palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj

Bethlen Gábor Alap pályázatA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi ”Egyéb támogatások” előirányzat, valamint a 2017. évi költségvetése terhére.

A pályázat célja:

A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott „Magyar Nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”

Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében.

A pályázati felhívás tárgya

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2016/2017-os tanévben, nappali tagozaton szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. együttműködve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával immár negyedik éve hirdeti meg a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni.

A támogatásban részesíthető tanévenkénti régiónkénti keretszámok a következők:

 • Erdély: 12 fő,
 • Felvidék: 5 fő,
 • Vajdaság:3 fő,
 • Kárpátalja:3 fő,
 • Horvátország: 1 fő,
 • Szlovénia: 1 fő

Amennyiben az elbírálás során a régiónkénti keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok régiónként átcsoportosíthatók.

A pályázók köre: A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki a 2016/2017-es tanévben magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.

Igényelhető támogatás:

 • Az Alapkezelő évente 25 főnek nyújt ösztöndíjat az adott tanév 12 hónapjára.
 • A támogatást magánszemélyek igényelhetik, mértéke: összesen 600.000,- Ft/fő, mely a 2016/2017. évi tanulmányi időszak 12 hónapjára szól.
 • A támogatás, az adott tanév 12 hónapjára szól. A támogatás összegének átutalása három ütemben történik:
  • első ütem: a tanév első 4 hónapjára szóló 200.000 Ft-os támogatást a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2016. november 15-ig
  • második ütem: a tanév második 6 hónapjára szóló 300.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2017. március 15-ig Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása.
  • harmadik ütem: a nyári szakmai gyakorlat 100.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2017. július 31-ig folyósítja az Alapkezelő a támogatott részére. Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése, szülőföldi szakmai gyakorlatról teljesítésigazolás és beszámoló beérkezése és ezek elfogadása.
 • A nyertes pályázóknak a támogatás felhasználását 3 szakmai beszámoló (I. szakmai beszámoló: 2017. január 31. II. szakmai beszámoló: 2017. június 30. III. szakmai beszámoló: 2017. szeptember 30.) benyújtásával kell igazolni.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy annak kedvező elbírálása esetén részt vesz nyári 4 hetes szakmai gyakorlaton, Budapesten, kizárólag az Alapkezelő által kijelölt időpontban, valamint az ösztöndíjas időszak alatt összesen 4 hetes szakmai gyakorlaton egy, a pályázó régiójának megfelelő országban működő gazdálkodó szervezetnél/ banknál/gazdasági ügyekkel is foglalkozó ügyvédi irodánál.

Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 15 millió Ft

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2016. április 22., benyújtási határidő: 2016. június 30., 12.00 óra közép-európai idő szerint.

Letölthető dokumentumok

Részletes pályázati kiírás: Szász Pál tanulmányi ösztöndíj

Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatásfinanszírozási Igazgatóság
Szabó Helga
e-mail: helga.szabo@bgazrt.hu
Tel: +36-1-79-56 819