palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kerékpárral 7 határon át – egyedi támogatás

Pályázat a 2017. évi „Kerékpárral 7 határon át” programsorozathoz egyedi támogatásra. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a nem motorizált közlekedési módok népszerűsítése feladat végrehajtása keretében „Kerékpárral 7 határon át” címmel 2017. évben is egyedi költségvetési támogatási lehetőséget hirdet a környezettudatos szemléletet erősítő, határokon átnyúló kerékpáros túrák, programok megvalósításához.

A pályázat célja: A „Kerékpárral 7 határon át” programsorozat célja a motorizált közlekedés részarányának csökkentése, egyúttal a nem motorizált közlekedési módok támogatása, továbbá a környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpározás népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, valamint a határmenti együttműködés keretében a szomszédos országokkal (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) – beleértve azok magyarlakta térségeivel – fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítése. A célok megvalósítása érdekében az országhatáron átnyúló kerékpáros túraprogramok kidolgozásával lehet pályázni. A támogatást kerékpáros sportverseny rendezvény szervezésére és kizárólag belföldi kerékpáros események szervezésére nem lehet igénybe venni.
A pályázat célja, hogy a programok biztosítsanak lehetőséget a határmenti régióban már meglévő kerékpáros útvonalak jobb megismertetésére, ezen kerékpárutak és kerékpározásra alkalmas egyéb utak népszerűsítésére. A programok segítsék elő a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelést, a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatosítását és elmélyítését, a túrák folyamán a gyakorlati kerékpár-használati ismeretek szerzését, valamit a csoportos kerékpározás kultúrájának terjedését. A kerékpáros rendezvények irányuljanak továbbá a települések és határmenti régiók kulturális, történelmi, építészeti és természetvédelmi értékeinek megismerésére.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Pályázatot adhatnak be határmenti régióban szervezett, országhatáron átlépő kerékpáros programjaik, túrájuk megvalósítására:

  • civil egyesületek,
  • közalapítványok,
  • települési önkormányzatok, valamint települési önkormányzati tulajdonban álló intézmények.

Keretösszeg, a támogatás forrása:
A pályázat teljes keretösszege bruttó 16 500 000 Ft.
Egy pályázat maximális támogatási összege bruttó 500 000 Ft.

A támogatás intenzitása legfeljebb 100%.
Támogatható pályázatok száma minimum 33 (függ a beadott pályázatok tervezett keretösszegétől).
Egy pályázó legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be, de pályázatán belül több kerékpáros rendezvény/túra megvalósítását is tervezheti.

A támogatás formája: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.

Letölthető dokumentumok:

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 25. 24:00 óra.

A Pályázók a Pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatban további részletes tájékoztatást a 7hataron@nfm.gov.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérhetnek.