palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

EACEA/12/09-Cselekvő Ifjúság Program-4.4. alprogram–A kreativitást és az innovációt ösztönző projektek az ifjúsági szektorban pályázat

EAC_LogoEz a felhívás a „Cselekvő Ifjúság” Program 4.4. alprogramja alá tartozik. A kreativitás és innováció európai évéről (2009) szóló európai parlamenti és tanácsi határozattal (1) összhangban a felhívás célja a kreativitást és innovációt ösztönző projektek támogatása az ifjúsági szektorban. A program egyedi célkitűzése, olyan projektek azonosítása, amelyek innovatív, minőségi elemek bevezetésére, végrehajtására és támogatására irányulnak a nem formális oktatásban és az ifjúsági munkában.
Az ilyen innovatív és minőségi elemek vonatkozhatnak:

 • a javasolt tevékenységek tartalmára; és/vagy
 • a tevékenységek lebonyolítása érdekében alkalmazott módszerekre, a nem formális oktatás és az ifjúságpolitika újszerű megközelítései alapján.

Kiemelt témák:

 1. a fiatalok médiaműveltsége
 2. e-ifjúsági munka

Pályázók köre: Pályázatot nonprofit szervezetek nyújthatnak be.

 • nem kormányzati szervezetek (NGO-k) és hálózatok,
 • közjogi szervezetek.

A programországok a következők:

 • az Európai Unió tagállamai ( 1 ): Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia;
 • az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon országai, amelyek az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás szerződő felei: Izland, Liechtenstein és Norvégia;
 • az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, a közösségi programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően: Törökország.

A projektben legalább négy különböző programországból származó partnernek (a pályázót is beleértve) kell részt vennie, és ezek közül legalább egynek európai uniós tagállamnak kell lennie.

Támogatható tevékenységek: A projektek tartalmi követelményei közé tartoznak a nonprofit célú tevékenységek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területén.

A projekteket 2009. december 1. és 2010. március 31. között kell elkezdeni.
Időtartamuk legalább 12 hónap, de legfeljebb 18 hónap lehet.

Az odaítélés kritériumai: A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján történik:
Minőségi kritériumok
Az értékelési eljárás során elérhető összpontszámból a minőségi kritériumok 90 %-ot tesznek ki. Az értékelésben a következő minőségi kritériumokat veszik figyelembe:

 • A projekt kapcsolódása a program célkitűzéseihez és prioritásaihoz (40 %)
 • A projekt és a benne szereplő munkamódszerek minősége (50 %)

Mennyiségi kritériumok:
Az értékelési eljárás során elérhető összpontszámból a mennyiségi kritériumok 10 %-ot tesznek ki. Az értékelésben a következő mennyiségi kritériumokat veszik figyelembe:

 • A projektben szereplő résztvevők (köztük a hátrányosabb helyzetűek) és projektszervezők profilja és száma (10 %)

Költségvetés:

A felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés körülbelül 1 200 000 EUR tehető.
Az Ügynökség által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg egy-egy projekt teljes támogatható költségeinek 65 %-át.
A támogatás maximális összege: 100 000 EUR.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

Pályázati dokumentáció letölthető innen: palyazati-dokumentacio

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. szeptember. 30-ig

Cím:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
„Youth in Action” Programme – EACEA/12/09
BOUR, 4/029
Avenue du Bourget, 1
BE-1140 BRUSSELS

További információk
A részletes pályázati útmutató és a pályázati formanyomtatványok megtalálhatók az alábbi internetes címen: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php

vagy írásban igényelhetők, a következő címen:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
„Youth in Action” Programme – EACEA/12/09
BOUR, 4/029
Avenue du Bourget, 1
BE-1140 BRUSSELS
A pályázatokat az erre a célra készült formanyomtatvány felhasználásával, a megfelelő mellékletekkel és a kért információk megadásával kell benyújtani.

Forrás: http://eacea.ec.europa.eu