palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az Én Mécs Lászlóm irodalmi pályázat

Az Országos MécsLászló Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes népfőiskola társaság közös felhívása. Mécs László méltatlanul elfeledett , elhallgatott költője volt a XX. századi Magyarországnak. Célunk, hogy személye, költészete , szellemisége ismét elnyerje a jól megérdemelt helyét a magyar irodalomban .

 

„Az én Mécs Lászlóm” címmel hirdetünk – hagyományteremtő céllal , idén I. alkalommal- pályázatot az alábbiak szerint:

  1. Pályázatunk témája: pályázni visszaemlékezésekkel , adomákkal, rövid, humoros írásokkal (amelynek szereplője Mécs László volt) lehet, vagy olyan rövid karcolatokkal, novellákkal, versekkel lehet, amelyek ihletője Mécs László valamely verse. A pályaműveket illusztrálhatják is.
  2. A pályázók köre: A pályázatunkra kifejezetten amatőr, rendszeresen nem publikáló szerzők tollából várunk eddig még meg nem jelentetett műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában. Alsó életkori határ: 18.életév.
  3. A pályázat időtartama : október 27. – 2014. december 5.
  4. A pályázatot kizárólag word dokumentumban kérjük beküldeni emailben. E-mail: omlit@hotmail.hu . A tárgyhoz szíveskedjenek odaírni: Az én Mécs Lászlóm
  5. Egy pályázó maximum 2 alkotással nevezhet. A pályázat nem jeligés. A pályázó a pályázaton történő részvételével automatikusan hozzájárul, hogy műve térítésmentesen megjelenjen a kiíró valamely elektronikus, vagy nyomtatott kiadványában.
  6. A pályázathoz kérjük megadni: a pályázó / szerző /nevét, címét, elérhetőségét.
  7. A kiíró az általa legkifejezőbbnek , legjobbnak tartott írás(ok) szerzőjét vagy szerzőit Elismerő Oklevél-díjban részesíti, amelyet 2014. december 20-ig postán juttatunk el.
  8. Pálya-/ nevezési díj nincs, szponzorációt (adományt) köszönettel fogadunk az alábbi számlaszámra : Erste Bank Hungary NYRT 11600006 -00000000 -48175065

 

 

Országos Mécs László Irodalmi Társaság , Pálffy Dénes Népfőiskola Társaság

www.mecslaszlotarsasag.webnode.hu

www.irodalmipalyazat.webnode.hu