palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Budapest Design Week 2020 fesztiválon való részvételre

2020-ban 17. alkalommal, október 1-11. között kerül megrendezésre a Budapest Design Week fesztivál. Tekintettel a koronavírus-járványhelyzetre, a fesztivál a korábbiaktól eltérően elsősorban nem offline, hanem hibrid fesztiválként kerül megrendezésre, melynek keretében programjai jelentős része kizárólag az online térben valósul meg, néhány kiemelt esemény kivételével. Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan a Budapest Design Week szervezői idén is meghirdetik a lehetőséget a programsorozatban való részvételre.

A rendezvénysorozat védnöke és finanszírozója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szervezője a Magyar Formatervezési Tanács. Tekintettel a koronavírus-járványhelyzetre, a fesztivál a korábbiaktól eltérően elsősorban nem offline, hanem hibrid fesztiválként kerül megrendezésre, melynek keretében programjai jelentős része kizárólag az online térben valósul meg, néhány kiemelt esemény kivételével.

Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan a Budapest Design Week szervezői idén is meghirdetik a lehetőséget a programsorozatban való részvételre. A programok tekintetében a Szervező nem szab tematikai feltételeket, a központi témához – Tartsd körforgásban! – való csatlakozás opcionális lehetőség.

Figyelmeztetés
A rendezvénysorozat védnöke és szervezője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az adott időben fennálló egészségügyi helyzet miatt akár az egész rendezvénysorozat, akár egyes rendezvények központi döntés, jogszabályi előírás miatt nem tarthatók meg. Kérjük, a Budapest Design Week rendezvénysorozathoz való csatlakozás tekintetében fentieket vegye figyelembe!

KÖZPONTI TÉMA: TARTSD KÖRFORGÁSBAN!

A program idei központi témája a körforgásos gazdaság (circular economy) fontosságára kívánja felhívni a figyelmet.

A 21. század egyik legfontosabb problémája a fenntarthatóság kérdése, melynek kiemelt fontosságú aspektusa, részleges megoldási lehetősége az ’egyszerű’ újrafelhasználáson túlmutató, annál komplexebb megközelítést alkalmazó körforgásos gazdaság. A körforgásos gazdaság nem lineáris rendszerekben, hanem folyamatos visszacsatolásban gondolkodik: a körforgásos modellek már a terméktervezés folyamatának korai fázisában számolnak a termék leendő újrahasznosításával, mely által a ma legyártott termékek automatikusan a jövő nélkülözhetetlen alapanyagaivá válnak. E folyamat egyaránt magában foglalja az erőforrások minden eddiginél hatékonyabb felhasználását, a termékek életciklusának meghosszabbítását, a hulladéktermelés minimalizálását, valamint a termék száz százalékos újrafelhasználását.

Olyan összetett rendszer ez, melynek elengedhetetlen eleme a legkülönbözőbb érdekkörök – piaci és állami szereplők, magánemberek és vállalkozások – tudatos felelősségvállalása: a legmodernebb technológiáknak köszönhetően ugyanis ezekben az új értékláncokban a beszállítók, gyártók, kereskedők és fogyasztók minden egyes lépésnél figyelembe vehetik tevékenységük hosszú távú következményeit, olyan döntéseket hozva, amelyekkel pozitív és negatív értelemben is jelentősen befolyásolni tudják ökológiai lábnyomukat.

A társadalmi, gazdasági és ökológiai értelemben is megkerülhetetlen kérdéskör tekintetében kiemelten fontos szerepet játszanak a designerek, hiszen a design olyan multidiszciplináris megközelítés, mely számos eszközzel hozzá tud járulni a fenntarthatóbb jövő kialakításához. A 21. századi design számos ágazata – pl. slow design, open source design, inkluzív designtörekvések, közösségi tervezés, maker movement – már napjainkban is folyamatosan új gazdasági és fogyasztási modelleket hoz létre, új alapokra helyezve a termékek előállításának folyamatát, ezáltal közreműködve egy átfogó körforgásos gazdasági modell létrejöttében.

Az idei Budapest Design Week fesztivál számos olyan jelenséget, inspiratív esettanulmányt és megoldási lehetőséget fog bemutatni a körforgásos gazdaság területéről, amely működőképes és hathatós válaszokat tud adni a fenntarthatóság aktuális kérdéseire, és melyek közvetve vagy közvetlenül a koronavírus-járvány hosszú távú, a körforgásos gazdasággal szorosan összefüggő társadalmi, gazdasági és ökológiai hatásaira is reflektálnak.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Budapest Design Week programsorozaton történő részvételhez az alábbi feltételek együttes teljesülése szükséges:

  • a program az alábbi szakterületek valamelyikével kapcsolatos: bútortervezés, formatervezés, textiltervezés, divattervezés, grafikai tervezés, belsőépítészet, 3D nyomtatás, UI/UX tervezés, ékszertervezés, gasztrodesign, tipográfiai tervezés, service design, design management.
  • a program a Budapest Design Week időtartama alatt kerül megrendezésre (hosszabb rendezvény esetén a kezdő időpontnak kell a megadott időszakra esnie).
  • Partner (résztvevő) vállalja, hogy a rendezvény részleteit a Szervező által meghatározott határidőig, de legkésőbb 2020. szeptember 10-ig a későbbiekben egyeztetett módon a Szervező rendelkezésére bocsájtja.
  • Partner vállalja, hogy a programhoz jogtiszta, megfelelő felbontású és formátumú képanyagot biztosít, melyet a Budapest Design Week saját kommunikációs felületein (weboldal, social media, sajtóközlemények) felhasználhat, és melyek közléséhez ezen felületeken a fotók szerzői jogának birtokosa hozzájárul.
  • Partner vállalja, hogy amennyiben offline, tehát személyes jelenléttel járó rendezvényt szervez (kiállítás, előadás, kézműves workshop, városi séta, stb.), azt a mindenkor hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően teszi, tehát amennyiben a tervezett rendezvény napján például az 50 főnél nagyobb rendezvények megrendezése tiltás alá esik, akkor az ebbe a kategóriába eső
    rendezvényét törli vagy elhalasztja. A rendezvénysorozat védnöke és szervezője semmilyen felelősséget nem vállal a hatályos rendelkezések Partner részéről történő be nem tartásáért, vagy az azok be nem tartásából adódó, Partner által szervezett rendezvények esetleges következményeiért (hatósági intézkedés, pénzbírság, közegészségügyi veszélyhelyzet okozása miatti eljárás, pénzügyi kár, stb.).

Kérjük, csak abban az esetben rendezzen személyes jelenléttel járó eseményt, amennyiben annak elmaradásának lehetőségével is számol!

Részvételi díj
A Budapest Design Week védnöke és finanszírozója, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint szervezője, a Magyar Formatervezési Tanács számára kiemelt fontossággal bír a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása. Tekintettel a koronavírus-járványra, a védnök és a szervező a 2020-as évben a részvételhez kapcsolódó díj megfizetésétől eltekint, ezáltal is hozzájárulva a hazai designvállalkozások bemutatkozásának elősegítéséhez, valamint a kreatívipar illetve gazdaság élénkítéséhez.

Az elbírálás szempontjai
A Szervező a beérkezett jelentkezések közül az újszerűség, az exkluzivitás, az egyediség, a kreativitás, relevancia és szakmai minőség szempontjait figyelembe véve választja ki azokat a Partnereket, akiknek programja 2020-ban a Budapest Design Week hivatalos programjában szerepelhet. Szervező a zsűrizés során kiemelten előnyben részesíti a kifejezetten online formátumokra (pl. élő bejelentkezés, webinar) kifejlesztett programokat.

A jelentkezők közül a Magyar Formatervezési Tanács tagjaiból álló, szakmai grémium választja ki a részvételre jogosultakat, az elbírálási eredményről a Szervező emailben értesíti a jelentkezőket.

Jelentkezés
A jelentkezéseket „Design Week Budapest jelentkezés” tárgyú emailben 2020. augusztus 17-ig várjuk a designhet@designhet.hu címre, a tervezett program vázlatos leírásával.

Figyelmeztetés
A rendezvénysorozat védnöke és szervezője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az adott időben fennálló egészségügyi helyzet miatt akár az egész rendezvénysorozat, akár egyes rendezvények központi döntés, jogszabályi előírás miatt nem tartható meg.

További információ:
Design Hét Budapest
e-mail: designhet@designhet.hu
www.designhet.hu
www.facebook.com/budapestdesignweek