palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat állami projektértékelői szakértői névsorba történő regisztrációra

szechenyi 2020Magyarország a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében mintegy 12 000 Mrd forint európai uniós fejlesztési forrást használhat fel, amely gyors és hatékony felhasználása csak akkor garantálható, ha az értékelésben résztvevő állami alkalmazottak egységes keretrendszerben, a szaktárcák által támasztott szakmai szempontok szerint végzik munkájukat. A Miniszterelnökség szakértői névsorába regisztrált szakemberek közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott támogatási kérelmek szakmai színvonalát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kell értékelni. Az értékelésére elméleti és gyakorlati szakemberek jelentkezését várjuk különböző szakértői tématerületeken.

Az értékelési feladat

 • a mikro-, kis- és középvállalkozások számára is nyitva álló, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint
 • a helyi vagy területi önkormányzatok számára is nyitva álló, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 54. § a) pontja, valamint az 57/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra vonatkozik.

A Miniszterelnökség szakértői névsorába regisztrált szakemberek közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott támogatási kérelmek szakmai színvonalát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kell értékelni.

Az értékelésére elméleti és gyakorlati szakemberek jelentkezését várják különböző szakértői tématerületeken.

Pályázóval szemben támasztott feltételek:

 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • az Ápjt. 2. § 1. pontja szerinti alapjogviszony:
  • központi államigazgatási szervnél, illetve annak területi és helyi szervénél [ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatalt, valamint a járási (fővárosi kerületi)
   hivatalt] kormánytisztviselőként vagy köztisztviselőként,
  • az a) pontba nem sorolt központi költségvetési szervnél közalkalmazottként,
  • az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületnél köztisztviselőként vagy közalkalmazottként, vagy
  • többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaságnál munkavállalóként foglalkoztatott;
 • felsőfokú iskolai végzettség vagy állam által elismert szakképesítés, továbbá a felhívásban meghatározott szakértői tématerületek vonatkozásában legalább három éves szakmai gyakorlat;
 • megfelelés a Miniszterelnökség által kezdeményezett nemzetbiztonsági ellenőrzésnek (a pályázat elbírálását követően);
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása (a pályázat elbírálását követően).

Jelentkezés a szakértői névsorba

A szakértői névsorba elektronikus úton, a www.palyazat.gov.hu regisztrációs felületen megtalálható, jelen felhívás 1. melléklete szerinti pályázói adatlap kitöltésével és beküldésével lehet jelentkezni;

A pályázati adatlaphoz csatolni szükséges

 • személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági igazolvány és az adóigazolvány másolatát;
 • szakmai – Europass típusú – önéletrajzot;
 • felsőfokú iskolai végzettségét igazoló oklevél vagy az állam által elismert szakképesítést tartalmazó bizonyítvány másolatát;
 • a büntetlenséget igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt, ha a büntetlen előélet az alapjogviszony létesítésekor nem volt feltétel;
 • a Korm. rendelet 2. melléklete szerinti munkáltatói igazolást;
 • a Korm. rendelet 3. melléklete szerinti, az állami projektértékelői jogviszony létesítéséhez szükséges nyilatkozatokat;
 • a pályázó tématerületének megfelelő, legalább hároméves szakmai tapasztalat időtartamát alátámasztó egyéb munkáltatói igazolást – amennyiben a jelenleg fennálló alapjogviszonya nem éri a három évet, illetve nem kapcsolódik a megpályázni kívánt tématerülethez.

Pályázat benyújtására nyitva álló határidő: folyamatos, amelyet az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy – közlemény formájában – felfüggeszthet, módosíthat.

Pályázat elbírálásának várható időpontja: a regisztrációt követő 30 munkanapon belül.

Az Ápjt. 8. § (4) bekezdése értelmében a díjazás általános alapelvei normatív utasításban kerülnek meghatározásra.

A szakértői névsorban szereplő értékelőkkel a Miniszterelnökség keretszerződést köt. A szakértői névsorban regisztrált értékelőket a Miniszterelnökség esetileg felkérheti a támogatási kérelmek értékelésére, amely során az értékelőnek nyilatkoznia kell, hogy az adott támogatási kérelem értékelésének elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. Egy-egy támogatási kérelem tartalmi értékelését kettő értékelő végzi párhuzamosan.
Az értékelőnek az értékelést pályázattípustól függően kell elkészítenie és a Miniszterelnökség erre kialakított informatikai rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

Letölthető dokumentumok

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Felhívás_értékelés 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
További információ a projektertekeles@me.gov.hu e-mail címen kérhető.