palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vendégbarát Múzeum pályázat

muzeum pályázatA Magyar Turizmus Zrt. felhívást tesz közzé muzeális intézmények részére, turisztikai tevékenységük marketingjének támogatására.


A program célja: A Vendégbarát Múzeum program célja, hogy segítségével az elmúlt években történt látogatóbarát fejlesztések híre eljusson mind a belföldi, mind a külföldi potenciális vendégekhez.

2010-ben is internetes játékot hirdetünk, amelynek segítségével a nagyközönség dönt arról, hogy melyik muzeális intézmény érdemli ki a 2010 Vendégbarát Múzeuma címet. A beérkezett pályázatok alapján – előzsűrizést követően – a www.est.hu internetes oldalra minden múzeumról felkerül az intézményről a kitöltendő Pályázati Adatlapon szereplő néhány soros összefoglaló, illetve egy fotó, amelyet az intézményükről beküldött fényképek közül az MT Zrt. választ ki. A honlap látogatói ezen információk, illetve személyes tapasztalataik alapján fogják kiválasztani a nyertes intézményeket. A szavazásra a pályázó muzeális intézményekben szórólapok is felhívják a látogatók figyelmét. A szórólapokat a Magyar Turizmus Zrt. készítteti el és bocsátja a pályázók rendelkezésére. A pályázó intézmények vállalják, hogy ezek segítségével a szavazást népszerűsítik.

A muzeális intézmények három kategóriában versenyeznek egymással, a besorolást a 2008-as és a 2009-es látogatószám alapján a kiíró intézmények ellenőrzik.

A kategóriák:

 • „A”, kategória: 30.000 látogató felett/év
 • „B”, kategória: 5.000-30.000 látogató/év
 • „C”, kategória: 5.000 látogató alatt/év

Mindhárom kategóriában az első legtöbb szavazatot elnyerő muzeális intézmény részesül promóciós támogatásban. Amennyiben adott kategóriába ötnél kevesebb pályázat érkezik, a csoportok összevonásra kerülnek az alábbiak szerint:

 • Amennyiben az „A” kategóriában érkezik ötnél kevesebb pályázat, az ide sorolandó intézmények a „B” kategóriában versenyeznek a továbbiakban. Mindkét kategória díjai a „B” kategóriában kerülnek kiosztásra az első és a második helyezettnek.
 • Amennyiben az „B” kategóriában érkezik ötnél kevesebb pályázat, az ide sorolandó intézmények a „A” kategóriában versenyeznek a továbbiakban. Mindkét kategória díjai a „A” kategóriában kerülnek kiosztásra az első és a második helyezettnek.
 • Amennyiben az „C” kategóriában érkezik ötnél kevesebb pályázat, az ide sorolandó intézmények a „B” kategóriában versenyeznek a továbbiakban. Mindkét kategória díjai a „B” kategóriában kerülnek kiosztásra az első és a második helyezettnek.

A Magyar Turizmus Zrt. az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága által rendelkezésre bocsátott keretösszeg erejéig a nyertes intézmény népszerűsítésében nyújt segítséget. A pályázathoz csatolt promóciós terv alapján a nyertes pályázó és a Magyar Turizmus Zrt. közösen dolgozzák ki a marketingakciók tervezetét. A program meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió forint, amely összeg tartalmazza az ÁFÁ-t és a támogatást terhelő társasági adót is.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be érvényes működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények, amelyek az elmúlt két évben (2008-ban és 2009-ben) nem nyertek támogatást a Vendégbarát Múzeum Program keretén belül.

Pályázati feltételek

A jelentkezés feltételei:
A jelentkezés feltétele, hogy az alábbiakban felsorolt látogatóbarát intézményi követelményeknek a muzeális intézmény megfeleljen.

 • A muzeális intézmény az interpretáció során alkalmazzon kreatív bemutatási formákat, élményelemeket és a látogatók interaktív részvételét elősegítő eszközöket (pl. audioguide, foglalkoztató füzet stb.).
 • A muzeális intézmény olyan szolgáltatásokat is kínáljon, amelyek nem csupán a kiállításokat egyszer megtekintők számára elérhetőek, hanem visszatérésre ösztönöznek, illetve közösségi térként is működnek (pl. jegy nélkül is látogatható könyvesbolt, kávézó, belső udvar, park stb.).
 • Az állandó kiállítások mellett alkalomszerűen is kínáljon különleges elemeket, újdonságokat, vagy rendezvényekkel ismétlődően meg tudja szólítani a célközönséget.
 • Kínáljon a jövő látogatóit, a gyerekeket aktívan bevonó családi programmá szélesítő elemeket, foglalkozásokat.
 • A kiállítások és a szolgáltatások legyenek a társadalom speciális csoportjai számára is elérhetőek.
 • Az intézmény által bemutatott értékek illeszkedjenek az adott turisztikai fogadóterület (vagyis desztináció) kulturális kínálatához és méltóképpen képviseljék azt.

Az elmúlt évek során végzett fentiekhez kapcsolódó „látogatóbarát” fejlesztéseket a pályázati formanyomtatvány 2b. pontjában kérjük bemutatni.
A szavazásra szakmai előzsűrizést követően kerül sor, amelynek célja a fent említett feltételek teljesülésének vizsgálata.

A pályázat nyertesei az alábbi marketingeszközökhöz kaphatnak támogatást:

 • Az intézmény látogatóbarát szolgáltatásait bemutató kiadvány, honlap, hirdetés vagy bármilyen újszerű marketingeszköz.
 • Ún. csomagajánlatok összeállítása szálláshely- és más turisztikai szolgáltatók bevonásával, illetve az azokat bemutató kiadvány, honlap, hirdetés vagy bármilyen újszerű marketingeszköz.

