palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Generali Tehetségprogram

A GENERALI a Fiatal Tehetségprogramja keretében szakértelmen alapuló támogatást biztosít a pályázaton kiválasztott szervezetek számára.

A GENERALI, társadalmi felelősségvállalás stratégiájának fókuszában a baleset megelőzés és közlekedésbiztonság, az egészséges életmód támogatása és a betegségmegelőzés, a gyógyítási, mentési tevékenységek támogatása, és a gyermek- és ifjúságvédelem áll, a pro bono tevékenység[2] révén kívánja bővíteni ez irányú tevékenységét. A Tehetségprogram több hónapos fejlődési lehetőséget, biztosit a programban résztvevő GENERALI munkatársak számára. Az egyedi vezetőképző program, szerves részként valósül meg a szervezetek szakmai támogatása, mely eredményeként a szervezetek több hónapon átívelő, számos találkozóból álló, támogatási folyamatra számíthatnak. Olyan szerveteket szeretnénk támogatni, melyek célkitűzései összhangban állnak a fent nevesített értékekkel és amelyek a lehető legjobban tudják hasznosítani a munkatársak által felajánlott tudásokat.

A Tehetségprogram elemei

Diagnózis felmérés, a megoldandó probléma és a pályázó szervezet feltérképezése, a későbbi szakértői beavatkozás megfelelő megtervezése érdekében.
Pro bono maraton, a programidőszak elején egy egész napos projektfejlesztő csoportmunka, a kiválasztott szervezetek illetve a GENERALI munkatársainak részvételével (reggeltől, késő délutánig tartó intervallum)
Projektfejlesztő egyeztetések a csapat megegyezése alapján, várhatóan 3 – 4 db szeptember végéig bezárólag.
Programzáró – prezentációs alkalom, amely keretében bemutatásra kerül az elvégzett munka és az elért eredmények.

Kinek szól?

Olyan szervezetek és társadalmi vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek megfelelően előkészített, konkrét, mérhető, reális és belülről is támogatott projekteket kívánnak tovább erősíteni illetve a megvalósításig eljuttatni.

A szervezetek az alábbi területeken vehetik igénybe a szakmai támogatást:

 • Pénzügyi tervezés: projektek pénzügyi és üzleti terveinek elkészítése, költségvetés tervezés és költségvetés menedzsment. Költségmegtakarítási lehetőségek azonosítása, pénzügyi tudatosság erősítése. Befektetések kezelése és biztosítási szolgáltatások igénybevétele.
 • Kommunikáció és marketing stratégia kialakítása: a projektek vagy termékek különböző kommunikációs stratégiának, csatornáinak, üzeneteinek és felületeinek megtervezése. Digitális kommunikáció, honlapok, mobil alkalmazások fejlesztése. Belső kommunikációs csatornák átvizsgálása, szervezeti tagok motivációs lehetőségeinek fejélesztése.
 • Folyamat és szervezetfejlesztés: szervezeti és működési stratégiák átvilágítása, belső szervezeti folyamatok fejlesztése, munkaszervezési, hatékonyságot javító intézkedések bevezetése. Szervezeti belső kommunikáció és hierarchia fejlesztése, adatbázis fejlesztéssel és beszámolásokkal kapcsolatos folyamatok fejlesztése.

A Tehetségprogram pro bono folyamat céljai

 1. Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezetek számára, hogy hosszú távon is hiánypótló programokat tudjanak megvalósítani.
 2. Az üzleti és a nonprofit szféra találkozásában rejlő alkotó szinergiák kiaknázása a szélesebben értelmezett közösség érdekében.
 3. A szervezetek működési hatékonyságának javítása, az üzleti szféra tudásainak és módszertani ismertéinek az átadásával.
 4. Kellően előkészített reális és konkrét projektek kidolgozásának támogatása.
 5. Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.
 6. Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása.
 7. A pro bono tevékenység vezetőképző programba való integrálása révén, projektfejlesztési tapasztalat biztosítása a GENERALI munkatársak számára.
 8. Közvetlen kapcsoltteremtés, a GENERALI számara is fontos területen aktív szervezetek munkatársaival.

Letölthető dokumentum

Generali__felhivas_04_28

Részvételi feltételek, ütemezés és kiválasztási folyamat

A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, non-profit szervezet és társadalmi vállalkozás számára.

Az online jelentkezési lapot 2017. május 22. 18.00 óráig lehet beadni a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrjKxrGKag1wVwqyXD5mAqibYdC5mIbfzuLfMN59Y1IHbZrQ/viewform cím alatt.

A pályázatokat a GENERALI és az ÖKA közösen bírálja el és a kiválasztott szervezetek nevét előreláthatólag 2017. május 29-ig kihirdeti. Várhatóan kettő (maximum 3) szervezet kerül kiválasztásra.
A kiválasztott szervezetek tájékoztató anyagot kapnak, továbbá képviselőinek nyilatkozatban kell garantálni részvételi feltételek elfogadást.
A diagnózisra tervek szerint június első felében kerül sor, a GENERALI budapesti székházában.
Az egész napos pro bono maraton várhatóan június utolsó hetében kerül megrendezésre Budapesten.
Az eredményeket bemutató programzáró találkozó októberben kerül megrendezésre.

Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:

 • Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
 • A fejlesztésre váró terület megfelelő bemutatása
 • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
 • Részvétel minimum 2, maximum 4 felkészült munkatárssal a program eseményein.

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:

 • A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége
 • A szervezet küldhetésének illeszkedése a GENERALI feleségvállalási stratégiájához
 • A támogatandó ügy társadalmi jelentősége
 • A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása
 • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége

Nem pályázhat:

 • párt
 • párt által alapított alapítvány / egyesület
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

Egyéb szabályok:

 • Egy szervezet összesen egy pályázati anyagot nyújthat be.
 • A beválasztott szervezetekről a végső döntést a diagnózis alkalmak után hozzák meg a szervezők.
 • A részvétel nem jelent anyagi terhet a résztvevők számára, ugyanakkor a GENERALI a fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl egyéb támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezeteknek.
 • A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
 • A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

Kapcsolat:

Önkéntes Központ Alapítvány
Tarcsai Judit
E-mail: tarcsai.judit@onkentes.hu
Tel: 06-20-801-5777