palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Észak-Alföldi Norvég Alap-Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén 2009

EA_régió Norvég pályázatA támogatás célja: A regionális innovációs folyamatok fejlesztése, az alkalmazott kutatások ösztönzése, valamint a kutatási eredmények gyakorlatban való elterjesztésének elősegítése a megújuló energiaforrások és agrár-innováció területén azáltal, hogy az Észak-alföldi régióban a kutatásfejlesztést és a technológiai innovációt erősítő projektek jöjjenek létre a régió tudásbázisainál, kiemelten a felsőoktatási intézményeknél (egyetem és főiskola) és kutatóintézeteknél. A projekteknek piacképes, innovatív termékek, technológiai folyamatok és szolgáltatások létrehozására kell irányulnia. Pályázatot egyénileg vagy konzorciumban lehet benyújtani.

Az Észak-alföldi Régió szervezetei az alábbi két témakörben nyújthatnak be pályázatot:

 1. prioritás: K+F együttműködések támogatása a megújuló energiaforrások, illetve alternatív energiaforrások, kiemelten a geotermikus és vízi energia területén,
 2. prioritás: K+F együttműködések támogatása az agrár innováció területén: organikus mezőgazdasági fejlesztések; hazai növény- és állatfajták termesztése, illetve tenyésztése, új felhasználási célokra irányuló fajta innováció, állati és növényi termékek fejlesztése, innovatív élelmiszerek fejlesztése, környezetkímélő termesztéstechnológiák fejlesztése

A támogatás forrása, összege és mértéke: A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a támogatási keretösszeg: 263.405.538 Ft, mely magában foglalja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásait (85%), valamint a támogatásközvetítő által biztosított társfinanszírozást (15%) is.

Igényelhető támogatási összeg: min. 12.433.000 Ft- max. 49.732.000 Ft,

Támogatási intenzitás: Ha a támogatott költségvetési szerv, vagy jogi személyiséggel rendelkező intézménye, illetve jogi személyiségű non-profit szervezet a támogatás maximuma a projekt ráeső elszámolható összes költségének 90 %-a. Jelen esetben a következő típusok fordulnak elő: felsőfokú oktatási intézmény, non-profit kutatóhely, alapítvány, közalapítvány.

A támogatott projektek várható száma: 5-20 db között.

A támogatás formája, futamideje: A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a támogatás futamideje: maximum 9 hónap.

A támogatásra jogosultak köre:
Támogatásra jogosultak az Észak-alföldi Régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező alább felsorolt szervezetek:

 • felsőfokú oktatási intézmény,
 • alapítvány,
 • közalapítvány.
 • non-profit kutatóhely

amennyiben megfelelnek a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabályában (HL 2006/C 323/01) foglalt kutatási szervezet fogalomnak.

A támogatott projekthez kapcsolódó tevékenységek

 1. Általános kutatás-fejlesztési tevékenység
 2. Prototípus elkészítése c) A projekt eredményeinek dokumentálása, disszeminációja (kizárólag a projektben támogatott ipari kutatási tevékenységhez kapcsolódóan)
 3. Berendezések, felszerelések beszerzése
 4. Kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése;
 5. Kísérleti (pilot) rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása.

Kapcsolattartás, információszolgáltatás
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás kapható:
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Cím: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Projektmenedzser neve: Gömöri Gábor
Időpont: 8.30-12.00
Tel: 52/524-760 (129-es mellék)
E-mail: gabor.gomori@eszakalfold.hu
Web: www.eszakalfold.hu, www.eeagrants.org és www.eeagrants.hu oldalakról a pályázati dokumentumok letölthetők.
Az Ügynökség tájékoztató információs napokat szervez, melynek időpontjai, helyszínei és az aktuális információk folyamatosan olvashatók az Ügynökség honlapján a pályázat meghirdetését követően.
A pályaműveket személyesen vagy futárszolgálattal a következő címre kell eljuttatni:
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
4028 Debrecen, Simonyi u. 14.
Beadási határidő: 2009. augusztus 03. 16.00 óra
A pályázó saját felelősségére postán is beküldheti a pályázati anyagot. A postai küldeményként beérkező pályamővek postai feladási határideje 2009. augusztus 03. 24.00 óra.
Az elektronikusan befogadott őrlapot és a projektjavaslat munkatervét elektronikusan meg kell küldeni az innovacio@eszakalfold.hu címre.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Forrás: www.eszakalfold.hu