palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Képességek a sikerért 2010 pályázat

accenture pályázatAz Accenture Kft pályázatot hirdet „Képességek a sikerért 2010” elnevezéssel. Pályázatunkkal olyan kezdeményezést kívánunk támogatni, amelynek középpontjában a képességek fejlesztése áll, és amely segítségével az emberek aktív részesei lehetnek a gazdaságnak.

Bevezetés
Az Accenture azt vallja, hogy a siker titka az emberek tehetségének, egyéni képességeinek fejlesztése, melyekkel a gazdaság aktív részeseivé válhatnak. Ebbe beleértendők az egyéni képességek, az üzleti képességek és a piaci képességek fejlesztése és támogatása.
Pályázatunkkal olyan kezdeményezést kívánunk támogatni, amelynek segítségével az emberek aktív részesei lehetnek a magyar gazdaságnak.

Támogatandó pályázatok célcsoportja: munkavállalói korosztály, mikro és kis vállalkozások

Pályázati témakörök

 1. Egyéni képességek fejlesztése: kezdeményezések, amelyek az egyéni képességek fejlesztését segítik, ezáltal hozzájárulva az egyének munkavállalásához. Példa: hátrányos helyzetű vagy rokkant egyének segítése és képzése, hogy munkába állhassanak.
 2. Üzleti képességek fejlesztése: kezdeményezések, amelyekkel az egyének önmaguknak és másoknak foglalkoztatást és vagyont teremtenek. Példa: projektmenedzsment és jog oktatása kis és mikro vállalkozásoknak, ezáltal segítve az üzlet felállítását.
 3. Piaci képességek fejlesztése: olyan képességek fejlesztése, melyek az egyének csoportokba tömörülését segítik elő azért, hogy a társadalmuk vagyonát növeljék. Példa: vidéki termelők segítése, hogy mobil technológia segítségével felépítsék az ellátási lánc menedzsmentjüket.

Pályázati feltételek: A pályázaton azok az önálló jogi személyiséggel és bankszámlával rendelkező non-profit szervezetek vehetnek részt, amelyek legalább 3 éve működnek.

A pályázat benyújtásához kitöltött adatlap, és szöveges pályamunka dokumentáció szükséges.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben a pályázati feltételeknek nem felel meg, hiányos a mellékelt dokumentáció, illetve határidőn túl érkezik be.

A pályázat benyújtásával a pályázó igazolja, hogy azt a pályázati feltételek ismeretében, annak megfelelően készítette el, hozzájárul annak közzétételéhez és az Accenture Kft általi felhasználásához; valamint kijelenti, hogy az abban szereplő adatok jogszerűek és a valóságnak megfelelnek.

Pályázati követelmények

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • A pályázati adatlap kitöltése.
 • A szervezet tevékenységét bemutató szöveges rész. (max. 0,5 oldal)
 • A szervezet „Képességek a sikerért” témakörbe illő általános bemutatása. (max. 0,5 oldal)
 • A szervezet támogatandó tevékenységének, tervezett programjának részletezése a fent sorolt témakörök egyike alapján. (maximum 3 oldal)

A pályázat kötelező formai elemei:
A pályázatokat (a kötelező elemekkel együtt) maximum 5 oldal terjedelemben, elektronikus formában, magyar nyelven kérjük elkészíteni. A pályázati adatlap kitöltése kötelező.

A pályázat beadási határideje
A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani a következő e-mail címen: palyazat@accenture.com
Tárgyban kérjük feltüntetni: „Képességek a sikerért 2010”. Határidő: 2010. augusztus 16.

Értékelési szempontok

A pályázó szervezetre vonatkozó adatok:

 • Szervezeti célok holisztikus és stratégiai megközelítése: szervezeti stratégia, jövőkép és hosszútávú célok összekapcsolása (1-5 pont)
 • A stratégiával és célokkal összefüggő eddigi releváns tevékenységek, programok és azok elért eredményei (1-5 pont)
 • Hasonló céllal működő non-profit szervezetekkel való együttműködés leírása és elért eredményeinek bemutatása (1-5 pont)
 • Valamint az egy kidolgozott választott témára vonatkozó adatok:
  • A pályamű újszerűsége, jelentősége, egyedisége. Fejlesztendő képességek és elérendő eredmények leírása. A program érintetteinek bemutatása. (1-10 pont)
  • A pályamű hatása a társadalomra nézve (közvetlen társadalmi megtérülések) (1-10 pont) pl. hány fő vagy család számára jelent ez változást.
  • A pályamű hatása gazdasági szempontból (közvetlen gazdasági megtérülése) (1-10 pont) pl. szervezeti átalakulás segítése, segélyből élők átsegítése a keresettel bíró adófizetők csoportjába.
  • Önkéntesek közreműködésének lehetősége (1-5 pont)

A bíráló bizottság tagjai

 • Dr. Bőgel György, CEU Business School
 • Somogyi Péter, Central European Business Center (CEBC) ügyvezető igazgatója
 • Patzauer Éva, Csodalámpa Alapítvány ügyvezető igazgatója
 • Az Accenture szakértői csapata

Díjazás
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melynek keretösszege összesen 3.000.000 Ft.
A támogatást a bíráló bizottság döntése alapján, egy, két vagy három, de témakörönként legfeljebb egy-egy szervezet (összesen maximum három szervezet) nyerheti el. Az elnyerhető megosztott támogatás összege minimum 1.000.000 Ft szervezetenként.
Az elnyert támogatás kizárólag a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka megvalósítására fordítható. A pályázaton nyertes programot a támogatási megállapodás aláírását követő egy éven belül kell megvalósítani.

Eredményhirdetés és díjátadás
Az eredményről minden pályázót 2010. szeptember 20-ig értesítünk.
A nyertes pályázónak a támogatás átadása ünnepélyes keretek között, a CEBC Vezérigazgatói találkozójának ünnepélyes gálavacsoráján, 2010. október 1-én, amelynek helyszíne: Röjtökmuzsaj, Szidónia kastélyszálló.
A gálavacsorán a nyertes szervezet bemutathatja a nyertes pályaművet a Vezérigazgatói találkozó prominens résztvevőinek.

További információ
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Barna-Horváth Kittinek (kitti.h.barna@accenture.com; 06/1-327-3778) tehetik fel munkanapokon 9-17 óra között.
A jelen dokumentum jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázatok benyújtására, a kiíró a pályázattal kapcsolatban a jelen felhívásban meghatározottakon kívül egyéb kötelezettséget, illetve felelősséget nem vállal.

Letölthető dokumentum

Képességek a sikerért 2010 pályázat non-profit szervezetek részére!