A pályázattal elnyerhető kommunikációs támogatás

A támogatás formája
A Magyar Turizmus Zrt. a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a nyertes intézménnyel közösen kiválasztott marketingakciók költségét fedezi. A nyertes intézmény vagy annak fenntartója az akciók megvalósulását követően beszámolót készít az összeg felhasználásáról, csatolva a megrendelt és kifizetett szolgáltatások számláinak hitelesített másolatát, a befizetések bizonylatát, a számlaösszesítőt és – amennyiben lehetséges – egy támpéldányt, illetve – amennyiben nem lehetséges támpéldányt küldeni – fényképet, print screen képet, meghívót stb. az elkészített marketingeszközökről.

A támogatás mértéke
A keretösszeg a három kategóriára összesen bruttó 5 millió forint, amely tartalmazza a társasági adót. Az összeg a három kategória nyertesei között megosztva kerül szétosztásra az alábbiak szerint:

 • „A” kategória nyertese: 1.680.000 Forint (társasági adóval csökkentett összeg)
 • „B” kategória nyertese: 1.260.000 Forint (társasági adóval csökkentett összeg)
 • „C” kategória nyertese: 1.260.000 Forint (társasági adóval csökkentett összeg)

Amennyiben adott kategóriába ötnél kevesebb pályázat érkezik, a díjazás az I. pontban megfogalmazottak szerint változik.

Elszámolható költségek
Marketingeszközökhöz kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások.

A megvalósítás határideje
A támogatott projektnek 2010-ben el kell indulnia. A nyertes pályázó 2010. december 1-ig köteles elszámolni a Magyar Turizmus Zrt-vel.

A pályázás és az elbírálás menete

A pályázás menete
A pályázatot a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

A pályázat beérkezési határideje: 2010. március 30.

A pályázatot 2 példányban (egy nyomtatott példányban és egy példányban digitális adathordozón) zárt borítékban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:

Magyar Turizmus Zrt.
Vendégbarát Múzeum Program
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

A formanyomtatvány elektronikus változatát, illetve a fotókat e-mailben is lehetőség van eljuttatni a Magyar Turizmus Zrt-hez, ebben az esetben a hegedus@itthon.hu email címre kérjük megküldeni, a tárgy mezőben a következő tartalommal: Vendégbarát 2010, az intézmény neve.

A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A részvételi dokumentáció hiányos, illetve késedelmes benyújtása esetén az intézmény a szavazásban nem vehet részt, hiánypótlásra nincs lehetőség.
A határidőig beérkezett pályázatokat a Magyar Turizmus Zrt. és a pályázatot kiíró társszervezetek (Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárság, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) munkatársaiból álló ún. előzsűri értékeli, amely során a pályázat feltételeinek megvalósulását vizsgálják. A feltételeknek megfelelő pályázók közül a nagyközönség választja ki szavazataival a nyerteseket. A szavazás a www.est.hu internetes oldalon zajlik, de természetesen a szavazás a Magyar Turizmus Zrt. (www.itthon.hu) és az ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság (www.otm.gov.hu) honlapjáról is elérhető lesz.

A támogatás folyósítása
A pályázó intézményekkel kötött támogatási szerződés alapján elszámolási kötelezettséggel.

Pályázati határidők
A pályázatot 2010. március 30-ig kell benyújtani.
Az on-line szavazás 2010. április 9-én kezdődik a www.est.hu internetes portálon, és 2010. május 2-án zárul le.  A nyerteseket írásban értesítjük. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Múzeumi Világnap alkalmából rendezett Múzeumok Majálisa rendezvényen, a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2010. május 15-én kerül sor. A támogatott projektnek 2010-ben el kell indulnia, az elszámolásnak 2010. december 1-ig kell megtörténnie a fent említett módon.

Egyéb tudnivalók
Nem részesülhet támogatásban az a résztvevő, aki az értékelési/szavazási folyamatot befolyásolja, vagy azt megkísérli.
A Magyar Turizmus Zrt. a látogatóforgalmi adatokat ellenőrzi.
Az intézmények pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy bemutatkozó anyagukat a Magyar Turizmus Zrt. az Est Media Group részére az internetes szavazás érdekében átadja, valamint azok a www.est.hu honlapon a szavazás időtartama alatt feltüntetésre kerüljenek.
A pályázat benyújtásával a résztvevő tudomásul veszi, hogy sikeres elbírálás esetén nevét, címét, az elnyert hozzájárulás összegét, a tárgyát és a megvalósítás helyszínét nyilvánosságra hozhatják. A pályázat benyújtásával a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Turizmus Zrt. a beküldött képeit promóciós céllal bármely kiadványában, plakátján, egyéb promóciós eszközén korlátlanul felhasználhatja. A képek felhasználása esetén a Magyar Turizmus Zrt. köteles a promóciós eszközön feltüntetni a képen szereplő múzeum nevét.

További kérdés esetén Hegedűs Sára, a Magyar Turizmus Zrt. termékmenedzsere nyújt felvilágosítást az (1) 488-8747-es telefonszámon vagy a hegedus@itthon.hu e-mail címen.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok

 • a muzeális intézmény érvényes működési engedélyének másolata,
 • 5 digitális fénykép (méret: egyenként minimum 1 MB),
 • hiánytalanul kitöltött pályázati formanyomtatvány.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás és formanyomtatvány

Forrás: Önkormányzati Minisztérium