palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése pályázat

új-széchényi-terv pályázatokA pályázat célja: a lokális innovatív projektek módszertani megalapozása és számukra folyamatos szakmai támogatás nyújtása annak érdekében, hogy javuljon a gyermekekre és családokra irányuló szolgáltatások és programok színvonala és elérhetősége, ezáltal pedig javuljanak a gyermekek felzárkózási esélyei.

Kódszám: TÁMOP-5.2.1-11/1

Alapvető cél: Magyarországon egyre kevesebb gyermek születik, s ezek növekvő hányada születik szegény családban. A szegénység meghatározó elem a hátrányok újratermelődésében, a többgenerációs kirekesztődésben. A gyermekszegénység többdimenziós probléma, amely elsősorban a jövedelemszegénységből, illetve a szülők hátrányos munkaerő-piaci pozíciójából fakad, amit fokozhat az erőforrásokhoz való hozzáférés hiánya és a gyerekek egészséges fejlődéséhez szükséges mindennapi tevékenységekből való kirekesztődés. Súlyosbíthatják egyéb társadalmi egyenlőtlenségek is, mint az etnikai hovatartozás, a fogyatékosság és a területi hátrányok. A 2008. óta folyamatosan működő kiemelt projekt célja a lokális innovatív projektek módszertani megalapozása és számukra folyamatos szakmai támogatás nyújtása annak érdekében, hogy javuljon a gyermekekre és családokra irányuló szolgáltatások és programok színvonala és elérhetősége, ezáltal pedig javuljanak a gyermekek felzárkózási esélyei.

Szintén cél olyan szemlélet kialakítása a helyi projektek szintjén, amely egyrészről növeli a gyermekeket nevelő családok kompetenciáit, öngondoskodási erejét, másrészről hosszú távú, konstruktív együttműködést alakít ki a helyi szereplők között.

A kiemelt projekt már előző szakaszaiban is a leghátrányosabb helyzetű területek (települések, szegregátumok, kistérségek) programjait segítette. A kiemelt projekthez kapcsolódó lokális projektek a jövőben kizárólag a leghátrányosabb helyzetű térségekben valósulnak meg, amelynek eredményeként a korábbiaknál koncentráltabb, komplexebb és várhatóan hatékonyabb beavatkozások valósulhatnak meg.

Ez azt jelenti, hogy a kiemelt projekt a már megvalósítás alatt álló lokális projektek (a TÁMOP-5.1.1/1-2 és TÁMOP-5.2.2 konstrukciók alapján létesült Biztos Kezdet Gyerekházak és a TÁMOP-5.2.3 „Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentésére” komplex kistérségi gyerekesély projektek) mellett a TÁMOP 5.2.2. és TÁMOP-5.2.3 konstrukciók összevonásából létrejött TÁMOP-5.2.3/A „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” című konstrukció projektjeit támogatja.

Rendelkezésre álló forrás: A tervezési felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 366 millió forint.

A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz 36,6 millió forint fordítható.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen tervezési felhívás az alábbi szervezetek részére készült:

A projektgazda a Wekerle Sándor Alapkezelő, amely a Társadalmi Megújulásért Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervben megnevezett kedvezményezettjét érintő változásokról szóló 1194/2011. (VI. 15. ) Kormányhatározat szerint 2011 augusztus 1-jétől átveszi a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt feladatait, mint kedvezményezett konzorciumvezető.

Konzorciumi partnerek:

Partner

  1. nonprofit szervezet államháztartáson belül (KSH: 381) A gyerekszegénység, gyerekek esélyteremtése területén tapasztalatokkal, tudományos és kutatói háttérrel rendelkező, a gyerekek esélyteremtéséhez kapcsolódó projektek megvalósításában tapasztalatokkal bíró, országos szervezet, amely legalább 200 millió Ft támogatási összegű projektet valósított meg a gyerekek esélyeinek növelését, a gyerekszegénység csökkentését célzó, korai életkorra irányuló, illetve térségi integrált fejlesztések terén.
  2. nonprofit szervezet államháztartáson kívül (KSH: 529): A hátrányos helyzetű célcsoportok (köztük a gyerekek) támogatásával foglalkozó, erre programokat működtető országos nonprofit szervezet, amely legalább 10 éve működik, tapasztalatai vannak biztos kezdet típusú és térségi szintű felzárkóztató, illetve roma programokban, továbbá legalább 200 millió Ft támogatási összegű projektet valósított meg e témákban.

Támogatható tevékenységek köre: A pályázat a különböző konstrukciókban (TÁMOP-5.1.1, TÁMOP-5.2.2, a TÁMOP-5.2.3, a TÁMOP-5.2.3-A-11) megvalósuló Biztos Kezdet Gyerekházak és szolgáltatások (Wekerle Sándor Alapkezelő), valamint a komplex kistérségi gyerekesély programok (konzorciumi partnerei) előkészítését, megvalósításuk szakmai-módszertani támogatását szolgálja.

Projekt területi szűkítése: A projektek Magyarország egész területén megvalósulhatnak.

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb 366 millió Ft lehet.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Kódszám: TÁMOP-5.2.1-11/1

Közreműködő Szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)

1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a

1134 Budapest, Váci út 45., C. épület.

címzést kell feltüntetni.

A projektterv benyújtása a felhívás megjelenését követő 10. naptól 2011. szeptember 30-ig lehetséges.

További felvilágosítás:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu