palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér pályázat eredménye

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) a 1698/2005/EK rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan 2008. július 18-án pályázatot hirdetett az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” (továbbiakban: IKSZT) cím elnyerésére.

Az ÚMVP III. tengelyes intézkedésének célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. Ennek érdekében az FVM mint az ÚMVP végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) az ország vidéki térségében IKSZT címbirtokos szervezeteket választ ki. A kiválasztott szervezetek jogosultságot nyernek, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (továbbiakban: EMVA) az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására az FVM által 2009. II. negyedévében meghirdetésre kerülő beruházási jogcím rendelet keretében támogatási kérelmet benyújtani a meglévő korszerűtlen épületek külső belső felújítása érdekében.

Pályázati felhívásban rögzítetteknek megfelelően a benyújtott pályázatok feldolgozása, értékelése részben megtörtént. A pályázati felhívás értelmében, ha a pályázó összesen 70 pontnál kevesebbet ér el az értékelés alatt, a pályázat elutasításra kerül.

Az IH közlemény 1. számú mellékletében olvashatják azon pályázók listáját, akik az eddig rendelkezésre álló adatok alapján teljesítették a pályázati felhívásban foglaltakat és az IH döntése értelmében IKSZT címben részesülnek.
Az IH közlemény mellékletét képező nyertes lista a pályázati értékelés további szakaszában még bővülhet.

dr. Forgács Barnabás
Irányító Hatóság vezetője

A pályázók kiértesítése folyamatosan történik.
(UMVP)