palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lobbytechnikák, érdekartikuláció, érdekérvényesítés, hálózatépítés pályázat civil szervezeteknek

A Fővárosi Önkormányzat elkötelezett a civil szervezetekkel folytatott közös tevékenységek iránt, ezért az elfogadott “Fővárosi civil rendeletben” véleményezési és tanácskozási jogosultságot biztosít az illetékes szakmai bizottságok mellett működő Civil Szakmai Műhelyeknek. Az Oktatási Civil Szakmai Műhely civil rendelet alapján értelmezett – jelenlegi – feladatai mellett (előterjesztéssel fordulhat az ágazati szakmai feladatokkal foglalkozó bizottsághoz; véleményezheti az ágazati szakmai feladatokkal foglalkozó bizottsághoz kerülő előterjesztéseket) szükségesnek és fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek a biztosított lehetőségekkel hasznosan élni is tudjanak.


Az Oktatási Civil Szakmai Műhely ennek érdekében pályázatot nyújtott be “Civilek a civil rendeletért” címen; a sikeres pályázat keretében a civil érdekképviseletet, a kapcsolatépítést, kapcsolattartást és az együttműködést segítő készség-, képesség- és kompetenciafejlesztő tréninget kívánunk megvalósítani, amely segítheti a civilek közötti együttműködést és egyúttal a Fővárosi Önkormányzat munkáját.

A tréning elsődleges célja, hogy a hasznos és aktív civil szereplőkké váláshoz szükséges kompetenciákkal ruházza fel a résztvevőket, amelyek birtokában segíthetik a civilek szerepvállalásának automatizálását a fővárosi döntési mechanizmusban; természetesen a hatékony kommunikációs technikák, prezentációs készségek fejlesztése mellett, a résztvevők elmélyedhetnek a civil szervezetek hálózatosításának kialakításához szükséges lépésekben; közös, átfogó irányelvek konszenzusos kialakításával pedig hosszú távú stratégiai célokat is megfogalmazhatnak.

A gondolatébresztő feladatok, modulok célja, hogy mélyítsék a már meglévő elkötelezettséget a civil együttműködés, a közös konzultáció, a közös érdekérvényesítés útján. A tréninggel, valamint az átfogó irányelvek és célok meghatározásával biztosítani és ösztönözni szeretnénk az összehangolt civil tevékenység kialakítását és az egységes fellépést, elősegíteni az ágazati szakmai tevékenységek kezdeményezéseinek összhangját a központi célkitűzésekkel. Információkat kell biztosítani az egyes ágazatok fejlesztési koncepcióinak, programjainak és terveinek kidolgozásához és megvalósításához, a társadalmi igényeket és a gazdasági szempontokat szem előtt tartva.

Jelen tréningre tehát elsősorban olyan “aktív, de a fővárosi döntési mechanizmusban még tapasztalatlan” civil szervezeti, alapítványi, egyesületi pályázókat várunk, akik hosszú távú elkötelezettséget éreznek a civil érdekérvényesítésben és vállalják, hogy a Fővárosi Önkormányzattal együttműködve, hosszú távon, aktívan képviselik a civil érdekeket; részt vesznek a struktúra kialakításában, korszerűsítésében, működtetésében és az esetleg, e struktúrába illeszthető újabb civil műhely(ek) (idősügy, drogügy, hajléktalanügy stb.) megalapításában.

Résztvevők maximális létszáma: 15 fő

Legfontosabb elvárások:

  • a Fővárosi Civil Adatbázisban regisztrált civil szervezet
  • jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, határozott fellépés
  • készség csapatmunkában való részvételre
  • szervezetenként maximum 1 fő pályázhat.

