palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Igényfelmérés képzés, műhelymunka és tanácsadás civil szervezeteknek

Az IKSZE-HMA és a KIA pályázatot hirdet civil szervezeteknek, igény- és szükséglet-felmérési folyamatok támogatására. A program létrejöttének az a tapasztalat szolgál alapul, hogy sokszor a legaprólékosabban kidolgozott projekt-tervek megvalósítása is nehézségekbe ütközik, ha az egyébként jó ötlet nem az érintettek igényeinek alapos felmérésére épül. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ez a program a civil szervezetek meglévő projektmenedzsment gyakorlatához nyújt segítséget. A résztvevők módszertani hátteret és gyakorlati lehetőséget kapnak ahhoz, hogy közvetlen kapcsolatba lépjenek a célcsoportjukkal, és jobban megismerjék az igényeiket.
A folyamat részeként egy 1, 5 napos igényfelmérés-módszertani tréningen és egy 2 órás konzultáción való részvételt tudunk ingyenesen biztosítani 5 civil szervezetnek, akik célul tűzték és meg is valósítják saját célcsoportjuk igényfelmérését. A program képzést, műhelymunkát, valamint projekttervezést, adatfelvételt és adatelemzést tartalmaz.

Kinek szól ez a felhívás?
Olyan szervezeteket várunk a programban való részvételre, akik készek tenni azért, hogy jobban megismerjék a célcsoportjuk valós igényeit, és azt visszacsatolják a mindennapos gyakorlatukba.

A programban való sikeres részvételhez szükséges, hogy a szervezetek

  • jól körülhatárolt célcsoporttal rendelkezzenek,
  • legyen olyan (önkéntes vagy fizetett) munkatársuk, aki időt és energiát tud szánni a projektmegvalósításra (tervezés, kérdőívek lekérdezése, interjúk felvétele, dokumentáció, stb.)
  • tudják biztosítani 2 munkatársuk részvételét a képzéseken.

Mit nyújtunk a folyamat keretében?

A program három elemet tartalmaz:

  1. Kutatásmódszertan alapképzés; 12 órás tréning, amely keretében a résztvevők alapvető kutatás-módszertani ismeretekre és készségekre tehetnek szert. A képzés időpontja: 2010. április 29-30.
  2. Projekttervezés, adatfelvétel. A második szakaszban, május hó folyamán a szervezetek önállóan, szakmai támogatással megterveznek és megvalósítanak egy kisebb igényfelmérési projektet a saját célcsoportjuk körében.
  3. Egyéni konzultáció. Az adatfelvételt követően, május végén a résztvevők 2 órás tanácsadási alkalom keretében kapnak segítséget az adatelemzésben, saját előzőleg felvett adataikkal dolgozva. A központi téma annak megtervezése, hogy a kutatás során nyert adatokat, tapasztalatokat hogyan építik be a szervezetek további munkájukba.

Mi lehet az igényfelmérés témája?
A résztvevő szervezetek tevékenységük bármely konkrét, körülhatárolható területét választhatják az igényfelmérés témájául. A felmérés kapcsolódhat egy konkrét projekt megtervezéséhez, egy már meglévő tevékenységhez, egy új szolgáltatás bevezetéséhez, stb.

Hogyan lehet jelentkezni?
A jelentkezéshez a pályázati adatlapot kell kitölteni, és a megadott e-mail címre eljuttatni.

A pályázati adatlap és a kiírás letölthető a www.helyimertek.hu oldalról.

A pályázatok beérkezési határideje: 2010. április 20.

Az elbírálási folyamat:
A kiválasztás elsősorban a benyújtott pályázati adatlapok alapján történik. Amennyiben szükséges, a pályázatok elbírálása után egyes jelentkezőket előmonitor beszélgetésre kérünk. A programban való részvételre a benyújtott pályázatok és a monitorinterjúk alapján 5 civil szervezet hívunk meg, szervezetenként 2-2 munkatárs ingyenes részvételét tudjuk támogatni. A programban részt vevő szervezetekkel szerződést kötünk. Az elbírálás eredményéről a pályázók e-mailben kapnak értesítést.
A programot az NCA támogatja.

Jelentkezés és további információ:
Helyi MÉrték Alapítvány – Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület
Visontai Kovách Dalma
visontai-kovach.dalma@helyimertek.hu
+ 36 20 359 43 68