palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása

A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöld gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére. A támogatást igényelni lehet eszközbeszerzésre, információs technológia-fejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá infrastrukturális és ingatlan-beruházás, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra jutás támogatása, vállalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.
Kódszám: GOP-2012-2.1.3
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA
Az 1333/2012 (IX.7.) Korm. Határozat alapján a GOP-2.1.3. konstrukcióra rendelkezésre álló keret 2011-2013 évekre 62,3 Mrd forint. Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 62,3 Mrd forint a 2011-13. évekre.
A támogatott pályázatok várható száma a jelen kiírás keretében: 15-24 db.
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft
Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének maximum 40%-a lehet.
PÁLYÁZÓK KÖRE
  • a) a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. a) pontja szerinti, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok;
  • b) a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. b) pontja szerinti, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok kizárólag abban az esetben, ha a jelen Pályázati Felhívás D.4. pontjában meghatározott biztosítékadási kötelezettség kizárólag bankgarancia formájában kerül teljesítésre;
  • c) a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. c) pontja szerinti, külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe, amennyiben kettős könyvvitelt vezet.
A pályázati kiírásra olyan vállalkozások pályázhatnak,

  • a) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 25 fő volt;
  • b) vagy amelyek vállalják, hogy a teremtett új munkahelyekkel együtt a létszámuk a projekt eredményeképpen, a projekt befejezéséig, illetve az azt követő 6 hónapon belül el fogja érni a 25 főt.
Letölthető dokumentumok
Csatolt dokumentumok letöltése egyben
A pályázatok benyújtása a megjelenéstől 2013. február 28-ig  vagy a források kimerüléséig lehetséges.
Személyesen, telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető: 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest,
Wesselényi u.20-22.
+36-40-638-638
http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat