palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Békéscsaba hazavár! pályázat

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, valamint a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: A felsőoktatásban tanuló békéscsabai fiatalok felsőfokú tanulmányainak segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok Békéscsabához való kötődésének erősítése.

Elnyerhető támogatás:

Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól júniusig) havi 40.000,- Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb az oklevél megszerzéséig jár.

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a személyek, akik:

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben nappali tagozaton államilag támogatott képzésben vesznek részt,
 • legalább 10 éves békéscsabai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
 • a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 28. életévüket nem töltik be,
 • a pályázat benyújtásáig főiskolai szintű alap- vagy mesterképzésben az adott felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez előírt tanulmányi pontok legalább 50 %-át, osztatlan képzésben az adott felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez előírt kreditek legalább 60 %-át teljesítették.

A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás pályázati kiírása

Célja: A diplomás pályakezdő békéscsabai fiatalok életkezdésének segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok Békéscsabához való kötődésének erősítése.

Az ösztöndíj összege egyszeri 300.000,- Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be, azon személyek akik:

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett, a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevéllel rendelkeznek,
 • legalább 10 éves békéscsabai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
 • a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 30. életévüket nem töltik be,
 • az oklevél megszerzését követő 2 éven belül az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben
 • Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek,
  a pályázat benyújtásáig az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán legalább 6 hónapon keresztül teljes munkaidőben munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dolgoztak,
 • életvitelszerűen Békéscsabán laknak és
 • jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000,- Ft).

A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

Letölthető dokumentum

A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. szeptember 30.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás pályázat vagy „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2018. október 31.

A pályázati felhívások, valamint a pályázati űrlapok az alábbi mellékletekben találhatóak.