palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában: TÁMOP-5.5.4.A-09/1, és a TÁMOP-5.5.4.B-09/1 pályázat

umft pályázatA média rengeteget tehet a diszkriminációval fenyegetett hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – elsősorban a romák, a fogyatékosok és a nők – társadalmi befogadásáért. Jelen pályázat egyrészt a roma és fogyatékkal élő médiaszakemberek képzését célozza, másrészt olyan hiteles, pozitív műsorok indítását és készítését ösztönzi, amelyek elősegítik a társadalmi szemléletváltást, csökkentik a társadalmi előítéletességet.

A kettős célnak megfelelően két komponensre lehet pályázni.

Az „A” komponens keretében támogatható roma vagy fogyatékos személyek képzése olyan média-szakmákra (pl. műsorkészítő, műsorvezető, szerkesztő, vágó, gyártásvezető, riporter, újságíró), amelyekben reprezentációjuk alacsony, és amelyek segítségével maguk is szemléletformálást lesznek képesek végezni a diszkrimináció csökkentése érdekében.

A B komponensben támogatott tevékenységek célja olyan országos hatókörű televíziós és rádiós műsorok, valamint nyomtatott média termékek készítése, amelyek elősegítik a hátrányos megkülönbözetést szenvedő csoportok diszkriminációjához vezető okok feltárását, valamint e csoportokról valós, hiteles, és sztereotípia-mentes média-képet alakítanak ki. Cél az egész országra kiterjedő hatás kiváltása, ennek érdekében szükséges a média műsorok, termékek országos hatáskörű médiumokban való megjelentetése.

Jelen pályázati kiírásra olyan nonprofit szervezetek jelentkezhetnek, melyek létesítő okiratában vagy alapszabályában szerepel az alábbi tevékenységek legalább egyike: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység.

Az „A” komponens keretében Képző intézményként költségvetési szervek, Foglalkoztatóként vállalkozások is lehetnek Konzorciumi Partnerek. A „B” komponens keretében költségvetési szervként felsőoktatási/kutató intézmények is lehetnek Konzorciumi Partnerek.

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege az „A” komponens esetében 50 millió és 80 millió forint, a „B” komponens esetében 100 millió és 200 millió forint között mozoghat.

Amennyiben az „A” és „B” komponensre is benyújtásra került pályázat, az elnyerhető támogatás mértéke nem haladhatja meg 250 millió Ft-ot.

A pályázatok benyújtására 2009. június 22. és 2009. július 20. között van lehetőség.

Pályázati dokumentumok

  • TÁMOP-5.5.4.A-09/1 – Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában – Roma és fogyatékkal élő személyek média képzése és foglalkoztatása
  • TÁMOP-5.5.4.B-09/1 – Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában – A diszkrimináció csökkentésének elősegítése a médián keresztül