palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

CIVIL GPS civil pénzügyi képzés

Pályázatot hirdetünk Civil Gazdasági és Pénzügyi Szemlélet című  civil pénzügyi képzésen való részvételre. A „CIVIL GPS” – nemcsak egy eszköz. Miért éppen „CIVIL GPS”? A GPS (Global Positioning System) elsődlegesen katonai célokra kifejlesztett és üzemeltetett műholdas helymeghatározó rendszer, amely mára a polgári közlekedésben is általánosan használt tájékozódási eszközzé vált. Amely egyrészről képes a pontos helymeghatározásra, másrészről alkalmas egy útvonal legmegfelelőbb megtervezésére. A „CIVIL GPS”, mint Civil Gazdasági és Pénzügyi Szemlélet a „forprofit világban” alkalmazott gazdasági és pénzügyi tervezés eszközeit kívánja átültetni a társadalmi szervezetek gyakorlatába elősegítve ezzel a jobb helyzetfelmérést és az átgondolt gazdasági működést. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!!!!!!!!!!!!!

Miért több a pályázható szolgáltatás,  mint egy oktatási eszköz? A képzésben nemcsak pénzügyi ismeretek átadására és készségek fejlesztésére összpontosítunk, hanem igyekszünk a társadalmi szervezetek rendszer- és folyamatszerű működésének szemléletét is átadni a résztvevőknek.  Egyéb szolgáltatásként a képzéshez pedig a pályázaton nyertes szervezetek pénzügyi menedzsment területére fókuszáló szervezeti tanácsadást is kapcsolunk.

Kik vagyunk? A HelyiMérték Alapítvány missziója, hogy fejlődésre alkalmas közeget teremtsen a maguk és a környezetük fejlődésére nyitott szervezeteknek és a bennük dolgozó embereknek.
Célunk szervezetre szabott fejlesztői szolgáltatások (tréning, kutatás, tanácsadás) nyújtása, melyek szervezeti, szakmai és gazdasági fenntarthatóság megalapozását és fenntartását segítik elő.

Hogyan látjuk? Különféle képzői, szervezetfejlesztői munkáink során azt tapasztaljuk, hogy a még a nagyobb projekteket lebonyolító civil szervezetekben sem alakult ki a pénzügyi adminisztráció rendszere. Általánosan jellemző a projekt és szervezeti szintű gazdasági tervezés hiánya.
A pénzügyi folyamatokban történő lyukak betömése jelentős plusz időráfordítást kíván a szervezetektől, elvéve az időt a szakmai munkától.  Nagyon kevés szervezetben dolgozik megfelelően képezett gazdasági vezető, aki érdemi támogatást tud nyújtani a vezetői döntések meghozatalához.
Ezért a forrásteremtés mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szervezet életében a tervezett gazdasági működésnek.

Mit kínálunk?
A „Civil GPS”  keretében 4 nap tematikus tréning megtartását és a programban résztvevő szervezetek részére 2 óra tanácsadói szolgáltatás nyújtását vállaljuk szervezeti pénzügyi menedzsment területen.

Mit szeretnénk elérni?

A pályázatban felkínált fejlesztő szolgáltatás célja, hogy a programban résztvevő civil szervezetek gazdasági, pénzügyi munkatársai

 1. elköteleződjenek a társadalmi szervezetek folyamatszemléletű, tervezett gazdasági működése mellett,
 2. ismereteiket bővítsék a folyamatszemlélet, a szervezeti és projekt költségvetés összefüggéseinek megértése, a költségvetés-tervezési eljárások, a költségvetés-tervezés folyamata, az önköltségszámítás, a költségvetés-tervezésben használható gazdaságossági elvek, a pénzforgalom tervezése és menedzsmentje, a költségek csoportosítása, a fedezeti összeg-elemzése, a kockázati menedzsment folyamata, a gazdasági vezető feladatai területén,
 3. képessé váljanak bevezetni a szervezetüknél a képzésen tanult új szemléletet és eszközöket.

