palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Bethlen Gábor Alap pályázatA 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében pályázat a Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

A pályázat célja: 

 • Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) nyilvántartott és működő mezőgazdasági tevékenységet folytató fiatal magyar vállalkozók, vállalkozások (legalább 1 lezárt üzleti évre vonatkozóan éves beszámolóval, adóbevallással rendelkeznek) fejlesztése a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében.
 • Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) 1 éven belül mezőgazdasági tevékenység végzésére alapított induló magyar vállalkozások fejlesztése a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében.
 • Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) nyilvántartott és működő mezőgazdasági tevékenységet nem folytató fiatal magyar vállalkozók, vállalkozások (legalább 1 lezárt üzleti évre vonatkozóan éves beszámolóval, adóbevallással rendelkeznek) fejlesztése a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében.
 • Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) 1 éven belül alapított induló, mezőgazdasági tevékenységet nem folytató magyar vállalkozások fejlesztése a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében.

A pályázati felhívás tárgya: Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozók, vállalkozások fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, termelési feltételek biztosítása.

A pályázókkal kapcsolatos elvárások, pályázók köre
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § és 3. §ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:

 • Gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy, vagy
 • egyéni vállalkozó.

Pályázatot nyújthatnak be:

 • A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. definíciója szerinti mikro-, kisvállalkozás, ahol a vállalkozó, a tulajdonos, vagy több tulajdonos esetén legalább az egyik tulajdonos 1976. január 1-én, vagy később született és 18. életévét már betöltötte a pályázat benyújtásakor
 • A vállalkozóknak, vállalkozások tulajdonosainak meg kell felelniük a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény rendelkezéseinek különösen a személyi hatályt rendező 1. §-ban foglaltaknak, amely szerint a törvény hatálya a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyre terjed ki.
 • A jogi személy tulajdonosának, több tulajdonos esetén legalább egy 1976. január 1-én, vagy később született tulajdonosnak, valamint az egyéni vállalkozónak valamely szomszédos államban lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárnak kell lennie.
 • Pályázat benyújtására jogosult továbbá az is, aki a magyar állampolgárság megszerzésére irányulói eljárást (ideértve a honosítási és az egyszerűsített honosítási eljárást is) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendeletben rögzített szabályok szerint elindította, esetükben azonban a támogatási szerződés megkötésének feltétele a megszerzett magyar állampolgárság. Ukrajnában és a Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező pályázók esetében a pályázati feltételeknek megfelel az a nem magyar állampolgár is, aki a Szátv. alapján kiadott „Magyar igazolvány”-nyal vagy „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkezik, továbbá jogosult pályázni akkor is, ha magyar igazolvány megszerzésére irányuló eljárást elindította. A szerződéskötés feltétele a „Magyar igazolvány” vagy „Magyar hozzátartozói igazolvány” megléte.
 • A magyar állampolgárság meglétéről nyilatkozni kell, az állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás elindításáról a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított – a folyamatban lévő eljárást igazoló átvételi elismervény – benyújtása szükséges. A támogatási szerződés megkötésének feltétele a megszerzett magyar állampolgárság!

Egy támogatást igénylő – beleértve partner-, vagy kapcsolt vállalkozásokat is (a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014 EU rendelet melléklete alapján meghatározva) – jelen pályázati felhívás kapcsán kizárólag egy pályázatot nyújthat be!

Egy projekt kapcsán, kizárólag egy pályázat nyújtható be!

A pályázó vállalkozásnak a helyi jogszabályoknak megfelelően hatósági nyilvántartásba vett vállalkozásnak kell lennie (előtársaság nem pályázhat).

Támogatható kiadások:
Pályázati Felhívás 1.A) és 1.C) pontja szerinti pályázóknak:

 • termeléshez, gyártáshoz szükséges eszköz beszerzése (beleértve a növény és állatállomány fejlesztést, illetve járművek ( 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet alapján) közül kizárólag:
  • pótkocsi, félpótkocsi, hűtőkocsi,
  • Mezőgazdasági erőgépek (pl traktor)
  • Traktorok
   • Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok
   • Különleges traktorok
  • Magajáró betakarítók
   • Szántóföldi növények betakarító gépei
   • Egyéb betakarítók
  • Egyéb magajáró gépek
   • Magajáró rakodók
   • Magajáró egyéb gépek
 • információs technológia-fejlesztés, informatikai eszközök és szoftverek,
 • gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,
 • hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutást segítő tevékenység, marketing költségek

Pályázati Felhívás 1.B) és 1.D) pontja szerinti pályázók a fenti költségeken túl az alábbi kiadásokra is pályázhatnak:

 • Anyagköltség
 • Az üzletvitelhez igénybevett szolgáltatás –
  • szakértői, jogi és tanácsadói, könyvviteli költségek
  • kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)
  • informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja
  • közüzemi szolgáltatások
  • banki szolgáltatások
  • bérleti díj
  • hatósági, igazgatási szolgáltatási költségek
  • egyéb szolgáltatások pl. adatbankokhoz történő hozzáférés költsége

Igényelhető támogatás:

 • A teljes támogatási keretösszeg 525.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.

Megpályázható támogatás

 • A pályázati felhívás 1.A) és 1.B) pontja szerinti vállalkozások esetén 3.000.000 Ft – 4.500.000 Ft közötti összeg.
 • A pályázati felhívás 1.C) és 1.D) pontja szerinti vállalkozások esetén 3.000.000 Ft – 6.000.000 Ft közötti összeg.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.

A finanszírozás 100 % támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően. Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik korábbi pályázat beszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, esetükben a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerülhet sor.

A támogatás intenzitása 100%.

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázat megvalósítási paraméterei:

 • Megvalósítási időszak: 2016.január 1 – 2017. február 28.
 • A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2016. június 15.
 • Benyújtási határidő: 2016. július 15. 12,00 óra
 • Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb2017. március 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.

A pályázat benyújtásának formája: A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a NIR online felületén, a nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról. Az ehhez szükséges adatlap illetve nyomtatványok megtalálhatóak a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján (bgazrt.hu).

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás – külhoni fiatal magyar vállalkozások támogatására 
Pályázati és elszámolási útmutató – külhoni fiatal magyar vállalkozások támogatására 
Nyilatkozat
GYIK vállalkozás 

Megírjuk Önnek!

Pályázatírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatásfinanszírozási Igazgatóság
Vargha András
e-mail: andras.vargha@bgazrt.hu
Tel: +36-1-795-1492

Részletes pályázati kiírásPályázat Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására