatás: A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak oklevelet kapnak.

A pályázatok elbírálása:

 • A pályázatokat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által felkért független szakemberekből álló Értékelő Bizottság bírálja el. A döntés meghozatalánál egy hazai és amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel (kivétel a III. és IV. korcsoport), egy nemzetközi verseny eredményeit veszi figyelembe. A III. és IV. korcsoport esetében a bírálóbizottság nemzetközi eredményt nem vehet figyelembe!
 • Minden pályázó (kivétel a III. és IV. korcsoport) egy hazai és egy nemzetközi eredményt jelölhet meg a pályázati adatlapon. Abban az esetben, ha egy pályázó több sportágban is kiemelkedő eredményt ért el úgy maximum 3, külön-külön más sportágban elért eredményt tűntethet fel. Az ilyen pályázó esetén, a második illetve harmadik sportágban elért eredmény után, a lenti táblázatban szereplő pontszámok, ezen eredmények után is beszámításra kerülnek.
 • A bírálók kizárólag a fent jelzett országos szervezetek által a pályázati adatlapon hitelesített eredményeket veszik figyelembe. Egyéb dokumentumok, igazolások a pályázat elbírálását nem befolyásolják. Faxon visszaigazolt adatlapokat nem tudunk figyelembe venni!
 • Az értékelés során az értékelő bizottság csak az alábbi versenyeket veszi figyelembe: Világbajnokság, Európa-bajnokság, Universiade, Főiskolai Világbajnokság, Középiskolai Világbajnokság (ISF), Világkupa, AGFIS Világjátékok, (nemzetközi verseny kategória), hazai versenyek esetén: Felnőtt Országos Bajnokság, Korosztályos Országos Bajnokság, MEFOB, Diákolimpia. A felsorolásban nem szereplő versenyeket az értékelő bizottság nem veszi figyelembe!
 • A bírálók csak a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség által meghirdetett és jóváhagyott Diákolimpiai és Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokságok eredményeit értékelik.
 • Pályázat bírálata során a bizottság plusz 200 ponttal jutalmazza az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért olyan eredményeket, melyek a felsőoktatási felvételi esetén a felvételi eljárás során plusz pontokat érnek.
 • A pályázat bírálata során szintén plusz 200 ponttal jutalmazza a bíráló bizottság azt a pályázót, aki a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által támogatott tanulmányi versenyen az első 15 helyezés valamelyikét elnyerte. E versenyek listája megtalálható a http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/programok/tanulmanyi-versenyek-2010-2011 weblapon.
 • A pályázat bírálata során az olyan sportágak esetén, melyekben egyéni cím elnyerésére nincs lehetőség (csapatsportok), a bírálok, a sporteredmény esetén a lenti táblázatban szereplő pontok másfélszeresével számolnak.

A pályázatokat az alábbi címre kell benyújtani:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2011.” pályázat

A pályázati dokumentáció:

3 példányban beküldendő (1 példány eredeti és 2 példány másolat);

 • a szükséges aláírásokkal ellátott, lebélyegzett, hiánytalanul kitöltött adatlap (az adatlapon kérjük pontosan feltüntetni a versenyek pontos megnevezését, helyszínét, időpontját, a versenyszámot és az elért helyezést). Az adatlapon feltüntetet versenyek hitelességét a sportági szakszövetség, (a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) (aláírás, bélyegző) és az oktatási intézmény (aláírás, bélyegző) igazolja. Minden esetben kérjük a sportági szakszövetségnek az igazolását (aláírás, bélyegző).
 • a tanulmányi értesítőnek a nevelési-oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata, a pályázó 2010/2011-es tanévre vonatkozó eredményeiről (III.-VI. korcsoportban II. félévi eredmények),
 • a leckekönyv megfelelő oldalainak fénymásolata az intézmény által hitelesítve vagy a tanulmányi rendszerből nyomtatott majd a tanulmányi osztály által hitelesített lapok, melyek a 2010/2011-es tanévi II. félévének bejegyzéseit tartalmazzák (VII. korcsoport), csak a hitelesített másolatokat fogadjuk el,
 • Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredményt igazoló dokumentum.
 • A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha mindhárom (egy eredeti, két másolat) példány beérkezik.
 • A pályázati adatlapot számítógéppel, vagy nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni, majd az szükséges aláírásokkal ellátni.
 • Egy pályázati adatlapon csak egy tanuló adatai, eredményei szerepelhetnek.

A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjáról www.kormany.hu, valamint a sportszakmai szervezetek honlapjain érhető el.

Hiányosan, de időben érkezett pályázatok esetében lehetőséget biztosítunk határidőn belül történő hiánypótlásra.

A határidőn túl beérkezett pályázatokat az Értékelő Bizottság elutasítja!

Letölthető dokumentumok

JÓL_TANUL_SPORTOL

A pályázat benyújtása és elbírálása

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 31. (postabélyegző kelte). Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!

A nyertesekről az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot vezető miniszter hoz döntést. A nyertes pályázók a döntést követő 7 munkanapon belül tájékoztatást, s egyben a díjátadó ünnepségre szóló meghívót kapnak.

„A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2011.” cím díjátadó ünnepsége, 2012 márciusában kerül megrendezésre.

A teljes lista olvasható lesz az Interneten, a www.kormany.hu honlapon.

Egyéb információk: A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információkért, valamint szakmai jellegű információkért a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban Sarinay Zoltán referenshez lehet fordulni a +36-1-795-4235-ös telefonszámon (munkanapokon 8.30 – 12.00 illetve 14.00 – 16.00 óra között, pénteken 8-14 óráig.).

Forrás: Kormányzati Portál