palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Felhívás munkaerőpiaci mentor tevékenységre

A FSZK gondozásában a hallássérült fiatalok részére egy olyan szolgáltatáscsomag került kidolgozásra, melynek középpontjában a hallássérült tanulók és közvetlen környezetük áll. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet jogutódja támogatásával megvalósuló projekt célja a hallássérült tanulók, fiatalok számára hátránykompenzáló, munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyét növelő új szolgáltatási programcsomag kidolgozása, kipróbálása és meghonosítása.

A projekt rövid bemutatása: Előzetes kutatások alapján megállapítható, hogy a jelenlegi pályaorientációs gyakorlat nem szolgálja elég hatékonyan a hallássérült fiatalok eredményes elhelyezkedését, az intézmények nem kellően felkészültek a hallássérült fiatalok fogadására és tanítására. Jelenleg nagyon szűk azon szakmák, szakmacsoportok köre, melyek közül a hallássérült tanulók választhatnak, és ahol a hallássérült fiatalok foglalkoztatása eredményes lehet. Ennek érdekében egy olyan komplex programcsomag kialakítása volt a cél, amelyben éppen olyan fontos a diákok segítése, folyamatos mentorálása, mint a munkaerőpiac szereplőivel történő kapcsolattartás és helyzetfelmérés.

A fenti cél megvalósítása érdekében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány munkaerőpiaci mentorokat keres az alábbi településekre: Budapest, Kaposvár, Sopron, Szeged.

Olyan személyeket keresünk, akik az említett városok és vonzáskörzeteik tekintetében szívesen közreműködnének a Közalapítvány 2008-2012 között megvalósuló projektjében.

A tevékenység 2012. március-2012. október közötti időszakra vonatkozik.

A munkaerőpiaci mentor feladata a hallássérült fiatalok pályaorientációjának, pályaválasztásának, életpálya-tervezésének és munkaerőpiaci beilleszkedésének támogatása, illetve részvétel az erre irányuló komplex programcsomag kipróbálásában.

A mentor feladatai különösen:

 • a helyi munkaerőpiac feltérképezése, kapcsolat kialakítása szereplőivel: munkáltatók, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, munkaadók szervezetei, munkaközvetítő és munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek, stb.;
 • a hallássérült fiatalok által betölthető munkahelyek feltárása;
 • munkahelyi megfigyelések végzése a hallássérült fiatalok által betölthető munkakörök feltárása érdekében;
 • munkahely-látogatás, munkakipróbálás, elhelyezkedési lehetőségek szervezése, felkészítés a munkavállalásra, a munkahelyi beilleszkedés támogatása;
 • együttműködés a program helyi koordinálását végző intézménnyel, munkatársaival, gyógypedagógusokkal, szülőkkel;
 • szakmai tanácsadás nyújtása a munkaadók, valamint a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szervezetek részére a fogyatékossággal élő fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatban;
 • egyénre szabott szolgáltatáscsomag kialakítása és megvalósításnak támogatása, kísérése;

A mentor személyének kiválasztása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

 • a mentori tevékenységre szerződést kizárólag természetes személlyel kötünk (gazdasági társaságok kizárva)
 • felsőfokú humán végzettség (szociális alapszakmák: szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus, illetve munka- és pályaválasztási tanácsadó végzetséggel rendelkezők előnyben részesülnek);
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;
 • motiváltság, jó kommunikációs készség, empátia;
 • jó helyzetfelismerő és komplex problémamegoldó képesség;
 • tisztelet, tolerancia, előítélet-mentesség, nyitottság, rugalmasság
 • önálló munkavégzés és team munkára való alkalmasság, mobilitás;
 • otthoni munkavégzés lehetősége: felhasználói szintű számítógép-ismeret, számítógép-használat, Internet-kapcsolat;
 • lakóhely az adott városoktól (Budapest, Szeged, Sopron, Kaposvár) maximum 50km-en belül található

A jelnyelv ismerete a jelentkezésnél nem feltétel, de előnyt jelent.

A jelentkezők közül személyes elbeszélgetést követően történik meg a kiválasztás, majd a szerződéskötés. A kiválasztott mentoroknak 2012. március 1-3. között felkészítő képzésen kell részt venni, melynek helyszíne: Kaposvár.

Jelentkezni lehet szakmai önéletrajz, motivációs levél, diploma, és egyéb képzettséget igazoló dokumentumok másolatainak, valamint a hasonló munkakörre vonatkozó referenciák benyújtásával az alábbi címen 2012. február 20-ig. A jelentkezés elektronikusan és postai úton is benyújtható az alábbi címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

E-mail cím: banfalvi.agnes@ fszk.hu

Telefon: (+36 1) 450 32 32

Forrás: http://www.fszk.hu/