palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Deloitte Közös Többszörös 2012

Deloitte Közös Többszörös 2012. Értékteremtő program vagy eszköz szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztésére.

 

A Deloitte magyarországi társaságai idén is meghirdetik pályázatukat jótékony célú szervezetek, alapítványok számára. Ezúttal azokat a pályázó szervezeteket keressük, amelyek kimondottan a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztésében nyújtanak segítséget. A maximálisan elnyerhető összeg 2012-ben is 3 millió forint.

A Deloitte magyarországi társaságai 2012-ben a „Deloitte Közös Többszörös” elnevezésű, értékteremtő jótékonysági program keretén belül pályázatot hirdetnek jótékony célú szervezetek, alapítványok számára. A pályázat középpontjában a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztéséhez nyújtandó segítség áll.

A pályázó szervezeteknél döntő szempont a támogatás célja, vagyis elvárás a pályázókkal szemben, hogy röviden mutassák be jelenlegi munkájukat, és azt, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztése során pontosan mire szeretnék felhasználni a pályázaton elnyert összeget. A pályázókkal szemben támasztott további hangsúlyos feltétel, hogy dolgozzanak ki egy koncepciót arra, hogyan tudják a leghatékonyabban felhasználni a Deloitte-tól kapott támogatást.

A Deloitte célja, hogy olyan ügyet támogasson, amely képviselője konkrét elképzeléssel rendelkezik arról, hogyan tud hatékonyan és átláthatóan rendelkezni a számára biztosított pénzösszeggel. Tudja, hogyan érhet el vele olyan multiplikátorhatást, mely során a támogatással megvalósult eszköz vagy program önmagán túlmutatóan nem pusztán a közvetlen felhasználóira van hatással, hanem egy tágabb közösség is profitál belőle. Fontosnak tartja, hogy a program/eszköz széles közönség számára is hasznosítható legyen, általa új, távlati lehetőségek nyílhassanak meg esetleges jövőbeli projektekhez, azaz, extra értéket teremtsen az elnyert támogatással.

A pályázatokat a Deloitte magyarországi társaságainak Jótékonysági Bizottsága bírálja el.

Az elnyerhető legmagasabb összeg 3 millió forint.

A pályázat beküldésének határideje: 2012. március 9. (péntek) éjfél.

Az eredményhirdetés 2012. április folyamán várható. Az eredmények elérhetőek lesznek honlapunkon,valamint minden pályázót külön is értesítünk.

Jelentkezési feltételek és formai kritériumok: A jelentkezéshez a pályázó szervezeteknek csatolniuk kell az aktuális alapszabályukat, vagy egy igazolást a megfelelő hatóságtól arról, hogy nyilvántartott szervezetet képviselnek. Közalapítványok a pályázaton nem indulhatnak. A jelentkezéshez az oldal alján megtalálható  adatlap kitöltése szükséges, melyet a pályázattal együtt kell eljuttatni. Amennyiben a pályázathoz nincs adatlap mellékelve, úgy a jelentkezés érvénytelen.

A pályázatokat word vagy pdf formátumban, Arial betűtípussal, 10-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel kérjük benyújtani, hossza maximum 20.000 karakter lehet szóközökkel együtt. A pályázatban a következőket szükséges bemutatni:

  • Rövid leírás az alapítványról/szervezetről
  • Igényelt támogatási összeg (konkrét összeg, részletes költségtervvel)
  • A szervezet/alapítvány milyen célra és hogyan kívánja felhasználni a támogatást?
  • Hogyan érik el a multiplikátorhatást?
  • Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, címe, szervezet weboldala

A pályázat nyertese a juttatást követően köteles a pályázat kiírójának adóigazolást küldeni, melyben igazolja közhasznúsági fokozatát, továbbá egy nyilatkozatot arról, hogy folytat-e vállalkozási tevékenységet vagy sem. Amennyiben igen, úgy nyilatkoznia kell arról, hogy a juttatás évében a szervezet eredménye az adott támogatás nélkül nem lesz veszteséges. Az adóév elteltével pedig a nyertes szervezet köteles a beszámolójának másolatát elküldeni a pályázat kiírójának.

Letölthető dokumentumok

Adatlap_Kozos_Tobbszoros_2012

A jelentkezéseket, illetve pályázatokat az alábbi elérhetőségek egyikén várjuk:

E-mailen: deloitteinhungary@deloittece.com
Faxon: +36 (1) 428 6801

Postai úton: Deloitte Zrt. | 1068 Budapest | Dózsa György út 84/C.

Az e-mail tárgyában, a faxon, illetve postai feladás esetén a borítékon kérjük feltüntetni: „Deloitte Közös Többszörös 2012”

Amennyiben kérdése van, kérjük, keresse Szabó Szilviát (marketingkoordinátor) a 06 1 428 6792-es számon, vagy a deloitteinhungary@deloittece.com e-mail címen.

Forrás: http://www.deloitte.com/