palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz. Akadálymentesítés. KDOP-2009-5.3.2.

umft pályázatJelen pályázat célja a fogyatékos személyek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének növelése érdekében az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény [1998. évi XXVI. tv.] értelmében a fogyatékos személyek számára biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények épületei jelentős részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. Az intézkedés lehetőséget teremt a közszolgáltatást nyújtó intézmények által nyújtott közszolgatatások komplex akadálymentesítésére, és ezzel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben előírt kötelezettségek teljesítésére.

Az intézkedés mindemellett nemcsak a fogyatékos személyek, hanem az időskorú, a beteg, a babakocsit használó emberek életkörülményeit is javítja, megkönnyítve mindennapjaikat, így a fejlesztések megvalósítása az egész társadalomra pozitív hatással lesz.

Támogatás megnevezése:

KDOP-2009-5.3.2. – Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)

Forrás összege:

420 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2009.07.01.

Beadási határidő:

2009.09.30.

Elérhetőség:

Pályázati dokumentáció

Kedvezményezettek köre:

Általános, valamennyi régióra érvényes pályázói kör:

Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak azok az alább felsorolt szervezetek, amelyek által fenntartott, fejleszteni kívánt intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi alap- és szakellátás, egészségügyi szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat.
(Jelen pályázati kiírás keretében egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény akadálymentesítése nem támogatható.)

• helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), illetve ezek társulásai (KSH 36)
o Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat, az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321)
o Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások esetén maga a társulás (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366))

• 2008. július 1-je előtt létrehozott jogi személyiségű non-profit szervezetek:
o egyházak (KSH 55)
o alapítványok (KSH 56)
o közhasznú társaságok (KSH 57)
o egyesületek (KSH 52)
o átalakulással, vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő közhasznú non-profit gazdasági társaság (KSH 599)
o egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 59

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:

C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:
Minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. dokumentumban (Pályázati útmutató 1. sz. melléklete, továbbiakban: Segédlet) foglalt minimum-követelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglévő adottságaiból kiindulva elérik a „minimum-követelményekben” előírt szintet.

A projekt tartalmával és a műszaki tervek elkészítésével kapcsolatos speciális előírások a jelen dokumentum C5. pontjában találhatók. A pályázati kiírás minden esetben az adott közszolgáltatás – vagyis egy intézmény, nem pedig egy adott épület – komplex akadálymentesítését írja elő. Ez alapján szükséges eldönteni, hogy egy adott intézménynek helyet adó épület esetében mely szinteket/épületrészeket szükséges akadálymentesíteni annak érdekében, hogy az adott közszolgáltatáshoz való akadálymentes hozzáférés biztosított legyen. Például amennyiben az önkormányzat épületében az ügyféltér a földszinten található, úgy kizárólag a földszintet érintő átalakítások költségeire lehet pályázni; amennyiben az ügyféltér nem a földszinten található, úgy az adott szint és az odajutást szolgáló útvonal átalakításainak költségeire lehet pályázni. Annak eldöntése, hogy egy intézmény szolgáltatásainak elérése milyen jellegű akadálymentesítési munkálatokat követel meg, minden esetben a kötelezően bevonandó rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértők feladata.

A pályázat előkészítése és a megvalósítás folyamatába kötelező a fogyatékossággal élők – mozgás-, látás- hallássérült, értelmi fogyatékosok, autisták – legalább 3 helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetének bevonása, melyet a pályázó mindkét fél eredeti aláírásával ellátott együttműködési megállapodással (10. számú melléklet) igazol. Az ajánlott érdekvédelmi szervezetek listáját a 9. számú melléklet tartalmazza. Az együttműködési megállapodásnak egyértelműen utalnia kell az érdekvédelmi szervezet előkészítésben, ill. megvalósításban való részvételére.

Támogatás mértéke (%):

90

Támogatás minimum összege:

5 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

30 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

14

Kiíró szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

Neve: VÁTI Kht. – Területi Iroda-Székesfehérvár
Címe: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2.
Tel.: (22)511-830
Fax.: (22)511-839
Honlap: www.vati.hu
E-mail: szekesfehervar@vati.hu