palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A nemzeti és helyi identitástudat erősítése pályázat

Pályázat a „nemzeti és helyi identitástudat erősítése az önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával” alprogramja alapján az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések önkormányzatai számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésének támogatására.

A pályázati kiírás indokoltsága és célja

A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a nemzeti és helyi identitástudat erősítése az önkormányzatok és a nemzeti kulturális intézmények bevonásával.
Az alprogram hozzájárul a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez és azok megvalósításához.
A közösségi terek fejlesztése lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősödésére.

Cél a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödése, ezzel teret adva a fiatal generációk számára. A program esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységeknek fejlődéséhez, támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a kultúrközösségek közötti kommunikációhoz.

 A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6 000 000 000 forint.

A pályázat célja
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető már meglévő kulturális intézmények tereinek felújítására, kultúrát segítő személy programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és programokhoz kapcsolódó működési költségekre.

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:
Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése

 • Felújítás, bővítés, pl.:
  • Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés;
  • Meglévő világítási rendszerek;
  • Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése.
 • A közösségi célú helyiségekben megvalósuló kül- és beltéri programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek támogatása
  • A közösség életet meghatározó programok szervezése, megvalósítása
  • A közösségi tér felújításához, amatőr művészeti csoportok működéséhez, és a programok megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
  • A programokhoz kapcsolódó működési költségek
 • Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31.
A tervezett programok megvalósításának időszaka, és a bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

Pályázók (jogosultak) köre

 •  Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Letölthető dokumentumok

MFP_NHI_2019

Pályázatírás

A pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2019. április 27.