palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban (konvergencia régiók)

Jelen konstrukció általános célja hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése tranzitfoglalkoztatási programok  segítségével. A konstrukció közvetlen célja szakma megszerzésére irányuló, illetve betanító képzést nyújtani hátrányos helyzetű embereknek építőipari, épületkorszerűsítéshez kapcsolódó, illetve a program céljainak megfelelő további szakmákban,  tranzit típusú, azaz foglalkoztatással egybekötött képzés keretében.

Kódszám: TÁMOP-1.4.6-13/1

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 2 000 000 000 forint.

Pályázók köre

Projektgazdák köre

Jogi személyiségű non-profit szervezetek közül:

 • 529 Egyéb egyesület,
 • 525 Alapcélként vallási tevékenységet végzőegyesület
 • 551 Egyház,
 • 552 Egyházi intézmény,
 • 559 Egyéb egyházi szervezet,
 • 555 Nyilvántartásba vett belsőegyházi jogi személy
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
 • 573 Nonprofit részvénytársaság,
 • 594 Nonprofit szociális szövetkezet
 • Jogi személyiségű vállalkozások közül
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 128 Foglalkoztatási szövetkezet

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül:

 •  351 Országos nemzetiségi önkormányzat

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke:  A projektekbe bevontak létszáma minimum 20 fő, foglalkoztatással egybekötött képzésben résztvevők száma minimum 18 fő.  Az egy fő, minimum 6 hónapos foglalkoztatással egybekötött képzésben résztvevő személyre jutó költség maximum 4 500 000 Ft lehet.

 1. Bértámogatás hátrányos helyzetű, illetve fogyatékos (megváltozott munkaképességű) munkavállalóknak.  A fogyatékos (megváltozott munkaképességű) munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott bértámogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a bármely adott időszak -amely alatt a fogyatékkal élőmunkavállaló foglalkoztatásban van – bérköltségének 75%-át.
 2. Csekély összegű(de minimis) támogatás: Csekély összegű támogatás esetén az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható.
 3. Képzési támogatás
  • a) szakképzés esetén a támogatható költségek 25 %-át, és
  • b) általános képzés esetén a támogatható költségek 60 %-át.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 60.000.000 Ft, de legfeljebb 150.000 000Ft lehet.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtása: 2013. május 31.

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat