palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése pályázat

Pályázat a Magyar Falu Program „helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak bevonásával –a helyi identitástudat erősítése” alprogramjára az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken lévő helyi egyházi közösségek támogatására.

A felhívás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a történelmi egyházak által a helyi közösségi terek fejlesztése. A vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú érték- és közösségteremtő tényezői, a nemzeti identitástudat ápolásával, erősítésével fontos szerepet töltenek be az ország életében.
Jelen felhívás a közösségi terek fejlesztésének támogatásával lehetőséget ad a települések társadalmi kohéziójának megerősödésére.
Teret adva az egyházi közösségek számára a programszervezésre, annak érdekében, hogy a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödjön. A program esélyt ad a helyi közösség fejlődéséhez, a szabadidős tevékenységeknek, támogatja a szociális problémák megoldását, segíti az egyházi és más közösségek közötti kommunikációt. A program hozzájárul a helyi közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javításához, a társadalmi felzárkóztatás segítéséhez, ezáltal a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7 000 000 000 forint.

A felhívás célja
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára a helyi közösségi terek fejlesztésére, a helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető már meglévő, de használaton kívüli épületek (különösen: plébánia, parókia, egyházi közösségi és gyülekezeti ház, imaház, kivéve: templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária) általános és energetikai felújítására, egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására, valamint programszervezésre, a program(ok)hoz kapcsolódó működési költségekre, eszközbeszerzésre.

Önállóan támogatható tevékenységek

  • Egyházi tulajdonban lévő használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása. (Templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária felújítására, bővítésére e felhívás keretein belül nem nyílik mód.) Az igényelhető támogatás maximális összege 15 millió forint.
  • Egyházi közösségek által szervezett programok, ehhez kapcsolódó működési költségek, és eszközbeszerzés támogatása. Az igényelhető támogatás maximális összege 5 millió forint.
  • Egyházi közösségszervező személy bértámogatása. Az igényelhető támogatás maximális összege 2,9718 millió forint.

A projekt megvalósítási helyszíne: Magyarország közigazgatási területe.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

Kérelmezők (jogosultak) köre
Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken4 szolgálatot ellátó azon egyházi közösségek.

Letölthető dokumentum

MFP-EKT_2019

A kérelmek benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2019. április 25.

Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A Kincstár a felhívás vonatkozásában személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálatához a +36-1-452-2902 és a +36-70-460-9002 telefonszámokon, vagy küldje el kérdését az mfp@allamkincstar.gov.hu e-mail címre.
A megyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási idejéről és elérhetőségéről az alábbi linken talál további felvilágosítást:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/megyek