Kiknek ajánljuk a programot?
A pályázatra elsősorban olyan társadalmi szereveteket várunk, amelyek túl vannak legalább két lezárt pénzügyi éven (ennek pénzügyi beszámolói rendelkezésre állnak) és jelenleg stabil működéssel rendelkeznek (mind struktúráját, mind funkcióit tekintve megállapodottak). A szervezetnek van alkalmazotti vagy megbízási viszonyban álló, pénzügyi adminisztrációval foglalkozó munkatársa, és legalább 2-3 fős munkaszervezete. A szervezet ezenkívül kész erőforrásait (emberi, idő és anyagi) arra fordítani, hogy a gazdasági működésüket megújítsa a reális pénzügyi tervezés folyamatszemléletének elsajátításával.

Milyen módszertani újdonságot tartalmaz a program?

 1. A Képző a résztvevő szervezet rendelkezésére bocsátja a civil szervezetek számára készült, szerkezetében újszerű, tartalmában hiánypótló, operatív és stratégiai pénzügyi menedzsment tapasztalatokra, elméleti közgazdasági-pénzügyi ismeretekre alapozott írásbeli tananyagát.
 2. A képzésben résztvevő személyeket a Képző egy esettanulmány feldolgozásán keresztül vezeti végig az elsajátítandó ismeretanyagon.
 3. A Képző a résztvevő szervezetre szabott támogatásként kiegészítő tanácsadói szolgáltatást nyújt a képzés során önálló feladatként készítendő pénzügyi diagnózis kapcsán.

Mit érdemes tudni a program megvalósulásáról?

 1. A programban való részvételre legfeljebb 12 szervezet (személy) jelentkezését tudjuk elfogadni. (Indokolt esetben egy szervezetből két személy jelentkezését is elfogadjuk.) A delegált személynek rendelkeznie kell pályázat tervezési és elszámolási tapasztalattal, valamint alapvető pénzügyi és számviteli ismeretekkel.
 2. A pályázat benyújtása a program kapcsán közzé tett pályázati adatlap és kérdőív hiánytalan kitöltésével és megadott határidőn belül való visszaküldésével történik. A pályázati adatlaphoz csatolni kell a delegált személy szakmai önéletrajzát, és a társadalmi szervezet tárgyévet megelőző két üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának másolatát.
 3. A Pályázatok beérkezési határideje: 2010. április 20. éjfél.
 4. A pályázat eredményének közzétételére, a jelentkezés elfogadásának visszajelzésére és szerződéskötésre a pályázó szervezet program iránti – a kérdőíven adott válaszok tükrében lemérhető – igényének értékelése, illetve – telefonon történő – monitor-beszélgetés után kerül sor.
 5. Ezt követően kerül sor a 4×1 napos tematikus tréning megtartására, amelyek közül a szervezet által delegált személy 1 alkalommal hiányozhat. A tréningek időpontjai: 2010. május 12., május 26., június 3., június 30. (8 óra/alkalom)  A tréning helyszíne: Budapest, Belvárosa
 6. A program ideje alatt a programban részt vevő személy pénzügyi diagnózist készít a szervezetéről, amely kapcsán az Alapítvány pénzügyi menedzsmentre vonatkozó tanácsadást nyújt. (2 óra/szervezet)

Milyen szempontok irányadóak a pályázatok elbírálásánál?

 • a)    A pályázó szervezet fenti feltételeknek való megfelelése;
 • b)    A program célja egybeesik-e a pályázó szervezet igényeivel;
 • c)    A delegált munkatárs felkészültsége (gyakorlat, előképzettség);
 • d)    A delegált munkatárs tud-e változást elérni a szervezeténél;
 • e)    A szükséges dokumentumok (pü-i beszámoló, szakmai önéletrajz) rendelkezésre bocsátása;

Mennyibe kerül mindez? A nyertes pályázók részére a program egyrészről a Nemzeti Civil Alapprogram részfinanszírozása útján (résztvevőnként 50.000.- Ft), másrészről pedig a delegált személyek után fizetendő 40.000.-Ft +Áfa, pályázót terhelő önköltségi díjból valósul meg. A részvételi díj nem foglalja magába a résztvevők utazási és étkezési költségét, arról minden résztvevőnek magának kell gondoskodnia.

További információk és  jelentkezés:
Dr. Süveges Antal Pál projektvezető
06/1 266 15 32
suveges.antalpal@helyimertek.hu