palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Doktori és posztdoktori ösztöndíj a francia nemzeti űrkutatási intézetbe (CNES)

cnes ösztöndíjA CNES a francia katonai és polgári célú űrkutatás letéteményese, de egyben az ambiciózus francia űrpolitika európai szintű képviselője is. A társadalom érdekében a következő területeken fejti ki tevékenységét: feljutás az űrbe, fenntartható fejlődés, közcélú alkalmazások, űrtudományok és a „jövő előkészítése” és  biztonság és védelem.

  A CNES független közintézmény önálló költségvetéssel, felügyeletét a kutatási és a védelmi tárca együttesen látja el. Feladata az Európa számára is hasznosítható francia űrpolitika kidolgozása és megvalósítása – a CNES egyszerre ügynökség és kutatási intézmény. Összhangba kell hoznia az űrkutatással, ehhez kapcsolódó K+F és/vagy gazdasági tevékenységgel foglalkozó kutatóhelyek és vállalatok tevékenységét, stimulálnia kell a kutatást, valamint a tudományos, technológiai és ipari innovációt az intézményi és kereskedelmi szükségletek kielégítése érdekében.

  A CNES:

  • látja el a francia állam képviseletét az Európai Űrkutatási Ügynökségben (ESA, www.esa.int),
  • az ESA és/vagy az EU programjaihoz illeszkedő, azokkal komplementer multilaterális programot vezet,
  • végrehajtja az európai űrpolitika keretében elhatározott francia elképzeléseket,
  • európai partnereivel közösen vesz részt jelentős beruházásokban,
  • aktív szereplője az európai intézményhálózat fejlesztésének és a közös európai űrpolitika megalkotásának.

  A CNES folyamatos fejleszti bi- és multilaterális kapcsolatait:

  • közvetlenül vagy az ESA közvetítésével a legtöbb európai országgal,
  • az űrkutatás legjelentősebb szereplőivel, mint pl. USA, Japán, Oroszország, India, Kína…
  • célzott együttműködési programokon keresztül a következő országokkal: Izrael, Thaiföld, Argentína, Algéria, Brazília, Korea, stb.

  Az intézmény igazgatási központja Párizsban található, de legjelentősebb kutatási központja Toulouse-ban, a francia repülőgép- és űripar központjában van. Míg Párizsban 250, Toulouse-ban, ahol a műholdfejlesztések és a gyártás folyik, 1600 fő dolgozik. Párizs mellett Évry-ben található a 300 alkalmazottat foglalkoztató rakétatervező és -fejlesztő bázis, míg a Francia-Guyanán lévő kourou-i kilövőbázison újabb 250 ember kap munkát. Innen egyébként nem csupán az Ariane-rakéták indulnak, hanem innen fogják föllőni az európai fejlesztésű Vega-hordozórakétákat, illetve már gyakorlatilag elkészült a Szojuz-rakéták indítására szolgáló talapzat is.

  A CNES tevékenységi körében a feljutás az űrbe elsősorban a hordozórakétákkal kapcsolatos programokat jelenti, ezen belül a kis műholdak pályára állítását szolgáló Vega, a Kourou-ból indítandó Szojuz és az elsősorban francia fejlesztésű Ariane-5 rakétákkal. A közcélú alkalmazások elsősorban a telekommunikációra, adatgyűjtésre, műholdas navigációra, valamint a világűrben folytatott orvosi kutatásokra irányulnak. A jelentősebb programok ezeken belül:

  • EGNOS, a Galileo-program előkészítését szolgáló GNSS-rendszer kidolgozása ESA/CNES/EU együttműködésben, működik 2005. vége óta
  • Galileo
  • Távközlési műholdak, Argos 3, Cospas Sarsat

  A fenntartható fejlődés területén a CNES részese a legjelentősebb Föld-figyelő programoknak, legyen szó a szilárd földfelszín, a tengerek, a légkör, a klíma, a földmágnesesség, stb. megfigyeléséről – a teljesség igénye nélkül: Spot 5, Pléiades, Nenus, Polder/Parasol, Calipso, Jason 2, Smos, SARAL, IASI, Mégha-Tropiques, Déméter, Swarm, Goce.
  Az „űrtudományok és a „jövő előkészítése” elsősorban a Föld eredetének minél mélyebb megismerésére, ezen keresztül a világegyetem fejlődősére és megértésére szolgál, a csillagászat, az elméleti fizika, a biológia (Földön kívüli élet) számos területének bevonásával, egyben ide tartozik a franciák részvétele az ISS munkájában (a francia részesedés az ESA miniszteri tanácsa által 2012-ig megszavazott költségvetésből 29%).
  A „biztonság és védelem” területén a CNES dolgozza ki és terjeszti elő a működési területére vonatkozó terveket, javaslatokat, illetve a katonai irányítás felügyelete mellett felel azok megvalósításáért (Hélios 2A, Pléiades, Athéna-Fidus, Elisa).
  Külön csoportot képeznek a többmissziós és transzverzális programok.

  A CNES minden évben körülbelül 100, doktori és posztdoktori ösztöndíjat ítél oda a tevékenységi körébe tartozó területekre kutatási szándékkal jelentkező fiatalok számára. A doktori ösztöndíjra jelentkezőkkel szemben támasztott alapfeltétel, hogy rendelkezzenek olyan Master-2 diplomával, ami lehetővé teszi számukra a doktori iskolába történő beiratkozást, míg a posztdoktori ösztöndíjra jelentkezőknek legkésőbb a tervezett kutatási ciklus megkezdése előtt meg kell szerezniük tudományos fokozatukat (a CNES általi (rész)finanszírozással korábban doktoranduszként a CNES-nél dolgozók nem jelentkezhetnek erre az ösztöndíjra).

  A doktori és posztdoktori programok angol nyelven itt érhetők el.

  Jelentkezési határidő 2011. március 31. éjfél

  A doktoranduszokkal a CNES egy éves, kétszer egy-egy évre megújítható szerződést köt, a havi bruttó ösztöndíj 1919 EUR. A poszt-doktori ösztöndíjra jelentkezők egy éves, egy alkalommal újabb egy évre megújítható szerződést írnak alá, a részükre folyósított összeg havi 2258 EUR (2011. január elsejei állapot szerint). A kutatási munkát mindkét pályázat esetében legkésőbb 2011. decemberében meg kell kezdeni.

  A jelentkezés on-line történik, a kiíró kéri az érdeklődőket, hogy a pályázat elkészítésének megkezdése előtt mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot az általuk kiválasztott témát vezető kutatóval.

  Témakörök a 2011-es pályázati fordulóban:

  Mérnöki tudományok – doktori ösztöndíj

  Űreszközöket használó tudományok – doktori ösztöndíj

  Mérnöki tudományok – posztdoktori ösztöndíj

  Űreszközöket használó tudományok – posztdoktori ösztöndíj

  Amennyiben sikeresen pályázik és arról néhány szóban értesít bennünket a sciences.par@kum.gov.hu címen, azzal hozzájárul saját munkánk hatékonyságának értékeléséhez, javításához – szíves visszajelzését ezért előre is köszönjük!

  Forrás: http://www.tpf.hu/ ; http://www.cnes.fr/