palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Csepel meghatározó sportegyéniségei – pályázat köztéri emlékmű állítására

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervpályázatot hirdet a Budapest XXI. kerület Béke téren található, közúti forgalomterelő szigeten (HRSZ 201860) felállításra kerülő, Csepel legendás futballistáinak emléket állító köztéri emlékmű elkészítésére. Az országos, nyílt művészeti tervpályázat sikeres lebonyolítása után a pályamű tervezett felállítására 2017. november 25-én kerül sor.

A pályázat célja: Olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában is igényes szoboregyüttes létrehozása, mely nemcsak Csepel futball legendáinak, Czibor Zoltánnak és Tóth II. Józsefnek, hanem a magyar labdarúgó válogatott 1953. évi legendás 6:3 győzelmének is emléket állít. Olyan, a kerület kulturális sportéleti jelenét erősítő műalkotás létrehozása, mely méltóan őrzi az Aranycsapat világbajnokságon elért eredményeit.

A pályázók köre: A kiíró e műfajban referenciával rendelkező, munkájukat hivatásszerűen végző alkotók pályaműveit várja.

Az emlékmű:

Az alkotás karaktere:

A kiíró elképzelése szerint a kortárs alkotás legyen figurális és attraktív. Ragadja magával, késztesse gondolkodásra a közönséget, lépjen kapcsolatba mind a fiatalabb, mind az idősebb nemzedékkel. A fontos személyiségek bemutatása mellett ragadja meg a sporttörténeti esemény jelentőségét, érzékeltesse a sport örömét, vizuális dinamizációval változtasson a környezet egyhangúságán. Ezzel együtt a mű és az általa ölelt tér szolgáljon a megemlékezés méltó színhelyéül.

Az alkotás anyaga: Az anyaghasználatot tekintve, a szobor preferált anyaga a bronz, de a kiíró a pályázat során más, egyéb érdekes megoldásokat is figyelembe vesz. A posztamens természetes kőből készüljön, mely illeszkedik a mű környezetében lévő művészeti alkotásokhoz.

Az alkotás mérete: Az alkotás illeszkedjen a közvetlen környezetébe, tartsa szem előtt az épített és természeti környezetet, megformálása illeszkedjen a megjelölt közterület adottságaihoz, legyen figyelemmel a térben belátható látványelemekre (Béke téri park, közlekedési beláthatóság, sportklub közelsége, környező lakóépületek stb.)

A pályaművek elbírálása: A pályamunkákat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által delegált tagokból álló bíráló bizottság értékeli és dönt a pályázat eredményéről. A kiíró a pályázati eljárást követően a nyertessel fog a megvalósításra szerződést kötni.

A pályázat jeligés: A pályázó nevét, címét, telefonszámát egy lezárt borítékban kell a pályaműhöz csatolni; a borítékon, a modelleken, a mellékleteken csak a jeligét feltüntetve.

Jelige formátuma: 6:3/ ”pályázó által megadott egyedi azonosító”

Egy alkotó egy, de több megoldást is tartalmazható pályaművel jelentkezhet. A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A pályaműnek tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét, lakcímét, székhelyét,
 • a pályázó művész szakmai önéletrajzát (1 oldal terjedelemben),
 • a pályázó művész referenciaanyagát,
 • az alkotás M=1:5 léptékű makettjét tetszőleges anyagból, vagy a makett bemutatását digitális adathordozón (CD-n, DVD-n), legalább 4 nézetből készült fotókkal,
 • építési és környezettervet (lehetőleg 1:100 léptékben),
 • műleírást,
 • a szobor szükséges karbantartásáról leírást/tervezetet,
 • látványtervet, a környezetbe illeszkedés és a megvilágítás bemutatásával,
 • a megvalósítás részletes költségvetését, amely tartalmazza a szerzői díjat, a kivitelezés, elhelyezés díját, az információs tábla elkészítésének és kihelyezésének költségeit az összes járulékkal együtt, amely, nem lehet több mint bruttó 20 millió Ft.
 • adatkezelési nyilatkozatot,
 • nyilvánossági nyilatkozatot.

A pályaművek beérkezésének határideje: 2017.05.31. 12.00 óra

A pályázatokat Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájára (1211 Budapest Kossuth Lajos u. 65.) kell eljuttatni. A kiíró a pályaművek átvételéről átvételi elismervényt ad ki.

A pályázatból kizárásra kerül:

 • a határidő után benyújtott pályamű,
 • az a pályamű, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
 • a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályamű.

A pályázat eredményének kihirdetése:

A pályázatok a beérkezési határidőtől számított 15 napon belül bírálatra kerülnek, majd a kiíró a pályázókat a bíráló bizottság döntését követő tizenöt napon belül írásban értesíti a pályázat eredményéről. Többek között a nyertes pályázót, akit tájékoztat a pályázat további hasznosításának lehetőségeiről. A kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt a megvalósításra.

A kiválasztásra nem kerülő pályaműveket a kiíró – igazolás ellenében – a pályázóknak visszaadja, kérésre visszaküldi. Az át nem vett pályaműveket az átvételi lehetőségről szóló értesítés kiküldését követően legfeljebb 60 napig őrzi meg.

Csepel meghatározó sportegyéniségei – pályázat köztéri emlékmű állítására