palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Kézműves Remek 2016

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére.

A pályázat célja :  A magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése, minőségi kézműipari termékek bemutatása, a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása, a magyar kézműiparban a hagyományőrző vállalkozói kultúra elmélyítése, a kézműves szakma rangjának emelése, a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása, népi kézműves mesterségek hagyományainak továbbéltetése.

A pályázat tárgyát képező termékek köre: 

 • Kézműipari foglalkozás keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-, papír-, kerámia- és egyéb iparban) készített termék, amelyet Magyarországon állítottak elő.
 • Az élelmiszeripari jellegű pályázatokat külön kategóriában díjazzuk.
 • Várjuk a jelentkezéseket: – valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó – szakmai, mesterségbeli és esztétikai értékekkel bíró – termékek, – feladatkörükben technikai, technológiai, formai újdonságokat tartalmazó igényes/színvonalas kézműipari termékek, – népművészeti hagyományokat hűen őrző minőségi termékek, valamint a népi kultúrában gyökerező kézműves alkotások körében. Klasszikus képzőművészeti alkotások nem tartoznak a kiírás témakörébe.

Pályázati feltételek: 

 • Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely a pályázatban kiírt terméket állít elő (a termék készítőjének nevét minden esetben szerepeltetni kell a pályázatban).
 • Amennyiben a pályázó cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó, szerepelnie kell a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 8/A. § szerinti kamarai nyilvántartásban, vagy igazolnia kell, hogy ilyen kötelezettsége nincs (pl. az agrárkamara tagja).
 • Egy pályázó maximum két pályázatot nyújthat be (évente). Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet, összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít.
 • Technológiai eljárás, valamint korábbi Magyar Kézműves Remek pályázatra beadott pályaművel nagyrészt egyező termék nem képezheti pályázat tárgyát.
 • Az MKIK illetve a területi kamarák, mint a letétbe kerülő pályázati tárgyak ingyenes letétkezelője, a letétbe helyezett tárgyakban bekövetkező károkért, a tárgyak esetleges megsemmisüléséért, elveszéséért a szerződésen kívüli felelősség szabályai szerint, kizárólag saját szándékos károkozás esetén, vagy az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért vállalnak törvényes felelősséget a Ptk. 6:365.§ (3) bekezdése és 6:526.§-a alapján.
 • A pályázat beadásával a pályázó teljes egészében tudomásul veszi és elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglaltakat.

A pályázat menete

 • A sikeres pályázat előfeltétele a 4 oldalas pályázati adatlap kitöltése és elektronikus beküldése, valamint a nevezési díj megfizetése.
 • A pályázatot tartalmazó teljes dokumentációt 1 (egy) kinyomtatott példányban a pályaművel együtt kell majd 2016. szeptember hónapban eljuttatni/leadni. Ennek pontos helyéről és idejéről a nevezési határidő lejártától számított 10 napon belül a pályázókat külön tájékoztatjuk.
 • A beadandó kinyomtatott pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:
  • A pályázati adatlap egy példányban
  • A termék/termékcsalád rövid leírását legfeljebb egy gépelt oldal terjedelemben.
  • Az elismerő kártyához (termékcímkéhez) a melléklet szerinti kitöltött adatlapot.
  • A nevezési díj (bruttó összeg) befizetését igazoló bankkivonat vagy postai csekk másolatát.
 • Továbbá mellékelni lehet a következőket (nem pályázati feltétel):
  • A termék/termékcsalád egészét és jellemző részleteit bemutató fotókat, prospektusokat.
  • A termék történetének, ipartörténeti múltjának, kifejlesztésének leírását.
  • A termék helyi, tájegységi, regionális kötődésének ismertetését.
  • A termék forgalmazhatóságának, a magyar kézműipari kultúrában megjelenő értékhordozó jellegének ismertetését, illetve
  • piaci helyzetének ismertetését (eredmények leírása, referenciák felsorolása).

Letölthető dokumentumok

A kitöltött pályázati adatlapot (Word formátumban, elektronikusan) a megadott határidőig Kovács Juditnak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Kollégiuma titkárának a kovacs.judit@mkik.hu e-mail címre kell megküldeni.

A pályázat beadási határideje. 2016. szeptember 2.

 

 

Díjazás

A bírálóbizottság által legkiemelkedőbbnek ítélt termékek/termékcsaládok elnyerik a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet, amelyet az MKR emblémájával díszített kitüntető oklevél tanúsít. Ezen felül a díjazottak számára az egyes területi kamarák további díjazást/különdíjat ajánlhatnak fel.

Nevezési díj

A pályázat nevezési díja három kategória szerint alakul: – a területi kereskedelmi és iparkamarák tagjainak a kamarai önkéntes tagdíj megfizetésével: ingyenes – a területi kereskedelmi és iparkamaráknál kötelezően regisztrált pályázóknak (ám nem tagok): 5.000 Ft + áfa (bruttó 6.350 Ft) – további pályázóknak: 10.000 Ft + áfa (bruttó 12.700 Ft) amelyet benyújtott pályázatonként a jelentkezési határidőn belül, azaz legkésőbb 2016. augusztus 15-ig kell befizetni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bankszámlájára átutalással vagy postai csekken. Átutalás esetén kedvezményezett neve: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Bankszámla száma: 10300002-20373432-00003285 (MKB Bank). Megjegyzés rovatba kérjük, írják be: „Magyar Kézműves Remek”.

Eredményhirdetés és kiállítás: Az idei Magyar Kézműves Remek időpontja várhatóan 2016. szeptember 21-25. között lesz. Helyszíne egyeztetés alatt áll, kérjük, kísérjék figyelemmel ezzel kapcsolatban a honlapunkon megjelenő információkat.

A kiállítást – az ünnepélyes megnyitót követően (2016. szeptember 21.) –a nagyközönség több napon át látogathatja.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága (Kovács Judit, szakreferens, a Kézműipari Kollégium titkára – telefon: 474-5191; fax: 474-5197, e-mail cím: kovacs.judit@mkik.hu), valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák.

Kiíró: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
Közzététel időpontja: 2016. 05. 25.
Beadási határidő: 2016. 09. 02.

Részletes pályázati kiírás: Magyar Kézműves Remek 2016