képzés támogatás Archive

Tehetséges óvodáskorú gyermekek képzési támogatása

A „Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány nyílt pályázatot ír ki a CAMBRIDGE English Sports Kindergarten 2015/2016 nevelési évére a sport iránt elkötelezett, szorgalmas, tehetséges gyermekek magas szintű nemzetközi pedagógiai és sportképzésének támogatására.

Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban (konvergencia régiók)

Jelen konstrukció általános célja hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése tranzitfoglalkoztatási programok  segítségével. A konstrukció közvetlen célja szakma megszerzésére irányuló, illetve betanító képzést nyújtani hátrányos helyzetű embereknek építőipari, épületkorszerűsítéshez kapcsolódó, illetve a program céljainak megfelelő további szakmákban,  tranzit típusú, azaz foglalkoztatással egybekötött képzés keretében.

Lobbytechnikák, érdekartikuláció, érdekérvényesítés, hálózatépítés pályázat civil szervezeteknek

A Fővárosi Önkormányzat elkötelezett a civil szervezetekkel folytatott közös tevékenységek iránt, ezért az elfogadott “Fővárosi civil rendeletben” véleményezési és tanácskozási jogosultságot biztosít az illetékes szakmai bizottságok mellett működő Civil Szakmai Műhelyeknek. Az Oktatási Civil Szakmai Műhely civil rendelet alapján értelmezett – jelenlegi – feladatai mellett (előterjesztéssel fordulhat az ágazati szakmai feladatokkal foglalkozó bizottsághoz; véleményezheti az

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu