palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kisbenzinkutak támogatása 2022

Pályázat a legfeljebb 50 közforgalmú üzemanyagtöltő állomást működtető kisbenzinkutak forgalomarányos támogatására.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás
Támogatásban részesíthetők köre:
Azon közforgalmú üzemanyagtöltő állomást üzemeltető mikro, kis, közép vagy nagyvállalkozások:

  • amelyek 2021. november 30át megelőzően bejegyzésre kerültek és megkezdték működésüket,
  • amelyek üzemanyag értékesítésből származó nettó árbevétele a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerint legfeljebb 50 milliárd forint,
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben legalább 1 fő volt,
  • amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb 50 közforgalmú üzemanyagtöltő állomást üzemeltetnek,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
  • egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
  • Teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is igényelhetnek támogatást.

A támogatás összege: A támogatás alapja a támogatást igénylő 2021. évi március, április és május hónapokban összesen értékesített üzemanyag (benzin és gázolaj) mennyiségének 80%a (literben), a támogatás összege ezen forgalom alapján literenként 20 forint.
Amennyiben a támogatást igénylő 2021. március 1t követően kezdte meg működését, abban az  esetben a támogatás alapja a 2021. évi havi átlag üzemanyag (benzin és gázolaj) értékesítés 80%ának (literben) háromszorosa. A támogatás összege ezen forgalom alapján literenként 20 forint.

Támogatási időszak:
2022. március 1. és 2022. május 31. közötti időszak
A támogatás intenzitása
:100%
Területi korlátozás
Támogatási kérelem Magyarország egész területéről benyújtható.

Letölthető dokumentum

kisbenzinkutaktamogatasa_2022_tajekoztato_vegleges

Támogatási kérelem 2022. március 25. és április 30. között nyújtható be.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

Támogatási kérelem benyújtásának módja
Támogatási kérelem a Támogató erre a célra létrehozott elektronikus kitöltő felületén (
https://kisbenzinkutak.ifka.hu/) keresztül nyújtható be.
Támogatási kérelem benyújtására cégszinten van lehetőség.

A támogatás folyósítása:
A támogatás egy összegben kerül folyósításra.

Kötelező vállalás Támogatást igénylő vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtásának napjától kezdődően 2022.
május 31. napjáig:

  • nem hirdet üzemszünetet a szokásos nyitvatartási idején belül, és
  • ezen időszakban fennálló munkaszerződés szerinti munkabérfizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felmondással nem szünteti meg (nem bocsát el munkaerőt), és
  • az üzemanyagárstop 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet alapján meghatározott hatályosságáig (jelenleg 2022. május 15. napja), de legfeljebb 2022. május 31. napjáig nem értékesít üzemanyagárstoppal érintett üzemanyagot a rögzített kereskedelmi ár alatt (egész számra kerekítve).