palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj

Az ösztöndíj célja, hogy az ösztöndíjasok a külhoni magyar közösségek számára egy folyamatos, mégis mindig megújuló szakmai segítséget, valamint elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlást biztosítsanak. A Program tervezett megvalósítási területei: Amerikai Egyesült Államok, Európa (Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország), Izrael, Kanada, Törökország.

A pályázat tárgya

A Program a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében az alábbi feladatkörök ellátására hirdet pályázatot:

 • Cserkésztevékenység,
 • Hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség, népi ének, népi játékok, stb.),
 • Oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, tananyagok összeállítása, gyermekfoglalkozások tartása, táboroztatás, stb.),
 • Közösségi, sport, média és kulturális tevékenység ellátása (kultúra- és rendezvényszervezés, marketing és adminisztratív feladatok ellátása, webszerkesztés, pályázatírás, kommunikáció- és médiatevékenység, kiadványszerkesztés, könyvtárrendezés és hagyatékgondozás, stb.).

A Program a 2023/2024. évben legfeljebb 100 fő részére nyújt ösztöndíjat, amely létszámból az északi félteke országaiban legfeljebb 75 fő részére hirdet ösztöndíjat 2023. szeptember hónap és 2024. július hónap között megvalósuló Program időtartama alatt.

A Program tervezett megvalósítási területei:

 • Amerikai Egyesült Államok
 • Európa (Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország)
 • Izrael
 • Kanada
 • Törökország

A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

 1. a program  megkezdésének  időpontjában tizennyolcadik életévét betöltötte.  Amennyiben a pályázatot nem 18. életévet betöltötten nyújtja be a pályázó, akkor a jognyilatkozatainak érvényességéhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
 2. büntetlen előéletű,
 3. magyar állampolgár,
 4. legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 5. magas szintű angol nyelvtudással rendelkezik, valamint további előny a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismerete,
 6. vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér, a magyarországi záró szakaszának idején Magyarország területén tartózkodik és a Program záró konferenciáján részt vesz, valamint annak keretében beszámol ösztöndíjas tevékenységéről.

A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: 2023. július 10. napjától 2023. július 31. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2023. augusztus 14. napjától – 2023. augusztus 25. napjáig.

Külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2023. október 1. – 2024. június 30.

 • A legfeljebb 9 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete 2023. október 1. napja. Az Ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.
 • A 9 hónapig tartó külföldi programszakasz záró határideje 2024. június 30. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2024. július 10. napja.
 • Amennyiben az Ösztöndíjas 2023. október 1-én nem tudja megkezdeni a külföldi programszakaszt, a késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az ösztöndíj 9 hónapig tartó külföldi programszakaszának időtartama és a kifizetésre kerülő ösztöndíj összege. A külföldi programszakasz záró határideje ebben az esetben is legkésőbb 2024. június 30. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2024. július 10. napja.

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete megegyezik az oktatási szakasz első napjával, a szerződés időtartamának vége megegyezik a záró szakasz utolsó napjával.

Az Ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a szerződésben megjelölt célország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A felkészítő oktatás írásbeli szintfelméréssel zárul.

A kiutazás – és így a szerződés hatályban tartásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas a szükséges beutazási, tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – különösen, de nem kizárólag a vízum, tartózkodási engedély beszerzése –, beszámolási kötelezettség stb.) saját felelősségére és költségére eleget tesz.

A részletes pályázati felhívást és a programszabályzatot ide kattintva érhetik el:

A jelentkezési lapot ide kattintva érheti el: 

Pályázat benyújtási határideje

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció elektronikus úton történő leadásnak a napja.

Kizárólag magyar idő szerint 2023. július 31. 23:59-ig elektronikus úton, hiánytalanul benyújtott pályázatokat áll módunkban befogadni.

Elérhetőség

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kérhet munkaidőben:
Elektronikus elérhetőség: kcsp@me.gov.hu;
Telefonos elérhetőség: +36 (1) 896-3111, +36 (30) 825-3715