palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása

Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására.

A pályázat célja
A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési ön kormányzat szociális célú tűzi fává sárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

A pályázati célra 5 000,0 millió forint áll rendelkezésre.

Pályázók köre
A támogatásra a Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra:
– az önkormányzat 2019.évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
– az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
– az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
– a 2020. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei mV ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére minden, 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési ön kormányzat nyújthat be támogatási igényt.
Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség meghatározását szolgálja.

A támogatás formája: A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

A támogatás mértéke

  1. a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltétel rend szeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 16 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 10 000 Ft/erdei in3+áfa, szén esetében 3000 Fí/q+áfa,
  2. az 1) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 9 000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500 Ft/q+áfa.
  3. a 2) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.

Pályázat elérhetősége: Tűzifa pályázat

Pályázatok beküldési határideje: 2020. augusztus 31.