Előny:

  • a jelenlegi önkormányzati struktúra, a civil rendelet ismerete
  • szakmai ajánlás (kerületi, fővárosi önkormányzati/”partner” civil szervezeti)
  • a jelenlegi Civil Szakmai Műhelyek közül bármelyikben “aktív” tagság és/vagy az adott műhely elnökének ajánlása

Jelentkezés módja: A pályázatokat a civiliroda@budapest.hu e-mailcímre, “Civil pályázat” tárgymegjelöléssel várjuk; mellékletként szükséges csatolni (maximum egy oldalas) civil szakmai önéletrajzot és (maximum egy oldalas) motivációs levelet.

Jelentkezés határideje: 2012. április 6.

A beérkezett pályázatokat az Oktatási Civil Szakmai Műhely a megkapott önéletrajzok és motivációs levelek alapján és a pályázati megvalósításhoz szükséges szempontrendszer alapján 2012. április 12-ig elbírálja. A pályázókat 2012. április 13-án elektronikusan tájékoztatjuk.

A nyertes pályázók részt vehetnek a 3 napos, “Lobbytechnikák, érdekartikuláció, érdekérvényesítés, hálózatépítés” képzésen, melyről szintén 2012. április 13-án küldünk részletes tájékoztatót. (Terveink szerint a résztvevők esetleges szállás és étkezési költségeit finanszírozzuk.)

A képzés várható időpontja: 2012. április 20-22.

Tájékoztatás a Civil Rendeletről
A Fővárosi Önkormányzat elkötelezett a civil szervezetekkel folytatott közös munka iránt; ezt Budapest Főváros Közgyűlésének 61/2008. (XI.21.) számú rendelete – más néven “civil rendelet” – című dokumentuma is bizonyítja.

www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/22/PDF/2008/12.pdf

A Közgyűlés a döntések előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére hozta létre a bizottságokat. (Egészségpolitikai és Szociális Bizottság; Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság; Oktatási Bizottság; Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilakozat-ellenőrző Bizottság; Pénzügyi és Költségvetési Bizottság; Közbeszerzési Bizottság; Közterület-hasznosítási Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság; Gazdasági Bizottság).

www.budapest.hu/Lapok/Onkormanyzat/SZMSZ.aspx

A rendelet alapján Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala civil, szakmai műhelyek felállítását kezdeményezte a bizottságok mellé. A szakmai civil műhelyek véleményt nyilvánítanak és tanácskozási joguk van a Közgyűlés, a Bizottságok, valamint a Polgármesteri Hivatal véleményezésre átadott dokumentumairól, erről tájékoztatást adnak a szakmailag illetékes bizottságnak.

Egy másik, magasabban kvalifikált szerveződés, a Civil Műhelyek demokratikusan választott elnökeiből alakult Fővárosi Civil Konzultációs Tanács, mely már a közgyűlési előterjesztés lehetőségét is megkapta. A több ágazatot érintő döntések véleményezésére hivatott szerveződés legfontosabb és elsődleges feladata a civil rendelet hatékony segítséggé alakítása; módosító javaslat felterjesztésének előkészítése, koncepció kialakítása.

Ezt a rendeletet a Fővárosi Önkormányzat megújítani szándékozik, épp ezért, pályázati projektünkkel mintát kívánunk nyújtani a hazai, hasonló célú civil kezdeményezésekhez, ezzel is elősegítve az önkormányzati és civil szektorok jó kormányzást és állampolgári részvételt egyaránt szolgáló gyakorlatainak kialakulását.

A jelenleg működő szakmai műhelyek az ágazatban tevékenykedő, aktív társadalmi szereplést vállaló civil szervezeteket/egyesületeket/alapítványokat tömöríti; agorát, fórumot biztosít a konzultációra, szakmai beszélgetésekre (konkrét ügyekben és általános szakmapolitikai kérdésekben), hogy konszenzust kialakítva és a véleményeket összesítve segítse és támogassa a Fővárosi Önkormányzat munkáját kifejezetten az ágazati kérdésekben. A civil műhelyek küldetése a fővárosi civil szervezetek érdekeinek megjelenítése és becsatornázása az önkormányzati döntéshozatalba.

Forrás: Budapest.hu