palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A koronavírus-vészhelyzet hatása életformánkra és közösségeinkre pályázat

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR–ZSE) Tudományos Diákköri Tanácsa (TDKT) pályázatot hirdet A koronavírus-vészhelyzet hatása életformánkra és közösségeinkre címmel.

Pályamunkát nyújthat be az Egyetem bármely olyan polgára, aki a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében aktív alapszakos vagy mesterszakos hallgató. A pályamunka valamely tudományterület (például szociológia, antropológia, kultúratudomány, vallástudomány, teológia) mércéi szerint megírt tanulmánynak kell lennie: a tudományos értekező próza stílusát követő, logikusan felépített, bibliográfiát tartalmazó mű, amely – a tudományterületi sajátosságoktól függően – kutatási kérdést, módszertant, empirikus adatokat, kutatástörténeti előzményeket, érveket és ellenérveket, ill. eredeti forrásokat is tárgyal.

Példák lehetséges témákra (a teljesség igénye nélkül):
• A koronavírussal kapcsolatos intézkedések hatása valamely hátrányos helyzetű közösségre.
• A higiéniai szokások megváltozása 2020 tavaszán valamely hitközségben.
• A távmunka elrendelésének munkajogi vonatkozásai vészhelyzetben.
• A koronavírussal kapcsolatos viták a magyar-zsidó online közösségi felületeken.
• Koronavírus és gyűlöletbeszéd.
• A spanyolnátha a zsidó történelemben: tanulságok 2020-ból nézve.
• Rabbinikus válaszok a koronavírus-vészhelyzet által felvetett kérdésekre.
• A koronavírus hatása a zsinagógai gyakorlatra: záráson innen és túl.
• A koronavírus kapcsán született liturgiai költemények a régebbi pijjutköltészet tükrében.

A hallgató opcionálisan témavezetőt, konzulenst is felkérhet (ha így tesz, ennek feltüntetése kötelező). Kiscsoportos kutatásra, projektmunkára is van lehetőség (a járványügyi szempontok figyelembevételével).
A pályamunka terjedelme minimum 20.000, maximum 40.000 leütés (karakter, szóközzel), amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők. A hivatkozási rendszer konzisztens legyen, és a választott tudományterület gyakorlatát kövesse. A pályázat anonim, a pályamű szövegében közvetett utalás sem lehet a szerzőre (például: „amint azt korábbi tanulmányomban bemutattam [KISS 2017] …”).

Leadási határidő: 2020. április 30.

Az anonim pályázatokat pdf formátumban kérjük Juhász Imolának, a Rektori Hivatal vezetőjének emailcsatolmányként elküldeni a juhaszi@or-zse.hu címre. Maga az email tartalmazza a következő adatokat: a pályázó neve, Neptun-kódja, szakja, évfolyama, valamint az az információ, hogy témavezető, konzulens segítette-e a hallgatót a dolgozat elkészítésében. Ezeket az adatokat az anonim bírálati folyamat végéig a Rektori Hivatal nem adja ki a bírálatot végző Tudományos Diákköri Tanácsnak.

Jutalmazás: I. díj – 20.000 Ft. II. díj – 15.000 Ft. III. díj – 10.000 Ft.

Kérdésekkel, segítségért, tanácsokért Biró Tamás tudományos rektorhelyetteshez, a TDKT elnökéhez lehet fordulni bizalommal, a birot@or-zse.hu emailcímen.