palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése céljából Hitelprogram

szechenyi 2020A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítésének támogatása megnevezésű beruházási prioritás keretében megvalósuló Hitelprogram, melynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése a KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan Beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

Pályázat kódja: GINOP-8.3.1-16

Projektek megvalósítási helye:
A Végső Kedvezményezett Magyarországon, a középmagyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.

 1. A megvalósulási helynek a folyósításig bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, illetve a későbbiekben igazolni kell azt is hogy valóban gazdasági tevékenység folyik.
 2. Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

Beadási határidő: 2018.10.01

Támogatott projektek száma (minimum – maximum): 1 – 1979 db

Saját Forrás:  A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol minimum 20 %.
Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú Kölcsön. A készletbeszerzések összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a Kölcsön összegének 30%-át.
Kölcsön összege: Min. 1 M Ft – Max. 600 M Ft
Kölcsön devizaneme: HUF
Projekt megvalósításának határideje: A Projekt műszaki és pénzügyi megvalósítását a Kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
Finanszírozás módja: Közvetítői hálózaton keresztül.
Kérelem benyújtása A hitelkérelmeket közvetlenül a Közvetítőhöz kell benyújtani. A Közvetítők címlistáját a MFB Zrt. honlapján, a www.mfb.hu címen teszi közzé. A hitelkérelem benyújtásától a Kölcsön lezárásáig a Végső Kedvezményezett kizárólag a Közvetítővel tarthatja a kapcsolatot, a Közvetítő feladata az MFB-vel történő közvetlen kapcsolattartás.
Igénybevételi lehetőség: A Hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

Letölthető dokumentum

Hitelprogram Útmutató

pályázati dokumentáció

Kölcsönben részesíthető Végső Kedvezményezettek
A Kölcsönt

 • egyéni vállalkozó,
 • gazdasági társaság,
 • szövetkezet formájában működő vállalkozások igényelhetik.

Hitelprogramból kizárt igénylők és felhasználások köre: 

Olyan üzleti tevékenység, amely magában foglalja legalább az alábbiak egyikét;

a) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely a közvetítőre alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
b) dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
c) valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek;
d) kaszinók és annak megfelelő vállalkozások;
e) online szerencsejátékok és online kaszinók;
f) pornográfia és prostitúció;
g) atomerőművek leállítása és építése;
h) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások.

A Kölcsön felhasználása:

 • Beruházási Kölcsön
 • Használt eszköz beszerzése
 • Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások, élelmiszeripari projektek.
 • turisztikai fejlesztési projektek is:
  • szálláshely-fejlesztés;
  • vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;
  • nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;
  • tematikus parkok kialakítása és fejlesztése
  • a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések,
   ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is;
  • üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület)
   helyszíneken.
 • Mobileszköz vásárlás

Hiteldíjak
Kamat: 0 %/év
Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
Kezelési költség: Nincs
Rendelkezésre tartási díj: Nincs
Előtörlesztési díj: Nincs
A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft
Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A Kölcsönök a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthetők anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.